perjantai 28. joulukuuta 2012

Koulutuksen tasa-arvoa lisätään


Suomalainen koulujärjestelmä on maailmankuulu tasa-arvoisuudestaan - ainakin peruskoulu. Koulutuksellisen tasa-arvon on kuitenkin havaittu rakoilevan ja tätä rakoa ei haluta kasvattaa yhtään suuremmaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän toimenpide-suunnitelmassa esitetään monia koulutuksellista tasa-arvoa lisääviä asioita. Näitä ovat mm. esiopetuksen säätäminen kaikille ja ennen kaikkea kaikkialle. Harvaan asutulta maaseudulta löytyy vielä alueita, joissa esiopetusta ei tarjota kaikille. Myös lukioverkoston kattavuus halutaan turvata koko maassa.

Koska vanhempien koulutuksella ja sosioekonomisella taustalla on todettu olevan vaikutusta lasten kouluvalintaan ja koulutusasteen valintaan sekä läpäisyyn, tämän ennakoimiseksi ehdotetaan lisäresursseja alueille, joilla on keskimääräistä enemmän maahanmuuttajia ja työttömyyttä sekä joilla vanhempien koulutus on keskimääräistä alempi.

Jotta nivelvaihe peruskoulusta toiselle asteelle sujuisi saumattomasti ilman yhtäkään koulupudokasta, ehdotetaan kahta vaihtoehtoa:
1) subjektiivista oikeutta koulutuspaikkaan toisella asteella, tai
2) oppivelvollisuuden pidentämistä niille opiskelijoille, jotka eivät vielä saa koulutuspaikkaa peruskoulun jälkeen. Tällöin velvoitettaisiin valmistaviiin ja valmentaviin koulutukseen osallistumista.
Kumpaa sinä kannattaisit?

Julkaisu kokonaisuudessaan:
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2012/koulutuksellinen_tasa_arvo.html

torstai 27. joulukuuta 2012

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalinnat uudistuvat 1.1.2013 alkaen

Kevään 2012 yhteishaussa ammatilliseen peruskoulutukseen haki 68 000 ensisijaista hakijaa. Näistä perusopetuksen juuri päättäneitä oli noin 29700. Valituksi tuli noin 25 800 perusopetuksen juuri päättänyttä ja noin 3900 jäi vaille koulutuspaikkaa. Juuri nämä ryhmät saisivat jatkossa etusijan koulutuspaikkaa haettaessa. Siis juuri peruskoulunsa päättäneet sekä vailla koulutuspaikkaa olevat. Ne opiskelijat, joilla on jo ammatillinen tutkinto tai ovat vaihtamassa koulutuspaikkaansa ohjattaisiin hakeutumaan vuoden 2014 alussa käyttöön otettavan sähköisen hakupalvelun kautta. Uudistunutta opiskelijavalintaa sovelletaan syksyn 2013 yhteishaussa.

Uudistus on osa yhteiskuntatakuuta, jonka mukaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

Keskeiset muutokset ovat:
- perusasteen jälkeistä tutkintoa ja koulutuspaikkaa vailla olevien asettaminen etusijalle opiskelijavalinnassa,
- lisäpisteitä perusopetuksen päättäneille ja valmistaviin koulutuksiin osallistuneille,
- otetaan työkokemuksesta annattavien lisäpisteiden yhteydessä huomioon myös työpajatoiminta sekä työmarkkinatuella tapahtuva harjoittelu,
- lisätään pääsy- ja soveltuvuuskokeiden valtakunnallisuutta ja kutsutaan kaikki hakijat kokeisiin,
- yhtenäistetään kielikokeet ja määritellään tilanteet, joissa erillisiä kielikokeita ei ole tarpeen järjestää,
- joustavan valinnan tilalle harkintaan perustuva valinta

maanantai 17. joulukuuta 2012

Materiaalia koululaisille naudanlihan tuottamisesta

MTKssa on tuotettu videoita mm vastuullisesta naudanlihan tuottamisesta. Video on suunnattu alakoululaisille, joilla yhä useammin on katkennut juuret maaseudulle ja maataloustuotantoon.
Videolla kerrotaan naudanlihan tuotannon vaiheista lapsen kertomana.
Katso video:
http://www.youtube.com/watch?v=DaZHLNabAWo

perjantai 14. joulukuuta 2012

Vaikuttamisen merkitys

Maaseutunuorten vaikuttajavalmennuksen toisena päivänä kuultiin eri asiantuntijoiden puheenvuoroja vaikuttamisen merkityksestä ja keinoista. Puheenvuoroissa korostuivat MTK:n asiantuntijuuden ja verkostojen merkitys.

Asiantuntijapuheenvuoroja käyttivät johtaja TImo Sipilä, puheenjohtaja Juha Marttila, maitoasiamies Sami Kilpeläinen, kansanedustaja Jari Leppä, toimitusjohtaja Kari Huhtala,ja  viestintäjohtaja Klaus Hartikainen.

Maaseutunuoret osallistuivat aktiivisesti keskusteluun ja haastoivat asiantuntijoita monipuolisislla kommenteilla ja kannanotoillaan.

torstai 13. joulukuuta 2012

Maaseutunuorten vaikuttajavalmennuksen toinen lähijakso

Helsingissä jatkuu maaseutunuorten vaikuttajavalmennuksen toinen lähijakso (13.-14.12.2013), jonka teemana on vaikuttamisen eri keinot. Kaksipäiväiväisellä koulutusjaksolla harjoitellaan myös esiintymistä sekä kuullaan monipuolisesti eri asiantuntijoiden näkökulmista vaikuttamisen keinoja.

keskiviikko 12. joulukuuta 2012

Blogi uudistuu

Tämä blogi herää henkiin pitkän ajan jälkeen. Blogissa kerrotaan edelleen ajankohtaisia ajoista koulutuspolitiikasta, mutta myös laajemmin kuin aikaisemmin. Mukaan ajankohtaisiin asioihin liittyvät kaikki koulutusasteet. Näkövinkkeli on luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus. Blogissa kerrotaan myös kiinnostavia ajankohtaisia MTK:n järjestökoulutukseen liittyviä tapahtumia, seminaareja ja koulutustilaisuuksia.

torstai 11. lokakuuta 2012