torstai 13. maaliskuuta 2014

Puutarha-alan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia 2014−2034

Puutarha-alalla on tärkeä tehtävä viihtyisän, turvallisen ja terveellisen elinympäristön tuottajana ja ruokahuollon varmistajana. Viherinfrastruktuurilla on keskeinen merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Kukka- ja puutarhakauppa edistää ihmisten hyvinvointia monin tavoin. Puutarhatuotanto osaltaan varmistaa puhtaan ja lähellä tuotetun ruoan tuottamista. Puutarha-alan toimintaympäristön muutokset asettavat kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia myös puutarha-alan ammatilliselle koulutukselle.

Tämä raportti sisältää vision ja skenaarion puutarha-alan ammatilliselle koulutukselle sekä käytännön toimenpide-ehdotukset.

 

Ei kommentteja: