maanantai 29. marraskuuta 2010

Luonto- ja maisemapalveluiden tapahtumia

Projektipäällikkö luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutushankkeeseen, 26.11.2010

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti hakee Seinäjoen yksikköönsä projektipäällikköä määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2011–31.10.2013 luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutuksen kehittämishankkeeseen, jota osaltaan rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.
http://www.luontoyrittaja.fi/8_1071.html

Tiealueella työskentelevien on suoritettava työturvakurssi, 26.11.2010

Tieturvakoulutuksen tavoitteena on lisätä työ- ja liikenneturvallisuutta ja yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta. Kurssilla suoritetaan tieturvakortti joka on voimassa 5 vuotta kerrallaan. Kursseja järjestetään ympäri vuoden koko Suomessa.
http://www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Tieturvakoulutus/Tieturva_1.iw3

Muista vesakonraivaus- ja niittotöiden turvallisuusohje, 26.11.2010

Vesakonraivaus- ja niittotöissä sattuu esinevahinkoja ja vaaratilanteita vuosittain. Tielaitoksen ohjeella halutaan parantaa työ- ja liikenneturvallisuutta sekä kaluston havaittavuutta. Ohje on tarkoitettu urakoitsijoille, yrittäjille ja työntekijöille ja se voidaan liittää osaksi urakka-asiakirjoja.
http://www.tiehallinto.fi/servlet/page?_pageid=73&_dad=julia&_schema=PORTAL30&menu=7887&_pageid=71&kieli=fi&linkki=13733&julkaisu=4962
pdf: http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/niitto_ja_vesakonraivaustyot.pdf

Vieraskasvilajeja torjutaan Lounais-Suomessa, 26.11.2010

Jättiukonputkea, jättibalsamia ja kurtturuusua torjutaan ELY-keskuksen, yksityisten ihmisten ja yritysten voimin. Kasvijätettä on voitu viedä kesästä asti maksutta Veikko Lehden vastaanottopisteeseen, josta jäte jatkaa Ekokemille.
http://www.sttinfo.fi/pressrelease/detail.do?pressId=33611&searchKey=1&languageId=FI

PSK -aikuisopistossa luontoalan koulutusta, 26.11.2010

Pohjois-Suomen koulutuskeskussäätiössä alkaa luontoalan koulutusohjelma maaliskuussa 2011. Koulutus sisältää opetusta luonnosta ja luonnontuotteista sekä näiden tuotteistamisesta. Opetus on maksutonta ja tutkinto suoritetaan työn ohella.
http://www.psk.fi/koulutushaku/luonto-ja-ymparistoala/luontoalan-koulutusohjelma.html

Ympäristöhankkeet menestyivät Parhaat käytännöt -kilpailussa, 26.11.2010

Maaseutuverkoston kilpailuun osallistui lähes 200 kilpailuehdotusta. Kuuden voittajan joukkoon pääsi kolme ympäristöhanketta; Luontoreitistöjen vetovoimaisuuden ja tuotteistamisen edellytysten kehittäminen, Ympäristöyrittäjyys kannattavaksi Pirkanmaalla ja Maaseudulle elinvoimaa monimuotoisuudesta.
http://www.maaseutu.fi/fi/index/viestinta/uutiset/parhaatkaytannot2010voittajat.html

Matkalla maisemaan -hanke voitti maisemakilpailun, 26.11.2010

Toista kertaa järjestettyyn maisemakilpailuun osallistui 12 hanketta. Voittajaksi valittiin Suomen luonnonsuojeluliiton hanke, jossa hoidetaan perinnemaisemia, uhanalaisia lajeja ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita elinympäristöjä. Kunniamaininnat jaettiin Vuosaaren huipun maisemoinnille ja Kairalan kyläyhdistyksen maisemahankkeelle.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=367726&lan=FI

Riistahallinnolla käynnistyi syyskuussa kaksi monimuotoisuushanketta, 26.11.2010

Viisivuotisessa kotiseutukosteikko -hankkeessa tavoitellaan 30 kosteikon ennallistamista. Kosteikkoalueet valitaan alkuvuodesta 2011. Toisessa hankkeessa yhteistyönä Pohjoismaiden kanssa pyritään estämään supikoiran vakiintuminen alueen eläimistöön.
http://www.riista.fi/?mag_nr=8&id=136

