maanantai 21. joulukuuta 2015

Ruokaketjun osaamistarpeiden tausta selvitys julkaistu

Selvitys on tehty tausta-aineistoksi Opetushallituksen ruokaketjun tulevaisuuden osaamistarpeita koskevaan VOSE-ennakointihankkeeseen (VOSE - valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden en-nakointi). Selvityksen tarkoituksena on antaa taustatietoa ruokaketjusta ennakointiryhmän jäsenille.


Ensimmäisessä varsinaisessa kappaleessa on kuvattu ruokaketjun nykytila ja esitetty karkea tilasto-analyysi ruokaketjuun liittyvistä toimialoista. Tilastoanalyysissä on kuvattu toimialoittain toimipaikkojen ja henkilöstön määrä sekä liikevaihto. Toimialoittaista kehitystä on kuvattu vuodesta 2008 vuoteen 2012. Yritystilastojen tuotannon muutoksista johtuen vuoden 2013 tilastoja ei voi vertailla aiempiin vuo-siin, jonka vuoksi tiedot ovat tuoreimman tilastovuoden osalta esitetty erikseen. Nykytilan kuvaus sisäl-tää eri lähteistä kerättyä tietoa ruuan tuotannosta ja jalostuksesta. Lisäksi nykytilan kuvaukseen on sisäl-lytetty yhteenveto elintarviketeollisuuden ja tukkukaupan suurimmista toimijoista.


Kappaleessa kolme on kuvattu ruokaketjuun suoraan ja välillisesti liittyvä koulutus ja tutkinnot koulutus-tasoittain. Oppilaitosten sijaintia on kuvattu erikseen laaditussa sijaintikartassa. Oppilaitokset, niiden sijainti, koulutuksen tutkintonimikkeet ja valmistuneiden määrät on kuvattu tarkemmin taulukossa, joka on tämän taustaselvityksen liitteessä 1.


Kolmannessa kappaleessa on lisäksi listattu alan työmarkkinatoimijoita; etujärjestöjä, yrittäjäjärjestöjä ja työntekijäjärjestöjä sekä alan muita toimijoita.


Neljännessä kappaleessa on esitetty ruokaketjuun liittyviä kehityshankkeita.


Lisäksi taustaselvityksessä on käyty läpi alan ennakointihankkeista laadittuja loppuraportteja, joiden tavoitteet ja tulokset on esitetty viidennessä kappaleessa.


Kuudennessa kappaleessa on yhteenveto Foredata Oy:n laatimista ruokaketjun työpaikkailmoitusten analyyseista. Analyysit ovat kokonaisuudessaan tämän taustaselvityksen liitteessä 2.


Seitsemännessä kappaleessa on esitetty analyysi C&Q Systems Oy:n teettämän osaamistarvekartoituk-sen haastatteluiden tuloksista.
http://www.oph.fi/download/173481_Ruokaketjun_taustaselvitys_14-12-2015.pdf

maanantai 30. marraskuuta 2015

OKM - OECD:n koulutusvertailu Education at a Glance ilmestyi

Suomessa perusopetuksen luokkakoot ovat pienempiä kuin OECD-maissa keskimäärin. Suomessa luokissa oli keskimäärin 19 oppilasta alaluokilla ja 20 oppilasta yläluokilla.
Koulutuskustannukset ovat Suomessa OECD:n keskitasoa.
Opettajien palkkataso on OECD:n keskitason yläpuolella aina 15 vuoden opettajauraan saakka.
Suomessa on tyypillistä, että koulutukseen osallistutaan pitemmälle nuoruusvuosien jälkeen. Koulutusjärjestelmämme tarjoaa hyvin mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen.
OKM - OECD:n koulutusvertailu Education at a Glance ilmestyi

maanantai 26. lokakuuta 2015

Tulevaisuuden yrittäjyysyhteiskunta esillä maaseutuopettajien yrittäjyyspäivässä

Pasi Mäkinen Suomen Yrittäjistä kertoi, että tulevaisuuden yrittäjyysyhteiskunnassa nousevat esiin hajautuvat arvoketjut, teknologia ei ole ongelma vaan asiakastarpeet/ilmiöt, panostaminen osaamiseen, julkiset hankinnat, hiilijalanjälki/kotimaisen suosiminen sekä että yrittäjyys ei ole ajasta tai paikasta kiinni ja työelämän joustot.

perjantai 23. lokakuuta 2015

Uusi robottinavetta Kauhajoen opetusmaatilalle, biokaasulaitoksen rakentaminen alkaa


Suupohjan ammatti-instituutin uuden opetusmaatilan robottinavetan avajaispäivää vietetään keskiviikkona 28.10.2015 klo 10-17.

 

Eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen pitää avauspuheen klo 10.30

 

Puheenvuoro myös Suupohjan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston puheenjohtaja Erkki Nevanperällä.

 

 
Navetan jatkoksi rakennetaan myös uusi biokaasulaitos.

perjantai 16. lokakuuta 2015

Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria! Yrittäjyyskoulutuspäivä opettajille Oulussa 7.12.2015


TULEVAISUUDEN MAATALOUSYRITTÄJYYS

Oulun seudun ammattiopisto (OSAO) Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos

Miltä näyttää tulevaisuuden maatalousyrittäjyys? Kuinka tuetaan nuoria tulevaisuuden maatalous-yrittäjyyteen, yrittäjänä tai työntekijänä?

Tervetuloa maatalousoppilaitosten opettajille suunnattuun yrittäjyysvalmennukseen 7.12.2015 Oulun seudun ammattiopistoon Muhokselle. Päivä tarjoaa näkökulmia, työkaluja ja verkostoja yrittäjyysosaamisen kehittämiseen maatalousoppilaitoksissa.

 

 Ilmoittaudu mukaan 30.11.2015 mennessä:


 

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt

Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on

tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä.

