perjantai 6. helmikuuta 2015

Ympäristökasvatuksen kehittämiseksi ympäristöministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä

Työryhmä pohtii ympäristökasvatuksen kehittämistarpeita ja tekee niistä esityksiä. Työryhmä selvittää ympäristöhallinnon ja opetushallinnon välistä työnjakoa ympäristökasvatuksessa sekä tämän työn organisointia. Ympäristökasvatukseen ja -tietoisuuteen sisältyy myös kulttuuriympäristökasvatus.

Nykyisen hallitusohjelman tavoitteena on muun muassa kehittää Suomesta maailman ympäristötietoisin kansakunta. Tätä voidaan edistää lisäämällä erityisesti lasten ja nuorten ympäristökasvatusta sekä edistämällä heidän osallistumismahdollisuuksiaan.

Maatalousalan ammattiopistot ovat kestävän kehityksen edelläkävijöitä. Niille on myönnetty eniten OAJ:n alaisen OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatteja. OKM - Ympäristökasvatuksen kehittämiseksi ympäristöministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä

Nuorten oppisopimuskoulutusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista tuetaan 15 miljoonalla

Nuorten oppisopimuskoulutusta ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistamista tuetaan vuonna 2015 yhteensä 15 miljoonalla eurolla. Viime vuoden marraskuussa päättyneen haun jälkeen uusia hankkeita on käynnistetty 66 ja hankkeille myönnetty avustussumma yhteensä reilut 7,6 miljoonaa euroa. Toimenpideohjelman vaikuttavuuden lisäämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö avaa keväällä 2015 täydentävän haun. Toimenpideohjelman kohderyhmänä ovat ne alle 25-vuotiaat nuoret, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa.Avustuksia myönnettiin oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksoon, työpaikkaohjaajien kouluttamiseen, korotettuun koulutuskorvaukseen työnantajille, ja nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseen.Lue lisää:

OKM - Nuorten oppisopimuskoulutusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista tuetaan 15 miljoonalla

Opettajan työ on edelleen arvostettua

Opettajat ja rehtorit pitävät työstään ja oppimisen arvostus on yhteiskunnassamme korkealla (57 % opettajista on tätä mieltä). Ruotsissa puolestaan vain 5 % opettajista uskoo, että heidän työtään arvostetaan. Luvut eivät ole suuria myöskään Virossa (14 %), Tanskassa (18 %) eivätkä Norjassa (31 %). Opettajuuden hyvät puolet painavat 95 %:lla suomalaisista opettajista vaakakupissa selvästi enemmän kuin huonot. He ovat tyytyväisiä tekemiseensä koulussa (95 %) ja nauttivat työstään (91 %). He suosittelisivat kouluaan hyvänä työpaikkana (88 %) ja, jos saisivat päättää uudelleen, valitsisivat yhä opettajan ammatin (85 %). Mielenkiintoista on, että tutkimuksen mukaan luokkakoolla on vain vähän merkitystä opettajan työtyytyväisyyteen Suomessa.Lue lisää:

OKM - Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013. Yläkoulun ensituloksia

torstai 5. helmikuuta 2015

RUOKAVISAAN OSALLISTUU TÄNÄ KEVÄÄNÄ KOKO SUOMI

Ruokavisa on yläkouluille suunnattu ruokakasvatuksen opetuskokonaisuus.
Ruokavisa koostuu oppimateriaalista, verkossa tehtävästä osaamiskilpailusta ja loppukilpailusta. Tämän vuoden Ruokavisan osaamiskilpailu kisataan netissä 26.1. - 27.2.2015. Loppukilpailu on Helsingin Messukeskuksessa 26.3.2015.

Ruokavisassa yläkoululaiset mittaavat tietoja ja taitoja ruuan vastuullisesta tuotannosta ja kuluttamisesta pelillisessä, netissä tehtävässä visassa. Ruokavisa on nyt laajentunut ensimmäistä kertaa valtakunnalliseksi! Kisa käy siis entistä jännittävämmäksi, kun entistä suurempi joukko pääsee osallistumaan!


Ensimmäisessä valtakunnallisessa visassa teemoina ovat paikallinen hyvinvointi ja taloudellinen vastuu. Näitä aiheita lähestytään monipuolisesti oppimateriaalissa videoiden, tehtävien, kuvien ja opettajille tarkoitettujen valmiiden opetuskalvojen avulla. Ruokavisan osaamiskilpailun kysymykset pohjautuvat oppimateriaaliin.

Vielä pääsee mukaan ruokavisaan!

Koulussa kannattaa Ruokavisan tekemiseen varata yksi oppitunti: itse visan tekemiseen menee noin 15 minuuttia, mutta aikaa kuluu myös ohjeistukseen. Lisäksi kannattaa tutustua etukäteen oppimateriaaliin. Aiempien vuosien visoja voi vapaasti kokeilla, ja niistä saa käsityksen siitä, mitä Ruokavisassa tehdään. Aiemmilla visoilla voi harjoitella osoitteessa www.ruokavisa.fi/visat.

Valtakunnallisesti kutsutaan kolme parhaiten pärjännyttä luokkaa loppukilpailuun, kuitenkin  niin, että luokat ovat eri maakunnista. Jokainen Ruokavisaan osallistunut oppilas tulee saamaan pienen ruoka-aiheisen palkinnon.

Tällä hetkellä Ruokavisaan on ilmoitettu ryhmiä mukaan eri maakunnista seuraavasti:
Uusimaa 31
Satakunta 23
Varsinais-Suomi 18
Etelä-Savo 11
Etelä-Pohjanmaa 10
Pohjois-Savo 10
Pohjois-Pohjanmaa 7
Keski-Pohjanmaa 3
Lappi 3
Päijät-Häme 3
Kymenlaakso 2

Visaan voi rekisteröityä osoitteessa www.ruokavisa.fi/opettajalle. Rekisteröityminen on auki aina viimeiseen kisapäivään 27.2.2015 asti. Toivomme kaikista maakunnista runsaasti osallistujia kevään Ruokavisaan!

LISÄTIETOJA

Sallaroosa Häme
projektikoordinaattori, kotitalousopettaja
P. 040 700 76 22