Puuston käsittelytaitoja, työturvallisuutta ja hyviä käytäntöjä kehitetään, 26.11.2010

Metsätaloudessa, viheralalla, pelastustoimessa ja energiayhtiöiden linjatöissä vaaditaan erityistaitoja puuston käsittelyssä. Kesällä käynnistyneessä hankkeessa kehitetään puuston käsittelyn standardeja ja pätevöitymiskoulutusta moottorisahan käyttöturvallisuudesta. Hanketta koordinoi Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio.
http://www.tapio.fi/uutiskirje_uutinen?pid=19217212

Uutta yrittäjyyttä nimikkolampailla, 26.11.2010
Rymättyläinen lampuri Katja Sikka ideoi maatilalleen nimikkolammastoiminnan. Maalaiselämästä kiinnostuneet valitsevat lammaskatraasta lampaan, jonka elämää he pääsevät seuraamaan eri vuodenaikoina. Ensimmäinen nimikkolammas nimettiin Harriksi.
http://yle.fi/alueet/turku/2010/11/nimikkolampaalla_piisaa_paijaajia_2144856.html

lauantai 27. marraskuuta 2010

Kestävän kehityksen työkalut julkistettiin

Luonnonvara- ja ympäristöalan oppilaitoksissa on meneillään kestävän kehityksen sertifikaaattiin tähtäävät toimenpiteet. Luonnonvara- ja ympäristöalan oppilaitokset ovat tässä työssään ammattiopistojen kärkeä. Työ on systemaattista ja sitä varten on kehitetty kestävän kehityksen kriteerit. Nyt nämä on muutettu sähköiseen muotoon kestävän kehityksen työn rakentamisen helpottamiseksi.
Sähköiset työkalut löytyvät VirtuaaliKYLÄstä jokaisen koulutilan omilta sivuilta kohdasta "Analyysit". Oppilaitokset voivat työn edetessä julkaista haluamassaan tahdissa erilaisia kartoituksia mm miten kestävä kehitys on toteutettu opetuksessa.
http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=20&analyysit&ke_analyysi=1

tiistai 16. marraskuuta 2010

Luonto- ja ympäristöalan vetovoimakampanja vauhtiin ELMA-messuilta

Koko Suomen luonto- ja ympäristöalan koulutustarjonta on ensimmäistä kertaa keskitetysti esillä ELMA-messuilla 26.–28.11. Helsingin messukeskuksessa.
Luonto- ja ympäristöalan koulutusta esittelee valtakunnallinen Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen vetovoimakampanja -hanke osastolla 6t1. Samalla osastolla on mukana Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry.
Tänä syksynä käynnistynyt vetovoimakampanja pyrkii lisäämään luonto- ja ympäristöalan tunnettuutta sekä alan ammattien vetovoimaa. Luonto- ja ympäristöalan koulutusta saa täällä hetkellä 36 oppilaitoksesta ympäri Suomen, mutta nuoresta alasta kaivataan vielä lisää tietoa.
– Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto on ollut olemassa kymmenisen vuotta, joten ala on vielä aika nuori. Alan toimijat ovat usein pieniä ja irrallisia yksiköitä, suuria ja tunnettuja työnantajia on vähän, kertoo projektipäällikkö Jarno Räsänen.
Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen vetovoimakampanja -hankkeen päärahoittaja on Opetushallitus ja sitä hallinnoi Koulutuskeskus Salpaus. Hanke järjestää eri oppilaitosten kanssa yhteistyönä alueellisia Opo-tapahtumia, joihin kutsutaan peruskoulujen ja lukioiden opoja tutustumaan luonto- ja ympäristöalan oppilaitoksiin sekä työpaikkoihin. ELMA-messujen lisäksi hanke on mukana muun muassa NextStep-messuilla sekä Helsingin Opo-päivillä.
Hankkeen vetovoimakampanjaa varten tuotetaan parhaillaan markkinointimateriaalia, kuten verkkosivut, esittelyvideo ja tutkintoesitteitä. Markkinointimateriaali keskittyy pääasiassa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon esilletuomiseen.
Verkkosivusto julkaistaan ennen messujen alkua osoitteessa http://www.luontojaymparistoopetus.fi/.
Lisätietoja
Koulutuskeskus Salpaus Projektipäällikkö Jarno Räsänen, puh. 050 340 5570

http://web.finnexpo.fi/Sites1/vihreaviikonloppu/ELMA/Sivut/default.aspx

perjantai 12. marraskuuta 2010

Ilmastonmuutos vaikuttaa maaseudun hyvinvointiin ja arkeen

Suomessa kesän 2010 helleaalto sekä siihen liittyneet myrskyt nostivat julkisuudessa esille kysymyksiä maaseudun asukkaiden ja mökkiläisten turvallisuudesta ja arjen sujuvuudesta poikkeusolosuhteissa. Tapahtumat osoittivat konkreettisesti, mitä ilmastonmuutoksen eteneminen voi tulevaisuuden maaseudulle tarkoittaa entistä useammin.