8.30-9.00 Aamukahvi

9.00-9.30 Tulevaisuuden maatalousyrittäjyys, Maatalousyrittäjyys tulevaisuudessa, Sirpa Törmikoski, MTK

9.30-11.30 Klinikkatyöskentely liiketoimintaosaamisen teemoista

Asiantuntijayrittäjien pitämät klinikat ajankohtaisista maatalousyrittäjyyden teemoista:

Johtajuus, Atso Ala-Kopsala, Ylitalon Tila

Maatalousyrittäjästä jatkojalostajaksi ja suoramyyjäksi? - Vinkkejä oman tarinan

löytämiseen ja sen markkinointiin ja myyntiin, Tuula Kukkola –Räinä, Viskaalin tila

Green care –yrittäjyys, Pertti Reiman, Tmi Terapia Pre- Rehab

11.30-12.30 Lounas

12.30-14.15 Maatalousyrittäjyys osuuskunta- tai osakeyhtiömuotoisena ja pelillinen soveltaminen opetuksessa

Jukka Suvitie, toimitusjohtaja, Pellervo-Instituutin johtamiskoulu

14.15-14.30 Iltapäiväkahvi

14.30-16.00 YES Pedagogiikkapaja

Kuinka tuetaan nuorten valmiuksia tulevaisuuden maatalousyrittäjyyteen?

Konkreettisia työkaluja yrittäjyyspedagogiikkaan.

Juha-Matti Turpeinen, YES Pohjois-Pohjanmaa

Päätössanat, Kirsti Joki-Tokola, Oulun seudun ammattiopisto

tiistai 13. lokakuuta 2015

Maatalousalan opettajille tietoa liiketoimintaosaamisesta


Maatalousalan opettajat saavat oppia ajankohtaisista liiketoimintaosaamisen teemoista 26.10. pidettävässä koulutuksessa Tampereella. Joulukuussa koulutus toteutetaan myös Muhoksella ja Kaarinassa. Koulutus on mahdollista, kiitos lääkintöneuvos Sakari Alhopuron miljoonalahjoituksen.

Koulutuspäivän aikana opettajat tutustuvat yrittäjien johdolla ajankohtaisiin liiketoimintaosaamisen teemoihin sekä saavat työkaluja yrittäjyyden edistämiseksi omassa opetuksessaan. Päivän aikana kuullaan myös opetuksen pelillistämisestä.

Opettajien yrittäjyyskoulutus toteutetaan yhteistyössä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n ja YES ry:n kanssa

Koulutus on osa Suomen Yrittäjien toteuttamaa hanketta opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Hanke toteutetaan lääkintöneuvos Sakari Alhopuron tekemän miljoonan euron lahjoituksen avulla. Alhopuro teki lahjoituksen, koska hän koki, että Suomi tarvitsee nyt kipeästi uusia yrityksiä ja työpaikkoja.

 

Tulevaisuutemme kannalta on tärkeää, että nuorilla on valmiudet ja halu ryhtyä yrittäjäksi. Kouluopetus on niiden luomisessa avainasemassa, Alhopuro perusteli lahjoitusta keväällä.

Maatalousala elää jatkuvassa muutoksessa, jossa yrittäjyysosaaminen korostuu.

 

Maatalousalan opettajat ovat avainasemassa, miten nopeasti he reagoivat alan muutoksiin. Eturivin maataloustuottajat ovat alansa pioneereja, jotka uskaltavat kokeilla uutta ja hakea mallia – usein myös ulkomailta, MTK:n koulutusjohtaja Susanna Tauriainen sanoo.

Nyt tarjolla oleva koulutuspäivä avaa uusia näkökulmia joko sosiaalisen median, hoivamaatalouden, lähiruuantuotannon tai innovatiivisten ratkaisujen hyödyntämisestä käytännön maatalouden liiketoiminnassa. Tavoitteena on innostaa opettajia opetustyön vaativassa arjessa.

 

Valtakunnallinen hanke kestää kolme vuotta. Koulutukset tavoittavat yli 7000 lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajaa ja opettajaksi opiskelevaa sekä opettajien kouluttajaa eri puolilla Suomea.

 

Opettajien koulutukset aloitettiin keväällä Helsingistä. Niihin on osallistunut jo yli 300 opettajaa, opettajankouluttaja, rehtoria ja oppilaitosten johtoa. Alkaneet koulutukset jatkuvat, ja suunnitteilla on uusia valmennuksia eri puolelle Suomea.

 

Lisätiedot:
Päivi Ojala, p. 040 582 2368,
paivi.ojala@yrittajat.fi

Maatalousalan tutkintoja kehitetään - tulossa uusi maatalousalan erikoisammattitutkinto

torstai 8. lokakuuta 2015

AMK-opettajille oma yrittäjyysmittaristo

Opettajan yrittäjyysmittaristo on Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) kehitetty yrittäjyyden edistämisen itsearvioitityökalu. Se on jatkoa aiemmin LUT:ssa kehitetylle yrittäjyyskasvatuksen mittaristojen sarjalle, johon kuuluvat omat arviointityökalunsa kaikille kouluasteille peruskoulusta ammattikouluun ja lukioon sekä opettajankoulutukseen.


 Opettajan yrittäjyysmittaristo julkaistaan virallisesti tiistaina 6.10. Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämän Korkeakoulusta yrittäjäksi -seminaarin yhteydessä Helsingissä. Mittaristo löytyy osoitteesta www.lut.fi/yrittajyysmittaristo.

tiistai 6. lokakuuta 2015

Ministeri Grahn-Laasonen kannusti uuden oppimiseen

Aikuisten osaamistulosten julkistamistilaisuudessa ministeri Grahn-Laasonen korosti digitaitojen tärkeyttä. Tähän haastaa yhä monimutkistuvat työelämätaidot. Ministeri toi esiin myös perustaitojen tärkeyttä aikuisväestössä.Onko kärkihankkeiden valmistelu siiloutunut

OKM järjestää korkeakouluille #kkyrittäjyys seminaarin ja MMM miettii yhtä aikaa toisaalla #biotalous asioiden edistämistä omassa seminaarissaan. Kannattaisiko voimat ja ajattelu viimein yhdistää.

