keskiviikko 23. syyskuuta 2015

Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksen haku vuodelle 2016

Työ- ja elinkeinoministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ilmoittavat haettavaksi määrärahat valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin vuodelle 2016.

Hakuaika päättyy perjantaina 30.10.2015.


Rahoituksen yleistavoitteet

Määrärahoilla rahoitetaan maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 toteuttamista tukevia tutkimus- ja kehittämishankkeita.

  • Hankkeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. Puhtaita kehittämishankkeita ei pääsääntöisesti rahoiteta. 
  • Hankkeiden tulee tuottaa uusia avauksia ja uutta näkökulmaa. 
  • Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia ja valtakunnallisesti maaseutupoliittisesti merkittäviä. Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita.


Työ- ja elinkeinoministeriö - Rahoituksen hakeminen

MTK:n koulutusryhmän valmistuvat koulutusmateriaalit

keskiviikko 16. syyskuuta 2015

Strategisen tutkimuksen ensimmäiset ohjelmat käynnistyvät

Strategisen tutkimuksen ensimmäisten ohjelmien hankkeet on valittu. Ohjelmiin valitut konsortiot ovat laajoja: ne koostuvat yhteensä 119 tutkimusryhmästä. Noin puolet mukana olevista tutkijoista työskentelee yliopistoissa ja runsas kolmannes tutkimuslaitoksissa. Lähes kaikki konsortiot tekevät yhteistyötä yritysten kanssa. Konsortioiden rahoitukseen käytetään 52,5 miljoonaa euroa vuosina 2015–2017.

Strategisen tutkimuksen neuvosto päätti 14.9.2015 valita 16 konsortiota ensimmäisenä käynnistyviin strategisen tutkimuksen ohjelmiin. Konsortiot koostuvat yhteensä 119 tutkimusryhmästä (katso ohjelmiin valitut hankkeet). Konsortioiden tutkijoista 58 prosenttia työskentelee yliopistoissa ja 37 prosenttia tutkimuslaitoksissa.Mukana on henkilöstöä myös ammattikorkeakouluista ja monista järjestöistä. Vuoden 2015 strategisen tutkimuksen hakuihin jätettiin 130 hakemusta. Hakemuksissa oli mukana yhteensä lähes 800 tutkimusryhmää, ja haettu rahoitus oli yhteensä yli 410 miljoonaa euroa.
Strategisen tutkimuksen rahoituspäätö - Suomen Akatemia

tiistai 15. syyskuuta 2015

OKM - Opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasonen: Ammatillisen koulutuksen vastattava työelämän muutokseen

Työelämän vaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Uusia ammatteja syntyy ja vanhoja katoaa. Ammatillisen koulutuksen kyky uudistua on kohtalonkysymys kilpailukyvyllemme. Koulutuksen on jatkossakin tuotettava työelämässä tarvittavaa osaamista muutosten edellyttämässä tahdissa. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi on yksi hallituskauden tärkeimmistä osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista, totesi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen Ammattikoulutus 2025 - tilaisuudessa Helsingissä. 
OKM - Opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasonen: Ammatillisen koulutuksen vastattava työelämän muutokseen

Uusi Kasvihuoneviljelyn oppikirja ilmestyy

Kirjassa kuvataan kasvihuoneen laitteet ja työt käytännönläheisesti. Sen kantavana teemana on kasvihuone-yrittäjyys eli asioita pohditaan tehokkuuden ja tuottavuuden kannalta.


Teos sisältää perusteet kasvihuoneviljelystä puutarhurin perustutkintoa varten, mutta se soveltuu myös kasvihuonealan ammattilaisille.


Kirja jakautuu viiteen teemaan:
1) Kasvihuone yrityksenä, erilaiset kasvihuonemallit ja kasvihuoneen rakenteet
2) Kasvutekijät ja niiden vaikutukset kasvuun
3) Kasvihuonetekniikka ja sen käyttö
4) Kasvihuoneviljelyn suunnittelu ja toteutus
5) Työturvallisuus, työhygienia, laadunhallinta ja ympäristön suojelu.


Kirjaa voi tilata Opetushallituksen verkkokaupasta: www.oph.fi/verkkokauppa

torstai 10. syyskuuta 2015

Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria koulutuspäivä 26.10.2015 Ahlmanin Ammattiopisto Tampere

Tulevaisuuden maatalousyrittäjyysMiltä näyttää tulevaisuuden maatalousyrittäjyys?

Kuinka tuen nuoria tulevaisuuden maatalousyrittäjyyteen, yrittäjänä tai työntekijänä?

Tervetuloa maatalousoppilaitosten opettajille suunnattuun yrittäjyysvalmennukseen Ahlmanin ammatti- ja aikuisopistoon. Päivä tarjoaa näkökulmia, työkaluja ja verkostoja yrittäjyysosaamisen

kehittämiseen maatalousoppilaitoksissa.

26.10.2015 klo 8.30-16.00 Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto, Hallilantie 24 , 33820 Tampere

Kartano A-rakennus, Seliinin Sali.

Ilmoittaudu mukaan 12.10.2015 mennessä:

Tästä


8.30-9.00 Aamukahvi


9.00-9.30 Tulevaisuuden maatalousyrittäjyys

Tulevaisuuden yrittäjyysyhteiskunta, Pasi Mäkinen, Pirkanmaan Yrittäjät
Maatalousyrittäjyys tulevaisuudessa, Visa Merikoski ja Susanna Tauriainen, MTK

9.30-11.30 Klinikkatyöskentely liiketoimintaosaamisen teemoista
Asiantuntijayrittäjien pitämät klinikat ajankohtaisista maatalousyrittäjyyden teemoista:
Suoramyynti ja asiakasosaaminen, Siri Taalas, Pekkolan tila
Green care -yrittäjyys, Keijo Viertoma, Toiska Perhehoito
Sosiaalinen media maatalousyrittäjyydessä, Tommi Pastell, Trival Oy

11.30-12.30 Lounas


12.30-14.15 Maatalousyrittäjyys osuuskunta- tai
osakeyhtiömuotoisena ja pelillinen soveltaminen opetuksessa
Jukka Suvitie, toimitusjohtaja, Pellervo-Instituutin johtamiskoulu

14.15-14.30 Iltapäiväkahvi


14.30-16.00 YES Pedagogiikkapaja

Kuinka tuetaan nuorten valmiuksia tulevaisuuden maatalousyrittäjyyteen?
Konkreettisia työkaluja yrittäjyyspedagogiikkaan.
Johanna Vainio, YES Varsinais-Suomi, Varsinais-Suomen Yrittäjät

Päätössanat,
Rehtori Tarja Hovila, Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

Koulutus toteutetaan MTK:n ja Suomen Yrittäjien yhteistyönä . Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt
Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on
tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä.