tiistai 30. huhtikuuta 2013

Puurakentamisen koulutussarjan materiaalit

Puuinfo, Finnish Wood Research, Työ- ja elinkeinoministeriö, PuuSuomi -hankeverkosto ja OSKE / Joensuun Tiedepuisto Oy järjestivät yhteistyökumppaneidensa kanssa 5.3.-25.4.2013 puurakentamisen koulutusseminaarin 16 paikkakunnalla. Kiertue keräsi yli 2000 osallistujaa, osallistujista puolet oli alan ammattilaisia ja puolet alan opiskelijoita.

Koulutuspäivän runko oli sama kaikilla paikkakunnilla: TEM / MSO, Puurakentamisen kehittämisohjelma, Puuelementti-rakentamisen avoin RunkoPES-standardi, RunkoPES-yhteensopivat teolliset järjestelmät, Rakennustuotteiden CE-merkintä ja Rakentamisen hiilijalanjälki. Lisäksi päivän aikana kuulltiin paikallisista puurakentamisen hankkeista.

Runsaasti lisätietoa:
http://www.puuinfo.fi/puurakentamisen-koulutusroadshow-2013-luentoaineistot

tiistai 23. huhtikuuta 2013

Työssäoppimispaikkoja palkittiin MTK:n liittojen kevätkokouksissa

MTK ja Suomen maatalousalan oppilaitokset ovat palkinneet vuodesta 2011 alkaen esimerkillisen työssäoppimispaikan jokaisen MTK-liiton alueelta.

Työssäoppiminen ja siihen liittyvä ammattiosaamisen näyttö ovat olennainen osa suomalaista ammatillista koulutusta. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelija saa pääosan tulevassa ammatissa vaadittavista taidoista kouluopetuksessa, mutta ammattitaidon kehittymistä mitataan ja ammattitaitoa täydennetään työpaikoilla tapahtuvalla oppimisella. Työssäoppimisen hyvien käytänteiden levittäminen on onnistuneen koulutuksen kannalta tärkeää.

Työssäoppimisen jaksoilla osa tutkinnon tavoitteista opiskellaan työpaikalla, aidossa työympäristössä. Työssäoppiminen lisää koulutuksen työelämävastaavuutta ja edistää nuorten työllistymistä. Työssäoppiminen koetaan yhä tärkeämmäksi koulutuksen muodoksi, sillä yhteistyössä työelämän kanssa varmistetaan, että koulutus vastaa myöhemmin todellisessa työelämässä vaadittavaa osaamista.

Palkitut työssäoppimispaikat vuonna 2013:
http://www.mtk.fi/ajankohtaista/uutiset/uutiset_2013/fi_FI/esimerkillisia_tyossaoppimispaikkoja_palkittiin/

torstai 11. huhtikuuta 2013

Luonnonvara-alan aloituspaikkaleikkaukset pelättyä vähäisempiä

Ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkoja on esitetty vähennettäväksi ikäluokkien pienenemisen vuoksi 3 150 opiskelijalla vuoteen 2016 mennessä. MTK:n selvityksen mukaan voimakkaimmat leikkausesitykset luonnonvara-alalla kohdistuivat erityisesti Hämeen, Pohjois-Suomen ja Lounais-Suomen alueeseen. Ministeriön aiempia vähennysehdotuksia on kohtuullistettu erityisesti Lapissa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa. Marraskuussa ministeriö esitti paikkojen vähentämistä 7 351 paikalla vuoden 2013 tasosta. Koulutuksen järjestäjät viime kädessä päättävät, mille aloille leikkaus kohdistetaan koulutusorganisaation sisällä.


Samaan aikaan, kun toisaalla tehdään leikkauksia, tulisi toteuttaa koulutustakuuta ja taata koulutus aikaisemmin perusopetuksen päättäneille ja ilman toisen asteen koulutusta jääneille nuorille aikuisille. Tämän vauhdittamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö on lisännyt oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen määrää. Luonnonvara-ala on saanut tässä lisäjaossa 5 % eli koulutusalaa vastaavan määrän lisäresursseja. Tästä eniten oppisopimuskoulutusta lisätään Lapissa ja Uudellamaalla. Kaiken kaikkiaan luonnonvara-alan oppisopimuskoulutusta lisäpaikkoja sai 20 koulutuksenjärjestäjää 53:sta.