Itä-Suomen yliopiston tuore esitutkimus ”Ilmastonmuutoksen ja siihen sopeutumisen sosiaaliset vaikutukset maaseudulla” konkretisoi kysymyksiä ilmastonmuutoksen vaikutuksista ihmisten elämään. Tekijöinä ovat professori Rauno Sairinen, valtiotieteen tohtori Johanna Kohl sekä yhteiskuntatieteen maisteri Suvi Järvinen. Kohdealueena oli Varsinais-Suomen maaseutu. Tutkijoiden mielestä maaseudulla kannattaakin pohtia sitä, kuinka säiden ääri-ilmiöihin voisi varautua ennakolta ja mitkä väestöryhmät ovat haavoittuvaisimpia. Esimerkiksi maaseudun vanhukset voivat joutua poikkeusoloissa hyvin hankaliin tilanteisiin.

Ilmastonmuutos vaikuttaa tulevaisuudessa monin tavoin paitsi maaseudun luonnonvarojen käyttöön ja maankäyttöön myös ihmisten hyvinvointiin ja arjen olosuhteisiin. Maaseudun eri toimijoita puhuttavat esitutkimuksen perusteella kysymykset metsä- ja maatalouden muutoksista, sekä vaikutukset matkailuun, luonnon virkistyskäyttöön, veneilyyn, kalastukseen ja mökkeilyyn. Esille nousi myös huolia tulvariskialueiden kohtalosta. Rakentamista alavilla alueilla rannikolla ja jokivarsissa kannattaisi välttää, mutta samaan aikaan ne ovat hyvin houkuttelevia paikkoja vakituiselle ja loma-asutukselle.

Tieto ilmastonmuutoksen tulevaisuusriskeistä sekä kokemukset luonnonkatastrofien voimistumisesta vaikuttavat monin tavoin ihmisten turvallisuuden tunteeseen. Lisäksi ilmiön mittasuhteet herättävät pelkoa nykyisen elämänmuotomme kohtalosta. ”Uhkan leijuminen ilmassa on kauhean raskasta”, totesi eräs haastateltu.
Tutkimuksessa pohditaan myös siitä, kenelle voisi kuulua ilmastotoimijuus ja –vastuu tulevaisuuden maaseudulla. Mahdollisina ennakointityön tekijöinä haastatellut nostivat esille kuntien lisäksi mm. paikallisia kyläyhdistyksiä, järjestöjä, seurakuntia ja vapaapalokuntia. Ennakoivan toiminnan synnyttäminen on kuitenkin haasteellista. Jotta yhteisöt aktivoituisivat siihen, tarvitaan soveltuvan ilmastotiedon lisäksi konkreettista ymmärrystä riskien ja uhkien sisällöistä oman arjen ja elinkeinon kannalta.

Tutkimuksen mukaan Suomessa on tarvetta alkaa miettiä tarkemmin ilmastonmuutoksen sosiaalisia vaikutuksia ja ymmärtää paikallisyhteisöjen ja eri väestöryhmien hyvin erilaisia tilanteita. Ilmastonmuutoksen haaste on nimenomaan siinä, että se ei näy ja tunnu heti, vaan vasta sitten, kun on myöhäistä reagoida. Siksi ennakoiva tarkastelu on vaikeuksista huolimatta tarpeen.

