lauantai 29. maaliskuuta 2008

Opsien rajapinnat tarkasteluun

Uusien opetussuunnitelmien perusteissa on eräänä ideana entistä tarkemmin tarkastella rajapintoja lähellä olevien tutkintojen kanssa. Päivitetyssä opsissa tulee määritellä myös mitä tutkinnon (120 ov) olevaa laajempaa ja/tai syvempää osaamista siihen voi sisällyttää - siis yli 120 ov:n ylittäviä osia. Nämä ovat aina yksilöllisiä valintoja - ei kaikille automaattisesti tulevia. Nämä tutkinnon osat voivat olla saman alan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osia tai muiden alojen tutkinnon osia. Ops-työryhmä määrittelee mitä nämä ovat. Kaikissä luonnonvara- ja ympäristöalan tutkinnoissa on rajapintoja muiden tutkinojen kanssa melkoisesti. Olisi ihanteellista opetuksen järjestämisen kannalta, että ne voisivat olla täsmälleen aidosti samoja. Tällä päivityskierroksella ei ehkä ihan tähän tavoitteeseen päästä.
Maatalous-, hevostalous-, puutarha- sekä luonto- ja ympäristöala ovat lähellä toisiaan. Ainakin näiden tutkinojen välisistä mahdollista valinnaisista tai tutkinnon päälle tulevista tutkinnon osista pitäisi päästä yhteisymmärykseen hyvässä hengessä.

Muitaperustutkintoja ovat metsäala, elintarvikeala, rakennusala, matkailuala, kaupallinen ala, jopa sosiaali- ja terveysala. Opstyötä tekevät koordinaattorit ovat velvollisia tekemään yhteistyötä näiden alojen yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyö lähtee yhteistyöstä opetussuunnitelmien rakentamisessa. Sen jälkeen yhteistyö on luontevaa ja aitoa myös käytännön opetuksessa. Siitä hyötyvät ennen kaikkea opiskelijat, jotka hakevat omaa ammatillista joustavaa oppimispolkua.

perjantai 28. maaliskuuta 2008

Virtuaalikylän esittely

Pian alkavat luonnonvara- ja ympäristöalan henkilöstön koulutus virtuaalikylän käyttöönottoon.
Virtuaalikylä löytyy osoitteesta www.virtuaali.info
Voit katsella esittelyn virtuaalikylästä (n 8 min). Esitys on äänetön.
http://oph.emea.acrobat.com/p54944128/

tiistai 18. maaliskuuta 2008

Ensimmäiset opetussuunnitelman perusteet julkistettiin

Ammatillisen koulutuksen ensimmäiset uudistetut opetussuunnitelmat julkistettiin eilen. Vaikka on kysymys vain päivittämisestä, monia uudistuksia esiteltiin.
Näitä ovat mm:
- opintokokonaisuuksien nimitykset muutettiin tutkinnon osiksi ja näin yhtenäistettiin nimitystä näyttötutkintoon
- ammattiosaamisen näytöt kirjoitetaan opsin perusteisiin
- otetaan käyttöön elinikäisen oppimisen avaintaidot, joista osa arvioidaan ammatillisissa tutkinnon osissa erikseen
- arvioinnin kohteita vähennettiin kuudesta neljään
- opintopolkuja tehdään yhä joustavammaksi ja kussakin tutkinnossa määritellään, mikäli 120 ov:n päälle tarvitaan vielä jotain erikoistuneempaa osaamista
- ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (ent yhteiset opinnot) tutkintokohtaistetaan ja ne kirjoitetaan samaan muotoon kuin ammatillisetkin tutkinnon osat
- arviointiasteikko muuttuu 5-portaisesta 3-portaiseksi
jne jne

Muutoksia tulee melkoisesti. Uudet opsit löytyvät kokonaisuudessaan oph.fi => ammatillinen koulutus=> opetussuunnitelmien valmistelu