keskiviikko 17. joulukuuta 2008

Perustutkinnot uudistuvat

Maatalousalan, hevostalouden ja luonto- ja ympäristöalan perustutkinnot esiteltiin pääjohtajalle viime viikolla. Ainoastaan hevosalan yksi tutkinnon osaa muutetaan hiukan. Asiasisällöt säilyvät esitetynlaisena. Uudistetut tutkinnon perusteet ovat luettavissa OPH.fi -sivustoilla 13.1.

tiistai 30. syyskuuta 2008

Puutarha-alan tutkintojen perusteiden uudistustyö käynnistyy

Juuri samaan aikaan kun maatalouden, hevostalouden ja luonto- ja ympäristöalan tutkinnot ovat lausuntokierroksella, alkaa puutarhatalouden perustutkintojen uudistustyö. Vetovastuu on Kokemäellä ja koordinaattorina Pirkko Mäenpää. Voit tutustua ohjausryhmän kokoonpanoon luonnonvara-alan wikissä. Siellä on myös maatalouden, hevostalouden ja luonto- ja ympäristöalan tutkintojen luonnokset nähtävillä.
Puutarhatalouden perustutkintojen uudistustyötä voi seurata samaan tapaan kuin muitakin, luonnonvara-alan wikissä. Sinne päivittyy aina välittömästi työryhmän työn kulloinenkin luonnosvaihe. Blogissa voi esittää omia kommenttejaan ja vaikuttaa tutkinnon sisältöön.

maanantai 22. syyskuuta 2008

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto ja hevostalouden perustutkinnot lausuntokierroksella

Myös luonto- ja ympäristöalan ja hevostalousalan perustutkinnot ovat lähteneet launsuntokierrokselle. Nyt on aika vaikuttaa perusteiden sisältöihin.
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon lausuntopyyntö ja tutkinnon perusteet löytyvät linkkien takaa. Samoin myös hevostalousalan lausuntopyyntö ja tutkinto kokonaisuudessaan.

maanantai 8. syyskuuta 2008

Maatalousalan ammatillinen perustutkinto lausuntokierroksella

Maatalousalan ammatillinen perustutkinnon valmistelu on edennyt lausuntokierros -vaiheeseen.
Tutkinnon perusteista voi jättää kommentteja ja lausuntoja 3.10.2008 saakka.
Lausuntopyyntö ja maatalousalan perustutkinto kokonaisuudessaan löytyvät linkkien takaan.

perjantai 8. elokuuta 2008

Ammatillisten perustutkintojen arviointiasteikko muuttuu

Heinäkuussa on annettu Valtioneuvoston asetus ammatillisten perustutkintojen arviointiasteikon muutoksesta. Opiskelijan arviointi muuttuu viisiportaisesta kolmiportaiseksi. Muutos tulee voimaan jo nyt rakennusalan ja metsäalan ammatillisissa perustutkinnoissa. Muissa tutkinnoissa arvioidaan kolmiportaisesti 1.8.2009 eli vuoden päästä. Tällöinhän tulee voimaan myös maatalousalan, hevostalouden ja luonto- ja ympäristöalan uudistuneet tutkintojen perusteet. Silti myös puutarha-ala ottaa arviointiasteikon käyttöön, vaikka uudistetut perustutkinojen perusteet tulevat voimaan vasta 1.8.2010. Siirtymäaikana ja muutoinkin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tilanteissa käytetään tutkintojen perusteista löytyvää muuntoasteikkoa silloin kun se on tarpeen. Valtioneuvoston asetus kokonaisuudessaan.

maanantai 4. elokuuta 2008

Perustutkintoasetus toi muutoksia luonnonvara- ja ympäristöalan tutkintoihin

Kesän aikana saatiin uusi OPM:n uusi perustutkintoasetus. Ohessa linkki siihen kokonaisuudessaan. Suurimman muutokset tulivat luonto- ja ympäristöalaan.

Hevosala sai oman perustutkintonsa ja erkaantui maatalousalasta. Maatalousalaan vakiinnutettiin eläintenhoidon ja maatalousteknilogian koulutusohjelmat.