Yrittäjyyden ja yrittäjämäisen asenteen tukeminen suomalaisissa korkeakouluissa selvitettiin

Selvityksen keskeinen tulos on se, että ammattikorkeakoulut ovat yliopistoja edellä yrittäjyyden tukemisessa. Kuten em. LUT:in selvityksessäkin todetaan, erot korkeakoulujen välillä yrittäjyyden edistämisessä ovat huomattavia ja vaihtelua on paljon. Kyselyn pohjalta muodostettiin luokitus, jossa korkeakoulut jaettiin sektoreittain kahteen luokkaan toimiensa mukaisesti: yrittäjämäinen yliopisto ja yrittäjyyttä tukeva yliopisto sekä yrittäjämäinen ammattikorkeakoulu ja yrittäjyyttä tukeva ammattikorkeakoulu. Luokat kertovat monipuolisesti eri tavoista tukea yrittäjyyttä ja auttavat ministeriötä seuraamaan yrittäjyyttä tukevien toimien edistymistä korkeakouluissa. 


Lue lisää =>

Pallo on korkeakouluilla yrittäjyyden edistämisessä

Kosusen mukaan yrittäjyys ei ole vielä riittävän vahvasti esillä korkeakoulukentässä. Myös korkeakoulujen tulisi lisätä keskinäistä yhteistyötä toisen asteen yhteistyötä unohtamatta.


Sidosryhmiltä odotetaan uusia aloitteita korkeakoulu- ja yritysyhteistyön lisäämiseksi. #OKM fasilitoi nyt käynnistyvää pitkäkestoista prosessia #kkyrittäjä

Korkeakoulusta yrittäjäksi halutaan vahvistaa

Tapio Kosunen avasi seminaarin todeten, että hallitusohjelmassa on useita toimenpiteitä yrittäjyyden edistämiseksi. Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä halutaan tiivistää innovaatiotoiminnan parantamiseksi ja osaamiskeskittymien luomiseksi. Korkeakouluja kannustetaan yritysyhteistyöhön ja tätä toimintaa halutaan tukea. #OKM stä #kkyrittäjätorstai 1. lokakuuta 2015

Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria

Miljoona yrittäjyyskipinää

TULEVAISUUDEN MAATALOUSYRITTÄJYYS18.12.2015 klo 8.30-16.00

Ammattiopisto Livia, Tuorlan toimipaikka,

Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö (Kaarina)

Miltä näyttää tulevaisuuden maatalousyrittäjyys?

Kuinka tuen nuoria tulevaisuuden maatalousyrittäjyyteen, yrittäjänä tai työntekijänä?

Tervetuloa maatalousoppilaitosten opettajille suunnattuun yrittäjyysvalmennukseen 18.12.2015

Ammattiopisto Liviaan. Päivä tarjoaa näkökulmia, työkaluja ja verkostoja

yrittäjyysosaamisen kehittämiseen maatalousoppilaitoksissa.
Ilmoittaudu mukaan 4.12.2015 mennessä:

https://www.webropolsurveys.com/S/0F5C531D868B3A40.par


8.30-9.00 Aamukahvi
9.00-9.30 Tulevaisuuden maatalousyrittäjyys

Tervetuloa!, Ilkka Harkkila, Ammattiopisto Livia
Tulevaisuuden yrittäjyysyhteiskunta, Tarja Oikarinen, Varsinais-Suomen Yrittäjät / Disne Oy
Maatalousyrittäjyys tulevaisuudessa, Paavo Myllymäki, MTK


9.30-11.30 Klinikkatyöskentely liiketoimintaosaamisen teemoista


Asiantuntijayrittäjien pitämät klinikat ajankohtaisista maatalousyrittäjyyden teemoista:
Lähiruokayrittäjyys, Kimmo Remes, Lähipuoti Remes Oy
Green care -yrittäjyys, Keijo Viertoma, Toiska Perhehoito
Sosiaalinen media maatalousyrittäjyydessä, Tommi Pastell, Trival Oy

11.30-12.30 Lounas
Oppimisympäristöt ja pedagogiikka mahdollistajina
12.30-14.15 Maatalousyrittäjyys osuuskunta- tai osakeyhtiömuotoisena
ja pelillinen soveltaminen opetuksessa
Jukka Suvitie, toimitusjohtaja, Pellervo-Instituutin johtamiskoulu

14.15-14.30 Iltapäiväkahvi


14.30-16.00 YES Pedagogiikkapaja

Kuinka tuetaan nuorten valmiuksia tulevaisuuden maatalousyrittäjyyteen?
Konkreettisia työkaluja yrittäjyyspedagogiikkaan.
Johanna Vainio, YES Varsinais-Suomi, Varsinais-Suomen Yrittäjät


keskiviikko 23. syyskuuta 2015

Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksen haku vuodelle 2016

Työ- ja elinkeinoministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ilmoittavat haettavaksi määrärahat valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin vuodelle 2016.

Hakuaika päättyy perjantaina 30.10.2015.


Rahoituksen yleistavoitteet

Määrärahoilla rahoitetaan maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 toteuttamista tukevia tutkimus- ja kehittämishankkeita.

  • Hankkeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. Puhtaita kehittämishankkeita ei pääsääntöisesti rahoiteta. 
  • Hankkeiden tulee tuottaa uusia avauksia ja uutta näkökulmaa. 
  • Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia ja valtakunnallisesti maaseutupoliittisesti merkittäviä. Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita.