Tutkimus toteutettiin Ilmastonmuutoksen sopeutumistutkimusohjelman (ISTO) sekä Itä-Suomen yliopiston ”Metsä, ympäristö ja yhteiskunta” osaamiskeskittymän yhteisrahoituksella. Raporttia voi tilata Itä-Suomen yliopiston kirjastosta (http://www.uef.fi/kirjasto/haku/yhteystiedot). Nettiversio löytyy osoitteesta: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0170-5/urn_isbn_978-952-61-0170-5.pdf

torstai 11. marraskuuta 2010

Kannuksen koulutilan FABA:n kuukauden juttuna

"Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen koulutilalla on opetettu maataloutta 85 vuotta. Myös karjaa on ollut koko tuon ajan koulutilalla. Rotu on vuosien kuluessa vaihtunut, mutta määrätietoinen jalostus nykyaikaiset välineet apuna on nostanut koulutilan karjan keskituotoksen nyt yli 10 000 kg:n. Jalostusvalinnassa on tärkeänä työkaluna NTM-kokonaisjalostusarvo.
Keski-Pohjanmaalla Kannuksen kaupungissa on ollut vuodesta 1925 alkaen maatalouteen liittyvää koulutusta. Aktiiviset ja edistykselliset isännät itse takasivat lainan, että opetus pääsi alkamaan Ollikkalan tilalla. Ensimmäiset lehmät olivat suomenkarjaa ja keskituotokset olivat 2000–3000 kg:n paikkeilla.
Vuosikymmenten kuluessa tuotokset ovat nousseet......"

Lue koko juttu:
http://www.faba.fi/faba/ajankohtaista/kuukauden_juttu/

Virtuaalikylän verkostotapaaminen 11.11 klo 13 verkossa

Virtuaalikylän connect pro kokoushuoneessa verkoston tapaaminen torstaina 11.11 klo 13 alkaen.
Niina Mäntyniemi Maaseutu opettaa -hankkeesta kertoo yhteistyöstä yleissivistävän koulutuksen kanssa.

Tervetuloa kaikki kuulolle ja kertomaan omia kuulumisia!

Linkki kokoushuoneeseen: http://amk.emea.acrobat.com/hamkvirtuaalikyla

Tarvitset vain nettiyhteyden ja kuulokkeet.

keskiviikko 10. marraskuuta 2010

Opetusmaatilojen TilaTestin väliarviointia ja jatkotoimenpiteitä

Osana opetusmaatilojen kehittämistä maaseutuoppilaitokset ovat kehittäneet TilaTesti toimintaa yhteistyössä Mtt:n ja ProAgrian kanssa . Ensimmäisen vuoden pilottikokemukset ovat olleet pääosin hyviä.


Toiminnasta on myös julkaistu useita lehtiartikkeleita. Opetusmaatilojen rooli tutkimuksen ja neuvonnan kohtaamispaikkana täyttää tältä osin sille kohdistuneet odotukset. Toimintaa on päätetty jatkaa ja kehittää eteenpäin. Tämä lisää entisestään opetusmaatilojen ja koulutuksen arvostusta. Keskustelussa on ollut myös opetuspuutarhojen saaminen mukaan tähän toimintaan.

Parhaiten pilottiprojekteista toimi säilörehun korjuuaikapalvelun kehittämisen työryhmä:
Tulokset näkyvät Virtuaalikylän linkistä:
http://www.virtuaali.info/tilatesti/index.php?oa_id=2&pid=10
http://www.virtuaali.info/tilatesti/index.php?oa_id=2&pid=3&sivu_id=9
Myös tautihavaintojen tulokset ovat näkyvillä Virtuaalikylässä:
http://www.virtuaali.info/tilatesti/index.php?oa_id=1&pid=8

Kokemukset olivat pääosin myös hyviä. Ne opetusmaatilat, jotka lähtivät mukaan toimintaan, paneutuivat asiaan ja yhteydenpito toimi. Neljä oppilaitosta kahdeksasta raportoi kokeen edistymisestä sovitun mukaisesti. Haasteena onkin vielä parempi sitoutuminen, niin että tulokset ovat nähtävissä reaaliaikaisesti Virtuaalikylässä. Tämä oli juuri tautihavainto-osion idea.