Ammatillisten perustutkintojen perusteet on tehty huomioiden rakenneuudistus.

lauantai 24. toukokuuta 2008

Perustutkintojen rakenteet muodostuvat

Uudistettujen perustutkintojen rakenteet alkavat olla valmiit. Työryhmissä on määritelty tutkintojen pakolliset tutkinnon osat, koulutusohjelmien pakolliset tutkinnon osat sekä ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat. Luonnonvara-alan wikiin päivittyy lähes päivittäin uutta tietoa tutkinnoista. Työryhmien työ on kuumimmillaan. Kannatta seurata työtä wikistä ja kommentoida rohkeasti.

tiistai 22. huhtikuuta 2008

Luonto- ja ympäristöalan tutkintorakenne-esitystä odotellessa

Luonto- ja ympäristöalan tutkintorakenne-esitys lähti ensimmäisen kerran opetusministeriöön puolitoista vuotta sitten. Esitystä on eri alojen osalta täydennetty matkan varrella. Luonto- ja ympäristöalan rakenne-esitys yhä viipyy. Kunnes viime viikolla puolentoista vuoden odottelun jälkeen tuli viestiä, että rakenne-esitystä on muutettava - se ei menisi sellaisenaan läpi. Muutos tuli tehdä heti, muuten juna menisi ohi ja rakenne-esitys jäisi ontuvaksi. OPM epäili luonto- ja ympäristökasvattajan osaamisaluetta. Olimme yhdessä työelämän edustajien kanssa päätyneet siihen vakaan harkinnan jälkeen. Nyt täytyisi rakentaa uusi esitys - ja heti.

Uudessa esityksessä muutettiin luonto- ja ympäristökasvattajan tutkintonimikettä luonto- ja ympäristöneuvojaksi. Esitys ei olisi lähtökohdiltaan niin uuden raikas kuin edellinen, mutta selkeytti osaltaan osaamisalueiden jaottelua. Ympäristönhoitajan alueelta putsattiin kaikki neuvonnalliset tehtävät luonto- ja ympäristöneuvojan tutkinnon alle. Nyt kaikki tutkintonimikkeet kuvasivat juuri sitä, mitä tehtävät käytännön työelämässä olisivat: ympäristönhoitaja, luonto-ohjaaja, luonnonvaratuottaja, luonto- ja ympäristöneuvoja, poronhoitaja. Mutta yhä odottelemme virallista vahvistusta. Sen pitäisi tulla huhtikuun aikana.

lauantai 29. maaliskuuta 2008

Opsien rajapinnat tarkasteluun

Uusien opetussuunnitelmien perusteissa on eräänä ideana entistä tarkemmin tarkastella rajapintoja lähellä olevien tutkintojen kanssa. Päivitetyssä opsissa tulee määritellä myös mitä tutkinnon (120 ov) olevaa laajempaa ja/tai syvempää osaamista siihen voi sisällyttää - siis yli 120 ov:n ylittäviä osia. Nämä ovat aina yksilöllisiä valintoja - ei kaikille automaattisesti tulevia. Nämä tutkinnon osat voivat olla saman alan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osia tai muiden alojen tutkinnon osia. Ops-työryhmä määrittelee mitä nämä ovat. Kaikissä luonnonvara- ja ympäristöalan tutkinnoissa on rajapintoja muiden tutkinojen kanssa melkoisesti. Olisi ihanteellista opetuksen järjestämisen kannalta, että ne voisivat olla täsmälleen aidosti samoja. Tällä päivityskierroksella ei ehkä ihan tähän tavoitteeseen päästä.
Maatalous-, hevostalous-, puutarha- sekä luonto- ja ympäristöala ovat lähellä toisiaan. Ainakin näiden tutkinojen välisistä mahdollista valinnaisista tai tutkinnon päälle tulevista tutkinnon osista pitäisi päästä yhteisymmärykseen hyvässä hengessä.