Työ- ja elinkeinoministeriö - Rahoituksen hakeminen

MTK:n koulutusryhmän valmistuvat koulutusmateriaalit

keskiviikko 16. syyskuuta 2015

Strategisen tutkimuksen ensimmäiset ohjelmat käynnistyvät

Strategisen tutkimuksen ensimmäisten ohjelmien hankkeet on valittu. Ohjelmiin valitut konsortiot ovat laajoja: ne koostuvat yhteensä 119 tutkimusryhmästä. Noin puolet mukana olevista tutkijoista työskentelee yliopistoissa ja runsas kolmannes tutkimuslaitoksissa. Lähes kaikki konsortiot tekevät yhteistyötä yritysten kanssa. Konsortioiden rahoitukseen käytetään 52,5 miljoonaa euroa vuosina 2015–2017.

Strategisen tutkimuksen neuvosto päätti 14.9.2015 valita 16 konsortiota ensimmäisenä käynnistyviin strategisen tutkimuksen ohjelmiin. Konsortiot koostuvat yhteensä 119 tutkimusryhmästä (katso ohjelmiin valitut hankkeet). Konsortioiden tutkijoista 58 prosenttia työskentelee yliopistoissa ja 37 prosenttia tutkimuslaitoksissa.Mukana on henkilöstöä myös ammattikorkeakouluista ja monista järjestöistä. Vuoden 2015 strategisen tutkimuksen hakuihin jätettiin 130 hakemusta. Hakemuksissa oli mukana yhteensä lähes 800 tutkimusryhmää, ja haettu rahoitus oli yhteensä yli 410 miljoonaa euroa.
Strategisen tutkimuksen rahoituspäätö - Suomen Akatemia

tiistai 15. syyskuuta 2015

OKM - Opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasonen: Ammatillisen koulutuksen vastattava työelämän muutokseen

Työelämän vaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Uusia ammatteja syntyy ja vanhoja katoaa. Ammatillisen koulutuksen kyky uudistua on kohtalonkysymys kilpailukyvyllemme. Koulutuksen on jatkossakin tuotettava työelämässä tarvittavaa osaamista muutosten edellyttämässä tahdissa. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi on yksi hallituskauden tärkeimmistä osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista, totesi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen Ammattikoulutus 2025 - tilaisuudessa Helsingissä. 
OKM - Opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasonen: Ammatillisen koulutuksen vastattava työelämän muutokseen

Uusi Kasvihuoneviljelyn oppikirja ilmestyy

Kirjassa kuvataan kasvihuoneen laitteet ja työt käytännönläheisesti. Sen kantavana teemana on kasvihuone-yrittäjyys eli asioita pohditaan tehokkuuden ja tuottavuuden kannalta.


Teos sisältää perusteet kasvihuoneviljelystä puutarhurin perustutkintoa varten, mutta se soveltuu myös kasvihuonealan ammattilaisille.


Kirja jakautuu viiteen teemaan:
1) Kasvihuone yrityksenä, erilaiset kasvihuonemallit ja kasvihuoneen rakenteet
2) Kasvutekijät ja niiden vaikutukset kasvuun
3) Kasvihuonetekniikka ja sen käyttö
4) Kasvihuoneviljelyn suunnittelu ja toteutus
5) Työturvallisuus, työhygienia, laadunhallinta ja ympäristön suojelu.


Kirjaa voi tilata Opetushallituksen verkkokaupasta: www.oph.fi/verkkokauppa

torstai 10. syyskuuta 2015

Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria koulutuspäivä 26.10.2015 Ahlmanin Ammattiopisto Tampere

Tulevaisuuden maatalousyrittäjyysMiltä näyttää tulevaisuuden maatalousyrittäjyys?

Kuinka tuen nuoria tulevaisuuden maatalousyrittäjyyteen, yrittäjänä tai työntekijänä?

Tervetuloa maatalousoppilaitosten opettajille suunnattuun yrittäjyysvalmennukseen Ahlmanin ammatti- ja aikuisopistoon. Päivä tarjoaa näkökulmia, työkaluja ja verkostoja yrittäjyysosaamisen

kehittämiseen maatalousoppilaitoksissa.

26.10.2015 klo 8.30-16.00 Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto, Hallilantie 24 , 33820 Tampere

Kartano A-rakennus, Seliinin Sali.

Ilmoittaudu mukaan 12.10.2015 mennessä:

Tästä


8.30-9.00 Aamukahvi


9.00-9.30 Tulevaisuuden maatalousyrittäjyys

Tulevaisuuden yrittäjyysyhteiskunta, Pasi Mäkinen, Pirkanmaan Yrittäjät
Maatalousyrittäjyys tulevaisuudessa, Visa Merikoski ja Susanna Tauriainen, MTK

9.30-11.30 Klinikkatyöskentely liiketoimintaosaamisen teemoista
Asiantuntijayrittäjien pitämät klinikat ajankohtaisista maatalousyrittäjyyden teemoista:
Suoramyynti ja asiakasosaaminen, Siri Taalas, Pekkolan tila
Green care -yrittäjyys, Keijo Viertoma, Toiska Perhehoito
Sosiaalinen media maatalousyrittäjyydessä, Tommi Pastell, Trival Oy

11.30-12.30 Lounas


12.30-14.15 Maatalousyrittäjyys osuuskunta- tai
osakeyhtiömuotoisena ja pelillinen soveltaminen opetuksessa
Jukka Suvitie, toimitusjohtaja, Pellervo-Instituutin johtamiskoulu

14.15-14.30 Iltapäiväkahvi


14.30-16.00 YES Pedagogiikkapaja

Kuinka tuetaan nuorten valmiuksia tulevaisuuden maatalousyrittäjyyteen?
Konkreettisia työkaluja yrittäjyyspedagogiikkaan.
Johanna Vainio, YES Varsinais-Suomi, Varsinais-Suomen Yrittäjät

