tiistai 24. syyskuuta 2013

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kuulemistilaisuus

Kuulemistilaisuus hallituksen esityksestä ammatillisen koulutusjärjestelmän uudistamiseksi pidettiin 24.9.2014 opetus- ja kulttuuriministeriön tilaisuudessa. Uudistukset koskevat terminologian yhtenäistämistä ja täsmennystä, ammatillisten tutkintojen määritelmää, ammatillisten tutkintojen tutkintorakennetta ja valmisteluprosessia, tutkintojen perusteita, ammatillisten perustutkintojen mitoitusperusteita sekä tutkintojen muodostumista ja ja erityisesti yhteisiä tutkinnon osia.

Opiskelijoiden mielestä tulisi panostaa työelämävalmiuksiin yrittäjyyspainotuksen sijaan.

keskiviikko 18. syyskuuta 2013

Life and work in Finland

Valtakunnallisten ESR-hankkeiden MATTO ja ALPO yhteisen uutislehden numeron 2/2013 englanninkielinen erikoisnumero, Life and Work in Finland.

http://issuu.com/kumppania/docs/lifeinfinlandwork_0213_issuu?e=4647771/4795564

Lehden jutut kertovat sekä kotouttamiseen ja maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvontaan että työvoiman maahanmuuttoon liittyvistä teemoista.

torstai 12. syyskuuta 2013

Vielä ehdit mukaan MTK 1 Toimijana järjestössä uudistuneell verkkokurssille lokakuussa!

Aloitamme 1.10.2013 ohjatun MTK:n peruskurssin verkossa. Kurssi koostuu vaiheittain etenevistä jaksoista. Kurssin aikana tapaat reaaliaikaisesti MTK:n asiantuntijoita ja luottamusjohtoa, joiden kanssa voit keskustella jaksoon liittyvistä teemoista.

Verkkokurssi sisältää asiantuntijoiden ja luottamushenkilöiden haastatteluja sekä asiantuntijapuheenvuoroja ajankohtaisista teemoista.

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

·         Edunvalvontaa paikallistasolta maailmalle

·         Maa- ja metsätalouden tulonmuodostus

·         Markkinavaikuttaminen

·         Verkostoitumisesta ammatti-identiteetin kasvuun

·         Hyvinvoiva maaseutuyrittäjä

·         Nuoret järjestössä

Kurssille ilmoittaudutaan 29.9.2013 mennessä osoitteessa:


Ilmoittautumisen jälkeen saat henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä ohjeet kurssin aloittamiseen. Verkkoympäristö on auki kaksi kuukautta.

MTK 1 kurssin suorittaminen mahdollistaa sinulle pääsyn MTK:n jatkokursseille. Koulutukseen osallistuminen on maksutonta.

Lisätietoja kurssista saat MTK:n koulutusryhmältä koulutusryhma@mtk.fi tai p. 020 4131.

tiistai 3. syyskuuta 2013

Koulutustustoimikuntaseminaari ajankohtaisista asioista

Opetus- jakulttuuriministeriössä järjestettiin tänään koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmän  ja koulutustoimikuntien puheenjohtajien, varapuheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen. Tällä valmistaudutaan uudelle koulutustoimikuntakaudelle.

Tilaisuudessa Maarit Palonen OKM:stä kertoi AMK-uudistuksen pääpiirteistä ja aikataulusta. Kaikki ammattikorkeakoulut hakevat syyskuun aikana uudelleen toimilupia, jotka tulevat ensi vuoden alusta voimaan. Samanaikaisesti muutetaan AMK-rahoitusta. Kun se ennen on perustunut pääosin opiskelijamääriin, nyt painotetaan suoritetteuja tutkintoja, koulutuksen tehokkuutta sekä uutena tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Seija Rasku OKM:stä esitteli ammattikoulutuksen tutkintojärjestelmän uudistusta eli TUTKE 2:ta. Tutkintojärjestelmää kehitetään entistä joustavammaksi ja nopeammin työelämän muutoksiin reagoivaksi. Rakenteellisia muutoksia tehdään eniten ammatillisiin yhteisiin opintoihin.

Lainsäädäntömuutoksissa yhdenmukaistetaan ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen terminologiaa. Esimerkiksi opetussuunnitelman perusteesta tulee tutkinnon peruste, opinnoista tutkinnon osa, koulutusohjelmista osaamisalan sekä oppimisenja osaamisen arviointi erotetaan selkeämmin toisistaan.

Koulutustoimikuntien itsearvioinnin perusteella toimintaedellytyksiä on edesauttanut OPH:n myöstämä määräraha ennakointihankkeisiin, laajat verkostot ja jäsenten aktiivinen toiminta. Toimintaa on edelleen rikastanut seminaarit ja työpajat, alakohtaiset selvitykset sekä KOKOn työsuunnitelma koulutustoimikunnille, joka antaa toiminnalle raamit.

Koulutustoimikuntien toiminnan haasteena on sihteerityön riittämättömyys ja vaihtuvuus, jäsenten kiire ja pitkäjänteisen toiminnan ja suunnittelun puute.