Muitaperustutkintoja ovat metsäala, elintarvikeala, rakennusala, matkailuala, kaupallinen ala, jopa sosiaali- ja terveysala. Opstyötä tekevät koordinaattorit ovat velvollisia tekemään yhteistyötä näiden alojen yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyö lähtee yhteistyöstä opetussuunnitelmien rakentamisessa. Sen jälkeen yhteistyö on luontevaa ja aitoa myös käytännön opetuksessa. Siitä hyötyvät ennen kaikkea opiskelijat, jotka hakevat omaa ammatillista joustavaa oppimispolkua.

perjantai 28. maaliskuuta 2008

Virtuaalikylän esittely

Pian alkavat luonnonvara- ja ympäristöalan henkilöstön koulutus virtuaalikylän käyttöönottoon.
Virtuaalikylä löytyy osoitteesta www.virtuaali.info
Voit katsella esittelyn virtuaalikylästä (n 8 min). Esitys on äänetön.
http://oph.emea.acrobat.com/p54944128/

tiistai 18. maaliskuuta 2008

Ensimmäiset opetussuunnitelman perusteet julkistettiin

Ammatillisen koulutuksen ensimmäiset uudistetut opetussuunnitelmat julkistettiin eilen. Vaikka on kysymys vain päivittämisestä, monia uudistuksia esiteltiin.
Näitä ovat mm:
- opintokokonaisuuksien nimitykset muutettiin tutkinnon osiksi ja näin yhtenäistettiin nimitystä näyttötutkintoon
- ammattiosaamisen näytöt kirjoitetaan opsin perusteisiin
- otetaan käyttöön elinikäisen oppimisen avaintaidot, joista osa arvioidaan ammatillisissa tutkinnon osissa erikseen
- arvioinnin kohteita vähennettiin kuudesta neljään
- opintopolkuja tehdään yhä joustavammaksi ja kussakin tutkinnossa määritellään, mikäli 120 ov:n päälle tarvitaan vielä jotain erikoistuneempaa osaamista
- ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (ent yhteiset opinnot) tutkintokohtaistetaan ja ne kirjoitetaan samaan muotoon kuin ammatillisetkin tutkinnon osat
- arviointiasteikko muuttuu 5-portaisesta 3-portaiseksi
jne jne

Muutoksia tulee melkoisesti. Uudet opsit löytyvät kokonaisuudessaan oph.fi => ammatillinen koulutus=> opetussuunnitelmien valmistelu

perjantai 22. helmikuuta 2008

Opiskelijan palautetta - miten viestimme luonnonvara- ja ympäristöalasta

"Uusille sukupolville tulisi hyvissä ajoin opettaa mitä heidän isovanhempansa ovat ennen tehneet ja kuinka he ovat sen tehneet. Maatalousympäristön säilyttäminen nykyisellä tasolla teetättää töitä. Minun mielestä jo peruskoulun opintoihin tulisi sisällyttää enemmän Suomalaisen maatalousympäristön perustekijöitä. Nuoret pitäisi saada kiinnostumaan paljon varhaisemmassa vaiheessa siihen kuinka nykypäivän maatalous on kehittynyt. Jokin kurssi voisi sisältää maatalouteen syventävän yksilö- pari tai ryhmätyön. Jokainen tutkisi jotain osa –aluetta tarkemmin ja esittelisi sen muille. Kannatan myös sitä, että peruskoululaiset vierailisivat jollain maatilalla ja tutustuisivat maatilan arkeen. Kaikille ei välttämättä sovellu samanlainen oppimistyyli. Toinen oppii kirjasta lukemalla ja toinen tekemällä. Joku saattaa saada ahaa elämyksen kun näkee konkreettisesti jonkin tapahtuman, lukeminen ei välttämättä hänelle riitä. Minä itse kuulun tähän jälkimmäiseen porukkaan. Nykypäivänä maailma on liian materialistista. Tukeudutaan liian paljon tekniikkaan ja teknologiaan. Hyvänä esimerkkinä se, että nykynuoret eivät osallistu niin paljon maatalon töihin. Heitä ei joko kiinnosta tai vanhemmat ovat antaneet lapsilleen vapaammat kädet kiinnostuksen kohteille. Me itse ohjaamme sitä mitä lapsistamme tulee. Lapsi ei periaatteessa itse valitse uraansa vaan me annamme hänelle suunnan mitä johdatella. On erittäin vaikeaa saada kaikkia kiinnostumaan niinkin hienosta asiasta kuin suomalainen maatalous. Ei tietenkään ole tarkoitus, että se kaikkia kiinnostaa mutta jotain pitäisi tehdä jotta suomalaisella maataloudella olisi tulevaisuudessakin paikka. Suomalainen maatalousväestö alkaa olla melko iäkästä. Tarvitsemme tälle väelle jatkajia jotta toiminta voi jatkua. Maatalous on Suomessa aliarvostettua. Puhutaan aina kuinka huonosti viljelijöillä menee j a yhä useampi luopuu tilastaan. Nuorille ja lapsille tulisi antaa positiivisempi kuva maataloudesta ja sen harjoittamisesta. Tällä menolla meillä ei ole kohta puhdasta suomalaista luontoa."