Päätössanat,
Rehtori Tarja Hovila, Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

Koulutus toteutetaan MTK:n ja Suomen Yrittäjien yhteistyönä . Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt
Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on
tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä.
maanantai 31. elokuuta 2015

CIMO rahoittaa Seinäjoen metsäopetuksen kansainvälistämistä

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän koordinoimassa International Forestry -hankkeessa kehitetään viiden maan yhteistyönä metsäalan opintokokonaisuus, jota opiskelijat testaavat eri maissa järjestettävissä workshopeissa. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä myös yritysten kanssa työelämävastaavuuden varmistamiseksi.
Cimo.fi - Ammatillisen koulutuksen uutisia

tiistai 4. elokuuta 2015

Suomen Rehtorit ry: Putoaako Suomi koulutuksen huipulta?

Suomalaisen koulun viime vuosikymmenten menestystarina on tuottanut maahamme vaarallista hyvänolon tunnetta. Liian moni on kuvitellut, että koulumme tuottaa vastakin automattisesti kärkisijoja mm. PISA-tutkimusten kaltaisissa oppimistulosten arvioinneissa. -Totuus on, että suomalaisesta koulutuksesta mennään jo nyt kovaa vauhtia ohi oikealta ja vasemmalta, sanoo Suomen Rehtoreiden puheenjohtaja Riikka Lindroos.
Uuden lukuvuoden kynnyksellä Helsinkiin Finlandia-talossa 3.-6.8.2015 pidettävään kansainvälisen rehtorijärjestön konferenssiin ottaa osaa yli 1100 rehtoria ympäri maailman. Tapahtumassa on hyvä mahdollisuus vertailla, millainen koulutuksen asema ja tilanne eri maissa tällä hetkellä on. Siinä missä koulutukseen panostaminen on valittu monessa maassa kansalliseksi kärkipanostusten kohteeksi, painitaan meillä Suomessa ennätyksellisten suurien koulutukseen kohdistuvien leikkausten ikeen alla.
-Meillä Suomessa on ollut näihin päiviin asti poikkeuksellisen vahva arvostus koulutusta, koulua ja opettajan ammattia kohtaan ja syystäkin. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että mikäli tämä menetetään, sitä ei voi saada yksin suurella rahallakaan palautettua takaisin. Hyvän yleissivistävän koulutuksen rapautuminen horjuttaa koko yhteiskunnan perusrakenteita, sanoo Suomen Rehtoreiden varapuheenjohtaja Antti Ikonen.
Rehtorit ovat olleet aitiopaikalla näkemässä, millaisia seurauksia viime vuosien aikana tapahtuneella koulutusrahojen leikkauksilla on käytännössä ollut. Kouluverkon saneeraukset, oppilaan saaman opetuksen määrän väheneminen ja opetusmateriaaleihin tehdyt leikkaukset ovat nopeasti muotoutuneet koulujen arjeksi. Kaikki tämä tapahtuu samaan aikaan, kun uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton, opetuksen uudistamisen ja digitalisoitumisen pitäisi edetä ripeästi niin peruskoulussa kuin lukio-opetuksessakin. Yhtälö näyttäytyy hyvin ristiriitaiselle.
-Tästä kaikesta on syntynyt vaikutelma, että puhutaan yhtä, mutta tehdään toista. Esimerkiksi lukio-opetus ja sen kehittäminen on kuitattu uudessa hallitusohjelmassa vain muutamilla lauseilla. Eikö hyvällä lukiokoulutuksella nähdä enää olevan omaa tärkeää rooliaan kouluttamassa nuoria kohti yliopisto-opintoja ja sitä kautta luomassa pohjaa maamme menestykselle kansainvälisessä kilpailussa myös tulevaisuudessa? Päällimmäisenä suunnitelmissa on sen sijaan esillä toisen asteen koulutukseen kohdistuvat merkittävät menoleikkaukset, sanoo Lindroos.
Suomen Rehtorit ry järjestää rehtorien maailmankongressin Finlandia-talossa 3.-6.8.2015
lähde: http://liitutaulu.mediaparkki.com/?p=2007

tiistai 30. kesäkuuta 2015

Ammattimaisesti kasvinsuojeluaineita käyttävän suoritettava Kasvinsuojeluainetutkinto 26.11.2015 mennessä

Kaikkien ammattimaisesti kasvinsuojeluaineita käyttävien, mm. metsäkoneenkuljettajien, on suoritettava kasvinsuojeluainetutkinto 26.11.2015 mennessä. Tutkinto vaaditaan myös ammattimaiseen käyttöön hyväksyttyjen kasvinsuojeluaineiden ostamiseen. Tällaisia kasvinsuojeluaineita ovat juurikäävän torjunnassa käytetty harmaaorvakkasienen itiöitä sisältävä Rotstop sekä mm. glyfosaattia sisältävät torjunta-aineet (esim. Roundup, Rambo 360 jne.).

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tehtävänä on varmistaa, että ammattikäyttäjille on tarjolla koulutusta ja että heille järjestetään tutkintoja. Koulutus on mahdollista järjestää esim. parin tunnin jaksona osana muuta yhdistyksen tai alueen koulutustapahtumaa. Tutkintoon osallistuminen ei kuitenkaan edellytä koulutukseen osallistumista. Tukesin sivuilla voi tutustua kasvinsuojelukoulutuksen aiheisiin itsenäisesti verkko-opiskelumateriaalin avulla www.tukes.fi/kasvinsuojelu.