Valkuaisryhmä oli haasteellisin, sillä se oli eniten sään armoilla, eikä suunnitelmat kaikilta osin toteutuneet. Tulokset olivat kuitenkin niin rohkaisevia, että tätäkin toimintaa jatketaan ehdottomasti eteenpäin.
http://www.virtuaali.info/tilatesti/index.php?oa_id=3&pid=11

Parhaillaan arvioidaan mennyttä kesää ja suunnittelemassa uutta. Asian tiimoilta järjestetään yhteinen työkokous myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Mukaan mahtuu vielä uusia ja innokkaita opetusyksiköitä.

tiistai 9. marraskuuta 2010

Maataloutukihakemuskoulutusta opettajille

Kevään viljelijätukihaku 2011 -koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:
tukihaku vuonna 2011
sähköinen viljelijätukisovellus 2011 (ml. peltokarttavälilehti) ja siihen liittyen help desk -palvelut sekä hallinnollinen prosessi
CAP vuoden 2013 jälkeen
Kevään viljelijätukihaku 2011 -koulutus on tarkoitettu:
ELY-keskusten viljelijätuista vastaaville
niille toimintaryhmän jäsenille, jotka käsittelevät linjan 2 tukia (max. 1 hlö/toimintaryhmä)
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitolle ja sen liitoille (max. 2 hlöä/liitto)
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund ja sen liitoille (max. 2 hlöä/liitto)
alueellisille ympäristökeskuksille (max. 2 hlöä/keskus)
Svenska lantbrukssällskapens förbund och dess sällskapen (max. 2 hlöä/sällskapen)
ProAgria Maaseutukeskuksille (max. 2 hlöä/ keskus)
vain niille yksityisille neuvojille, jotka tekevät kevään päätukihakemusten täyttöä
kunnan/yhteistoiminta-alueen, joissa on yli 800 viljelijää asiakkaana, maaseututehtäviä hoitavan yksikön päätoimisille johtajille

Myös opettajat voivat osallistua, mutta vain rajoitetusti 1 osallistuja/oppilaitos
Koulutuspaikat ja -ajat
Jyväskylä 15.-16.2.2011 (1. päivä: auditorio 2, 200 paikkaa ja 2. päivä: auditorio 1, 300 paikkaa) Jyväskylän yliopisto, Agora, Mattilanniemi 2
Helsinki 17.-18.2.2011 (271 paikkaa) Haaga-Helian auditorio, Ratapihantie 13 (Pasila)
Helsinki 8.-9.3.2011 (Ruotsinkielinen tilaisuus, 120 paikkaa) Virastokeskuksen 2. kerroksen auditorio, Opastinsilta 12 B (Pasila)

Ilmoittautuminen
Koulutustilaisuuteen tulee ilmoittautua 4.1.2011 mennessä. Tilaisuus alkaa ensimmäisenä päivänä klo 9.30 kahvilla. Luennot alkavat ensimmäisenä päivänä klo 10.00. Toinen päivä alkaa luennoilla klo 9.00. Ilmoittautuminen tapahtuu tämän sivun alaosassa täyttämällä yhteystiedot ja valitsemalla valikosta koulutustilaisuus.
Osassa tilaisuuksia osallistujien määrää saatetaan auditorion koon vuoksi joutua rajoittamaan. Näihin tilaisuuksiin osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos kaikki halukkaat eivät kyseiseen tilaisuuteen mahdu, he joutuvat valitsemaan jonkin toisen paikkakunnan koulutuksen.
Ilmoittautumisestasi et saa vahvistusta sähköpostiisi tms. Vain siinä tapauksessa, että joutuisimme perumaan ilmoittautumisesi, koska tilat ovat täyttyneet, otamme sinuun yhteyttä ennen koulutusta. Jos jostain syystä haluat peruuttaa tekemäsi ilmoittautumisen, laittaisitko siitä tiedon Jaana Enroosille (jaana.enroos@mavi.fi).
Koulutusmateriaali on tulostettavissa viraston Internet-sivuilta ennen koulutustilaisuutta
http://www.mavi.fi/fi/index/viljelijatuet/koulutusmateriaali.html


Seuraavassa Internet-osoitteessa ILMOITTAUTUMISLOMAKE viljelijätukihakukoulutukseen:
https://www.webropol.com/P.aspx?id=486350&cid=39427431

Kouluksen jälkeen voit antaa palautetta seuraavassa Internet-osoitteessa:
https://www.webropol.com/P.aspx?id=487853&cid=26760147

keskiviikko 3. marraskuuta 2010

Mitä hämäläisillä pelloilla kasvaa 2025? Suomalaisen viljan imago?

