perjantai 21. tammikuuta 2011

Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto loppusuoralla

Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto on käynyt lausuntokierroksella ja on käännettävänä ruotsinkielelle. Tutkintoon on laaduntarkastuksesa tehty täsmennyksiä ja lausuntokierroksen anti huomioitu.

Viimeistelty luonnos seuraavassa linkissä:

http://luova.wikispaces.com/Maaseudunkehitt%C3%A4j%C3%A4n+eat

tiistai 11. tammikuuta 2011

Seminologian ammattitutkinto lausuntokierroksella

Seminologin ammattitutkintoa on uudistettu vuoden 2010 aikana. Työ on nyt loppusuoralla ja lähtenyt juuri launsuntokierrokselle. Tutkinnon rakenne on muuttunut uudistustyössä jakautuen osaamisaloihin, jotka ovat

Keinosiementäminen-osaamisalan tutkinnon osat ovat:
1 Keinosiementäminen
2 Asiakaspalvelu keinosiemennystyössä

Alkionsiirtäminen-osaamisalan tutkinnon osat ovat:
3 Alkionsiirto
4 Asiakaspalvelu alkionsiirron työtehtävissä

Hedelmällisyysneuvonta-osaamisalan tutkinnon osat ovat:
5 Hedelmällisyysneuvonta
6 Asiakaspalvelu hedelmällisyysneuvontatyössä

Jalostusneuvonta-osaamisalan tutkinon osat ovat:
7 Jalostusneuvonta
8 Asiakaspalvelu jalostusneuvontatyössä

Ohjaavana seminologina toimiminen-osaamisalan tutkinnon osat ovat:
9 Ohjaavana seminologina toimiminen
10 Kehittäminen ja ammatillinen vuorovaikutus ohjaavan seminologin työssä

Lausuntokierroksella pyydetään palautetta erityisesti ammattitaitovaatimuksiin, arviointikohteisiin ja -kriteereihin.
Luonnos nähtävillä:
http://luova.wikispaces.com/Seminologin+at
tai
tästä linkistä