Metsäpuolelle hyväksytyt tutkinnonjärjestäjät:

Ilppo Greis, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
Eino Heinola, ProAgria Etelä-Suomi
Jaakko Humppi, yksityisyrittäjä
Jukka Kallio, Suupohjan koulutuskuntayhtymä
Kaija Karhunen, Oulun amk
Erkki Kuivalainen, T:mi Kuivalainen Erkki
Marko Minkkinen, UPM-Kymmene Oyj/Metsä
Ari Nieminen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
Esa Partanen, ProAgria Etelä-Suomi
Kati Peltonen, Koneyrittäjien liitto ry
Matias Rönnqvist, Berner Oy
Vesa Saksman, TTS Kehitys Oy
Paula Syri, Oulun amk
Riitta Uusivirta, Haapajärven ammattiopisto/JEDU
Jyrki Vähärautio, Lapin ammattiopisto

maanantai 22. kesäkuuta 2015

Kotitalousopetuksen valtakunnallinen oppimistulosten arviointi paljasti poikien ja tyttöjen osaamisen erot

Kotitalousopetuksen valtakunnallisessa oppimistulosten arvioinnissa maaseutukuntien tytöt ja pojat saavuttivat paremmat tulokset kuin taajamissa tai kaupungeissa asuvat tytöt ja pojat. Silti tytöt saavuttivat kaikilla kriteereillä poikia paremmin kotitalousopetuksen perusopetuksen tavoitteet.


Lue lisää:
http://karvi.fi/2015/2614/

torstai 21. toukokuuta 2015

Kotitalousopetus on investointi kestävän elämäntavan mukaiseen arjen hallintaan

Kotitalousopettajien liiton ja Eduskunnan kotitalouden tukirenkaan mielestä kotitalousalan koulutus, osaaminen ja oppimisjatkumo on turvattava varhaiskasvatuksesta ammatilliseen koulutukseen, korkeakouluihin ja neuvontaan asti. Liitto ja tukirengas vaativat kotitalousopetuksen tasa-arvoa ja kaikille yhtäläisiä mahdollisuuksia kotitalouden opiskeluun koulutuksen eri tasoilla.
Kotitalouksien arki on monimutkaisempaa kuin aiemmin globalisaation ja digitalisaation vuoksi. Kotitalouden merkitys toimintaympäristönä korostuu entisestään, kun monet toiminnot, kuten ostaminen, pankkiasiointi ja mediaan osallistuminen on siirtynyt koteihin. Myös muuttuvia taitoja voidaan opettaa. Taidoilla on sama ydin kuin ennenkin: ruokaa tai palveluja ostettaessa on kyettävä arvioimaan, mikä on laadukasta sekä mihin ostaessaan sitoutuu. Viestimme jopa enemmän kuin aiemmin, vain tavat ja välineet ovat muuttuneet. Kotitalousopetuksessa opittavien yhteistyö-, kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitojen merkitys on kasvanut.


Kotitalous on yhteiskunnallinen oppiaine, jossa opitaan laajasti yhteiskunnassa toimimisen taitoja. Yhteiskunnan muuttuessa kansalaisten on kyettävä ottamaan yhä enemmän vastuuta itsestään ja läheisistään. Tarvitaan toimintavalmiuksia yksilön, lähiympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointia lisäävien valintojen tekemiseen. Kestävässä yhteiskunnassa on oltava kotitalousalan osaamista, joka tuottaa taitoja kotitalouksien ruoan valintaan ja valmistukseen, vastuulliseen asumiseen sekä asiointiin ja taloudenpitoon.


Yhteiskunnassa on yhä enemmän ihmisiä, jotka tarvitsevat neuvoja ja tukea. Arjen hallinta on yhä haastavampaa ja monimutkaisempaa, ja arjen taidot ovat heikentyneet yhä useammilla. Esimerkiksi maahanmuuttajilla voi olla negatiivisia kokemuksia viranomaisten toiminnasta, ja heidän kielitaitonsa saattaa olla puutteellinen. Tarvitaan ammattitaitoisia neuvojia, jotka auttavat asioinnissa. Neuvojilla on oltava tietoa laeista, oikeuksista ja vastuista. Neuvonnan ammattilaisilla on oltava riittävä perusosaaminen arjen hallinnasta: ruoasta, asumisesta ja puhtaudesta sekä kuluttaja- ja talousasioista.
On erittäin huolestuttavaa, että kotitalous- ja kuluttaja-alan koulutusta ajetaan alas. Kaikilla koulutusasteilla on jatkossakin koulutettava kotitalouksien asiakaspalvelun osaavia henkilöitä. Ammatilliset kotitalousalan koulutukset on säilytettävä ja niitä on edelleen kehitettävä. Kotitalousalan ja arjen hallinnan tutkimusta on aktivoitava riittävällä resurssoinnilla.
Neuvonnalle on turvattava riittävät resurssit ja kolmannen sektorin osaamista tulee entistä paremmin hyödyntää mm. ravitsemustiedon, käytännön ruuanvalmistustaitojen, talousosaamisen ja ympäristökasvatuksen opetuksessa. Neuvonnalla on ratkaiseva merkitys perusopetuksen jälkeisen elinikäisen oppimisen toteuttajana. Sillä voidaan täydentää arjenhallinnan puuttuvia taitoja. Muuttuvassa yhteiskunnassa tarvitaan neuvontaa.