Kuluttajan arkikäyttäytyminen ja asenteet
Mistä suunta viljan tulevaisuudelle?
Uudistumisen edellytykset?
Tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan vastauksia kysymyksiin Usko suomalaisen viljan voimaan -seminaariin perjantaina 12.11.2010 klo 10.00-14.00 Vierumäelle. Seminaari on maksuton ja avoin kaikille.
Lisätietoja ohjelmasta nettisivuiltamme www.lamk.fi/viljaseminaari .
Ilmoittaudu perjantaihin 5.11. mennessä osoitteessa http://www.webropolsurveys.com//Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin14814&SID=5a21d4bd-f3a2-4872-997b-3b80710a5a2e.

Kutsu seminaariin löytyy osoitteesta
http://www.lamk.fi/material/usko_suomalaisen_viljan_voimaan_12_11_2010.pdf.
Tervetuloa!
Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Kasvua Hämeessä Osaamisverkostohanke, Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti sekä Lahden ammattikorkeakoulu Innovaatiokeskus.

tiistai 2. marraskuuta 2010

Tutkimuspäivät 29-30.11.2010 Kestääkö maa, tukeeko tutkimus?

Suomen ainutlaatuinen rakentamaton ja rakennettu tila sekä ympäristö ovat todellinen voimavara. Kestävä maankäyttö niin kaupungeissa kuin maaseudulla on ratkaiseva tekijä Suomen siirtyessä kohti palvelutaloutta, jossa luonnonvaroilla, tilalla ja ympäristöllä on keskeinen rooli.

Luonnonvara- ja ympäristötutkimuslaitosten yhteenliittymä LYNET järjestää marraskuun lopussa tutkimuspäivät, jossa keskustellaan luonnonvaroihin ja tilaan perustuvasta elinkeinotoiminnasta ja eri maankäyttömuotojen yhteensovittamisesta tavoitteena taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävät ratkaisut ja toimintamallit.

Tutkimuspäivillä mukana on tutkijoiden ja asiantuntijoiden lisäksi käytännön toimijoita päättäjistä kansalaisjärjestöihin.
Aika: 29.-30.11.2010
Paikka: Dipoli, Espoo
Kenelle: Maankäytön kysymysten parissa toimivat yritykset, yhteisöt, päättäjät, asiantuntijat ja tutkijat
Sisältö: Tutkimuspäivillä keskustellaan luonnonvaroihin ja tilaan perustuvasta elinkeinotoiminnasta ja eri maankäyttömuotojen yhteensovittamisesta tavoitteena taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävät ratkaisut ja toimintamallit.
Järjestäjä: Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä LYNET

Tarkenmpi ohjelma:
http://www.lynet.fi/tutkimuspaivat

maanantai 1. marraskuuta 2010

Kasvinsuojeluruiskun käyttäjäkouluttajien koulutuspäivät

Paikka: 23.11.2010 Sokos Hotelli Vantaa, Tikkurila ja
25.11.2010 Hotelli Sorsanpesä (Stuertti), Seinäjoki
Aika Tiistaina Tikkurilassa 23.11.2010 klo 9.30 ja Torstaina Seinäjoella 25.11.2010 klo 9.30
Linkki Sokos Hotelli Vantaa; http://www.sokoshotels.fi/hotellit/vantaa/vantaa/
Hotelli Sorsanpesä Seinäjoki; http://www.sorsanpesa.fi/
Maaseutuverkoston koulutuksena järjestetään kasvinsuojeluruiskun käyttäjäkoulutukseen liittyvää kouluttajien koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on esitellä kouluttajien käyttöön suunnattua kasvinsuojeluruiskun käyttäjäkoulutukseen liittyvää taustoittavaa materiaalia vuosille 2011- 2015 sekä taustoittaa kouluttajille materiaalin asiakokonaisuuksia.
Koulutuksen kohderyhmänä ovat ne kasvinsuojeluruiskun käyttäjäkoulutuksia järjestävät kouluttajat, jotka kouluttavat maatalouden ympäristötuen ehtojen mukaisesti kasvinsuojeluruiskuja käyttäviä viljelijöitä ja urakoitsijoita.
Koulutettavalla on mahdollisuus varata itse kustannettava majoitus seuraavasti;
Sokos Hotelli Vantaa; Majoituskoodi MAASEUTUVERKOSTO, varauskoodi voimassa 9.11.2010 saakka
Hotelli Sorsanpesä; Majoituskoodi MAASEUTUVERKOSTO, varauskoodi voimassa niin kauan kuin huoneita riittää.Koulutus on maksuton.