torstai 31. lokakuuta 2013

Uusi ammattkorkeakoululaki lausunnolla

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvästä lakiluonnoksesta kerätään parhaillaan lausuntoja. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi ammattikorkeakoululainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi ammattikorkeakoululaki, joka korvaisi vuodelta 2003 olevan ammattikorkeakoululain.

http://www.minedu.fi/OPM/Verkkouutiset/2013/10/amk.html

perjantai 18. lokakuuta 2013

Bioenergiapäivät 28.-29.11.2013 Finlandia-talolla

Seminaari pureutuu kansallisen energiapolitiikan ja kansantalouden ytimeen. Mukana ovat myös käytännön kysymyksiin painottuvat rinnakkaisseminaarit Puuenergia, Bionesteet, biokaasu ja biojalosteet sekä Lämpöyrittäjät.

Katso ohjelma ja ilmoittaudu osoitteessa: www.bioenergiapaivat.fi
Yli 30 puhujan joukossa muun muassa työ- ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, toimittaja Mikael Pentikäinen, professori Antti Asikainen, työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Esa Härmälä ja europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola.
Taloustohtoreiden Tunnilla PTT:n toimitusjohtaja Pasi Holm, Ilmarisen johtaja, dosentti  Jaakko Kiander, sekä professori Markku Kuisma.
Energia- ja ilmastotiekartan 2050 parlamentaarisen komitean jäsenten paneelissa Marjo Matikainen-Kallström (kok), Sirpa Paatero (sd), Kaj Turunen (ps), Oras Tynkkynen (vihr) ja Mirja Vehkaperä (kesk).
Järjestöt Tentissä-paneelissa Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen, Koneyrittäjien liiton puheenjohtaja Asko Piirainen, MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola sekä SAK:n työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen

Maailman osaavin kansa 2020

Hallitusohjelman tavoitteen mukaan Suomi nostetaan maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Uudessa OPH:n julkaisussa tarkastellaan muun muassa koulutustason kehitystä OECD-näkökulmasta, sukupuolten tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä, maahanmuuttajaoppilaiden tilannetta, koulutuksen järjestämisen haasteita, innovaatiotoimintaa ammatillisen koulutuksen kentällä, lukioiden tuloksellisuutta, opintojen lyhentämistä sekä ammattikorkeakoulujärjestelmän kehitystä.

Julkaisu kokonaisuudessaa:
http://www.oph.fi/download/151447_maailman_osaavin_kansa_2020.pdf

 

keskiviikko 16. lokakuuta 2013

Luonnosta kauneutta

Eettisten ja ekologisten trendien vahvistuminen ja kuluttajien terveys- ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen on saanut luonnontuote- ja luonnonkosmetiikkamarkkinat vahvaan kasvuun. Luonnontuotteet ovat tärkeä luonnonkosmetiikan raaka-aine. Trendit näkyvät kauneudenhoito- ja hiusalan palveluiden kysynnässä. Kuluttajat haluavat yhä enemmän palveluissa käytettävän luonnon raaka-aineita ja luonnonmukaisia hoitomenetelmiä.
Esille nousi lukuisia osaamistarpeita, jotka koskivat luonnontuotteiden käyttöä, niihin pohjautuvia palvelutuotteita ja eri alojen verkostoitumista. Selvitys osoitti tarpeen kehittää kauneudenhoitoalan koulutusta ottamaan huomioon enemmän luonnontuotteiden hyödyntäminen ja ekologisuus.
Raportti kokonaisuudessaa: 

Osaamistarveselvitys kestävästä luonnonvarataloudesta ilmestynyt

Osaamistarveselvityksessä käsitellään biotalouden käsitettä sekä kestävässä luonnonvarataloudessa esiintyviä taitoja ja osaamisaloja.

Osaamistarveselvityksessä nousi esiin luonnonvara-alan monimuotoisuus, joka edellyttää koulutuksen järjestäjältä yhä enemmän yhteistyötä muiden alojen, kuten rakennusalan, ravitsemusalan, matkaislualan, energia-alan sekä sosiaali- ja terveysalan kanssa.

Kartoituksessa päädyttiin ehdottamaan, että osaamisvaatimukset eivät niinkään toisi tarvetta uusien tutkintojen muodostamiseen, vaan pääpaino olisi nykyisten tutkintojen päivittämisessä.

Raportti kokonaisuudessaan:
http://www.oph.fi/download/150502_Kestava_luonnonvaratalouden_merkitys.pdf

Ammatillisen tutkintojärjestelmän uudistamisen eteneminen

Kuulemistilaisuuden palautteiden perusteella ammatillisen tutkintojärjestelmän ohjausryhmä päätti, että uudistus tulee voimaan vuotta myöhemmin kuin oli suunniteltu eli elokuun alusta 2015. Tällöin kuitenkin uudistus toteutetaan kokonaisuudessaan, eikä vaiheittain, kuten aikaisemmin oli suunniteltu.

 

tiistai 15. lokakuuta 2013

Eläinten hoitaminen osataan erinomaisesti, yrittäjyysopinnoissa haasteita maatalousopetuksessa

Ammatillisen osaamisen oppimistulosten mukaan maatalousopetuksessa opiskelijat hallitsevat hyvin eläintenhoitoon liittyvät tutkinnon osat. Sen sijaan haastellisinta on omaksua yrittäjyyteen liittyvän tutkinnon osan ammatillinenosaaminen.

Maatalousopetuksessa painottaan työelämälähtöisyyttä, vaikkakin puolet ammattiosaamisen näytöistä järjestettiin oppilaitoksessa. Nämä ovat tyypillisesti opetusmaatiloilla annettuja näyttöjä.

Opiskelijat saivat näytöistä arvosanoiksi yhtä paljon kiitettäviä kuin hyviäkin arvosanoja. Opiskelijoiden saamat arvosanat olivat työpaikoilla annetuissa näytöissä oppilaitosnäyttöjä paremmat.

Haasteena on järjestää ammattiosaamisen näytöt vastaamaan maatalousalan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Nyt 63% ammattiosaamisen näytöistä alittaa ammattitaitovaatimukset.

Koko raportti:
http://oph.fi/julkaisut/2013/ammatillinen_osaaminen_maatalousalan_perustutkinnossa