Kotitaloudellinen osaaminen on olennainen osa kansantaloutta, kestävää elämäntapaa, tasa-arvoa ja osallisuutta. Tasa-arvoisen kotitalousopetuksen, ohjauksen ja neuvonnan toteuttaminen edellyttää kotitalousopetuksen ja alan koulutuksen ehjää kokonaisuutta ja jatkumoa. Tärkeää on tukea myös opettajien ja muiden alan toimijoiden osaamista ja sitoutumista. Laadukas opettajien ja neuvojien perus- ja täydennyskoulutus on turvattava valtakunnallisesti. Arjen hallinnan ja kestävän elämäntavan edellyttämää tietoisuutta on lisättävä kaikilla koulutusasteilla ja koulutusmuodoissa.

maanantai 11. toukokuuta 2015

OKM - Tiekartta edistämään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen monivuotisen prosessin (KOTUMO) tiekartta listaa keskeiset toimenpiteet vuodelle 2020 ulottuvan vision saavuttamiseksi. Yhteistyötä lisätään: 1) ohjauksessa ja viestinnässä, 2) korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten koulutus- ja tutkimusyhteistyöllä, 3) yhteisillä kenttäasemilla ja kampuksilla, 4) yhteisillä tutkimuksen ja koulutuksen infrastruktuureilla sekä 5) avoimemmilla tietovarannoilla ja tutkimuksen tuloksilla.

Lue lisää:

OKM - Tiekartta edistämään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä

maanantai 23. maaliskuuta 2015

Korkeakoulujen kehittämiseksi ehdotuksia

Kansainvälisen asiantuntijaryhmän tunnistamat kehittämistarpeet on listattu suosituksiksi, jotka käsittelevät seuraavia teemoja:

1. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen on täytettävä samat laatukriteerit
2. Opetuksen ja tutkimuksen laatu on tuotava ammattikorkeakoulujen toiminnan keskiöön – aluevaikuttavuus ei ole näistä erillinen ”tulostavoitteensa”
3. Korkeakoulujen ja korkeakoulusektorien yhteistyön esteet on purettava
4. Opintopolkuja on kehitettävä joustaviksi
5. Opetus- ja oppimismetodien modernisointia on vauhditettava
6. Kansainvälistymistä on vahvistettava ja
7. On tarpeen harkita mahdollisuuksia hyödyntää Kansallista koulutuksen arviointikeskusta (KARVI) enemmän järjestelmänkehittäjänä


Lue lisää:
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/higher_education.html?lang=en

perjantai 6. helmikuuta 2015

Ympäristökasvatuksen kehittämiseksi ympäristöministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä

Työryhmä pohtii ympäristökasvatuksen kehittämistarpeita ja tekee niistä esityksiä. Työryhmä selvittää ympäristöhallinnon ja opetushallinnon välistä työnjakoa ympäristökasvatuksessa sekä tämän työn organisointia. Ympäristökasvatukseen ja -tietoisuuteen sisältyy myös kulttuuriympäristökasvatus.

Nykyisen hallitusohjelman tavoitteena on muun muassa kehittää Suomesta maailman ympäristötietoisin kansakunta. Tätä voidaan edistää lisäämällä erityisesti lasten ja nuorten ympäristökasvatusta sekä edistämällä heidän osallistumismahdollisuuksiaan.

Maatalousalan ammattiopistot ovat kestävän kehityksen edelläkävijöitä. Niille on myönnetty eniten OAJ:n alaisen OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatteja. OKM - Ympäristökasvatuksen kehittämiseksi ympäristöministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä

Nuorten oppisopimuskoulutusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista tuetaan 15 miljoonalla

Nuorten oppisopimuskoulutusta ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistamista tuetaan vuonna 2015 yhteensä 15 miljoonalla eurolla. Viime vuoden marraskuussa päättyneen haun jälkeen uusia hankkeita on käynnistetty 66 ja hankkeille myönnetty avustussumma yhteensä reilut 7,6 miljoonaa euroa. Toimenpideohjelman vaikuttavuuden lisäämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö avaa keväällä 2015 täydentävän haun. Toimenpideohjelman kohderyhmänä ovat ne alle 25-vuotiaat nuoret, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa.Avustuksia myönnettiin oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksoon, työpaikkaohjaajien kouluttamiseen, korotettuun koulutuskorvaukseen työnantajille, ja nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseen.Lue lisää:

OKM - Nuorten oppisopimuskoulutusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista tuetaan 15 miljoonalla

Opettajan työ on edelleen arvostettua

Opettajat ja rehtorit pitävät työstään ja oppimisen arvostus on yhteiskunnassamme korkealla (57 % opettajista on tätä mieltä). Ruotsissa puolestaan vain 5 % opettajista uskoo, että heidän työtään arvostetaan. Luvut eivät ole suuria myöskään Virossa (14 %), Tanskassa (18 %) eivätkä Norjassa (31 %). Opettajuuden hyvät puolet painavat 95 %:lla suomalaisista opettajista vaakakupissa selvästi enemmän kuin huonot. He ovat tyytyväisiä tekemiseensä koulussa (95 %) ja nauttivat työstään (91 %). He suosittelisivat kouluaan hyvänä työpaikkana (88 %) ja, jos saisivat päättää uudelleen, valitsisivat yhä opettajan ammatin (85 %). Mielenkiintoista on, että tutkimuksen mukaan luokkakoolla on vain vähän merkitystä opettajan työtyytyväisyyteen Suomessa.Lue lisää:

OKM - Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013. Yläkoulun ensituloksia

torstai 5. helmikuuta 2015

RUOKAVISAAN OSALLISTUU TÄNÄ KEVÄÄNÄ KOKO SUOMI

Ruokavisa on yläkouluille suunnattu ruokakasvatuksen opetuskokonaisuus.
Ruokavisa koostuu oppimateriaalista, verkossa tehtävästä osaamiskilpailusta ja loppukilpailusta. Tämän vuoden Ruokavisan osaamiskilpailu kisataan netissä 26.1. - 27.2.2015. Loppukilpailu on Helsingin Messukeskuksessa 26.3.2015.

Ruokavisassa yläkoululaiset mittaavat tietoja ja taitoja ruuan vastuullisesta tuotannosta ja kuluttamisesta pelillisessä, netissä tehtävässä visassa. Ruokavisa on nyt laajentunut ensimmäistä kertaa valtakunnalliseksi! Kisa käy siis entistä jännittävämmäksi, kun entistä suurempi joukko pääsee osallistumaan!


