torstai 19. kesäkuuta 2014

tiistai 10. kesäkuuta 2014

OKM - Korkeakouluihin 3000 uutta aloituspaikkaa opiskelijoille

OKM - Korkeakouluihin 3000 uutta aloituspaikkaa opiskelijoille

LUKEn alueellisen toiminnan aluestrategiaa esitteli kehitysjohtaja Ilkka P Laurila

Nykyisin toimitaan lähes 40 paikkakunnalla. Suurimmat toimipaikat ovat Jokioinen, Vantaa, Helsinki ja Joensuu.

Henkilöstömäärä on nykyisin noin 1700. 25%:n leikkauksista noin 30% tullaan kompensoimaan lisätuloilla. Toiminnan volyymi tulee pienenemään noin 15%. Infrakustannus vähenee noin 20%, joka liittyy alueelliseen toimintaan.

LUKEn toiminta kuitenkin kattaa koko maan, vaikka toimipaikkoja vähennetäänkin. Samalla tehostetaan toimitilojen käyttöä. Maailman tieteestä Suomessa tehdään noin 0,6-0,7%.  Näin ollen tavoitellaan osaamisen ja kansainvälisyyden lisäämistä. Tutkimusryhmien kokoa tullaan kasvattamaan ja näin lisäämään palvelukykyä.

Valtion tuloilla katetaan 67% ja 2017 tavoitellaan 59%, jolloin muu rahoitus tullaan kattamaan markkinoilta eli ulkopuolisilta rahoittajilta. Voimavaroja kootaan harvempiin paikkoihin, jotta niitä on varaa kehittää. Pitkällä aikavälillä tullaan työskentelemään 14 paikakunnalla. Päätoimipaikat tulevat olemaan pääkaupunkiseutu, Jokioinen, Joensuu ja Oulu. Muita strategisia toimipaikkoja on noin 10.




 

LUKE tulee, oletko valmis, aloitti Jaana Husu-Kallio luonnonvarakeskuksen sidosryhmätilaisuudessa

Suomen toiseksi suurin tutkimuslaitos, ruuan ja uusiutuvien energiavarojen tutkimukseen keskittyvä uusi tutkimuslaitos -mm  näillä sanoin Jaana Husu-Kallio kuvasi uutta Luonnonvarakeskusta kolmannessa sidosryhmätilaisuudessa.

Hän kehoitti jokaista lukemaan maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöä Luonnonvarakeskuksesta. Vaikka hanke on edennyt hyvin, haasteita asettaa erityisesti rahoituksen niukkeneminen ja ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen. Uuden keskuksen toimintamenorahoitus vähenee vuoteen 2017 mennessä noin 20 miljoonaa euroa vuoden 2013 tasoon verrattuna, joka tarkoittaa noin 25 prosentin säästöjä.

Jaana Husu-Kallio haastoi myös elinkeinoelämää mukaan "laittamalla euroja likoon" luonnonvarakeskukseen. Pelkällä valtion rahoituksella tutkimusta ei enää rahoiteta - ajat ovat muuttuneet.

Isoimpia haastetia on ollut neljän eri laitoksen erilaisten tietojärjestelmien yhteensovittaminen, kertoi projektinjohtaja Hannu Raitio. Henkilöstön näkökulmasta palkausjärjestelmän yhtenäistäminen on yksi keskeisimpiä asioita.