sunnuntai 27. tammikuuta 2008

Luonto- ja ympäristöalan ammatillinen koulutusTässä koko luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen tutkinnot sekä uusi luonto- ja ympäristökasvattajan perustutkinnon siältö.

Luonto- ja ympäristöalan opsin päivitys

Opsin päivitys on herättänyt keskustelua eri tutkintojen "rajapinnoista". Eniten on keskusteltu, kuuluuko luontomatkailu luontoalaan vai matkailualaan. On muistettava, että luonto- ja ympäristöalan tutkintoa on nykyisessä muodossa toteutettu vuodesta 2001. Luontomatkailu on matkailualan perustutkinnossa kokeiluna meneillään. Luonto- ja ympäristöalalle on omaleimaista vahva luonnon ja luonnossa liikkumisen tuntemus. Päivitetyssä opsissa koko tutkinnon ensimmäiseksi tutkinnon osaksi on tulossa 30 ov, jonka nimi on "Kestävällä tavalla toimiminen". Se kuvastaa tämän tutkinnon vahvuutta ja kivijalkaa - luonnon tuntemusta. Asiasta enemmän kiinnostuneet voivat tutustua alan tuleviin muutoksiin Maataloutieteen päivillä 2008 pidettyyn esitykseen, jonka teksti löytyy seuraavasta linkistä:
http://www.edu.fi/page.asp?path=498,529,1192,1195,79395

sunnuntai 6. tammikuuta 2008

Maatalous- ja ympäristöalan koulutustoimikunnan antama palaute alojen kuvaukseen ja arvoperustaan

5 § Puheenjohtaja esitteli opetussuunnitelmien perusteiden päivitykseen liittyvät arvokuvaukset.

Maatalousalan kuvaus ja arvoperusta
Luonnoksessa esiintyy käsitteitä ”maatalous”, ”maatalousala”, ”maatilatalous”, ”yritys”. Luettavuuden ja ymmärrettävyyden takia termit tulee esittää täsmällisesti, tai oikeammin ”kansantajuisesti”. Lähtökohtana tulee olla monimuo­toinen elinkeino, jota harjoitetaan maatilalla ja maatilalta käsin. Koulutustoimikunta kiinnittää huomiota turkistarhauksen saamaan erityiseen huomioon. Alan kuvauksessa ei yhtä erikoistumissuuntaa tulisi korostaa muiden kustannuksella, vaikka kyseessä olisi alueellisesti erittäin merkittävästä tuotanto­suunnasta. Samoin kiinnitetään huomiota Arvoperustassa olevaan taloudellisuuden korostamiseen (viimeinen lause). Lause on liian ”tiivis”, liikaa yhtä tekijää korostava.

Koulutustoimikunta toteaa, että maataloutta harjoitetaan koko maassa, erimuotoisesti, erilaisissa olosuhteissa. Alueellisuus koulutuksen ja tutkimuksen ”määrittäjänä” tulee ottaa huomioon.

Hevostalouden arvoperusta
Koulutustoimikunnan mielestä arvoperustaan kuuluvat esitetyn lisäksi seuraavat elementit: eläinten hyvinvointi, työturvallisuus, hevostalouden ja harrastustoiminnan käytännöllinen yhteen liittyvyys ja asiakaspalvelukulttuuri.

Luonto- ja ympäristöalan arvoperusta
Koulutustoimikunta pitää esitystä hieman ”tiiviinä”, samalla kylläkin konkreettisena. Arvot alalla syntyvät luonnosta, luonnon kanssa toimimisesta yhdentyneenä asiakaspalveluun ja palvelukulttuuriin.
Päätös: Koulutustoimikunta toivoo maatalousalan kuvauksen ja arvoperustan uudelleen kirjoittamista, hevostalouden sekä luonto- ja ympäristöalan viimeistelyä, vähäistä täydentämistä.