Ensimmäisessä valtakunnallisessa visassa teemoina ovat paikallinen hyvinvointi ja taloudellinen vastuu. Näitä aiheita lähestytään monipuolisesti oppimateriaalissa videoiden, tehtävien, kuvien ja opettajille tarkoitettujen valmiiden opetuskalvojen avulla. Ruokavisan osaamiskilpailun kysymykset pohjautuvat oppimateriaaliin.

Vielä pääsee mukaan ruokavisaan!

Koulussa kannattaa Ruokavisan tekemiseen varata yksi oppitunti: itse visan tekemiseen menee noin 15 minuuttia, mutta aikaa kuluu myös ohjeistukseen. Lisäksi kannattaa tutustua etukäteen oppimateriaaliin. Aiempien vuosien visoja voi vapaasti kokeilla, ja niistä saa käsityksen siitä, mitä Ruokavisassa tehdään. Aiemmilla visoilla voi harjoitella osoitteessa www.ruokavisa.fi/visat.

Valtakunnallisesti kutsutaan kolme parhaiten pärjännyttä luokkaa loppukilpailuun, kuitenkin  niin, että luokat ovat eri maakunnista. Jokainen Ruokavisaan osallistunut oppilas tulee saamaan pienen ruoka-aiheisen palkinnon.

Tällä hetkellä Ruokavisaan on ilmoitettu ryhmiä mukaan eri maakunnista seuraavasti:
Uusimaa 31
Satakunta 23
Varsinais-Suomi 18
Etelä-Savo 11
Etelä-Pohjanmaa 10
Pohjois-Savo 10
Pohjois-Pohjanmaa 7
Keski-Pohjanmaa 3
Lappi 3
Päijät-Häme 3
Kymenlaakso 2

Visaan voi rekisteröityä osoitteessa www.ruokavisa.fi/opettajalle. Rekisteröityminen on auki aina viimeiseen kisapäivään 27.2.2015 asti. Toivomme kaikista maakunnista runsaasti osallistujia kevään Ruokavisaan!

LISÄTIETOJA

Sallaroosa Häme
projektikoordinaattori, kotitalousopettaja
P. 040 700 76 22

 

torstai 8. tammikuuta 2015

Maaseutunuorten Sporttistartti Levillä - asiantuntijoista kaikki irti!!

Maaseutunuorten Sporttistartti on valtakunnallinen tapahtuma, jonka tavoitteena on lisätä MTK:n tuntemusta ja rakentaa uusia ystävyys- ja yhteistyöverkostoja mukavassa sporttisessa hengessä. Sporttistartti vastaa MTK 1 Toimijana järjestössä kurssia.

Ilmoittaudu tästä

Ohjelma

TORSTAI 5.2.2015

8:00 Tilausajo Rovaniemeltä Leville ennakkoilmoittautuneille
10:30 Ilmoittautuminen ja kulkupassin nouto Matkatavaroiden jättäminen Break Sokos Hotel Leviin
11:00 Siirtyminen gondolihissillä kongressikeskus Levi Summitiin tunturissa
11:30 Lounas, ravintola Levi Summit
12:15 Tervetuloa Leville!
Lapin liiton puheenjohtaja Juhani Lampela, MTK Lapin liiton toiminnanjohtaja Kaija Kinnunen, MTK Maaseutunuorten valiokunnan jäsen Aino Kurtti Koulutussuunnittelija Anna-Liisa Knuuti, MTK Maaseutunuorten asiamies Meri Ojanen, MTK Koulutussuunnittelija Sakari Alasuutari, MTK Koulutussuunnittelija Pia Mustonen, MSL
12:45 Mitä pitää tehdä, kun tapaa karhun metsässä?
Stand Up -koomikko Toni Jyvälä
13:15 MTK – yksi Euroopan sinnikkäimmistä etujärjestöistä
Toiminnanjohtaja Antti Sahi, MTK
13:45 Kahvit kokoustiloissa
14:00 "Kurkistus" Maalaisten taloon Koulutusjohtaja Susanna Tauriainen, MTK
14:30 Lämmittelyharjoituksia illan joukkuekisaan
15:30 Paluu hotellille gondolihissillä
16.30 Siirtyminen bussikuljetuksella Immeljärven rannalle
17:00 Talviset Levi olympialaiset -joukkuekisa alkaa ulkona! Polar Meetings
Porokeittoa ja "dopinkia"
20:00 Paluu hotellille bussikuljetuksella
 
PERJANTAI 6.2.2015


7:00 Aamiainen hotellilla
8:00 Siirtyminen gondolihissillä kongressikeskus Levi Summitiin
8:30 Aamujumppa
9:00 MTK-suunnistus alkaa! (katso rastien sisällöt seuraavalta sivulta)
Suunnistuksen tavoitteena on tarjota kattavat perustiedot MTK:sta järjestönä sekä tutustuttaa porukka toisiinsa mukaansa tempaavien suunnistusrastien avulla. Suunnistuksessa joukkueet keräävät kapteeniensa johdolla pisteitä ja parhaat joukkueet palkitaan yhteisessä illanvietossa!
 

MTK -SUUNNISTUKSEN RASTIT
Maaseutunuorten joukkueet vierailevat kapteeninsa johdolla seuraavilla rasteilla:
1. "Valiokunnat ovat MTK:n demokratian hinta"
Koulutussuunnittelija Anna-Liisa Knuuti, MTK Maaseutunuorten asiamies Meri Ojanen, MTK
2. "Tehdään himolla kaikkea"
Viestinnän suunnittelija Anne Rauhamäki, MTK Jäsensihteeri Tuija Rantalainen, MTK
3. "Lisää rahaa markkinoilta"
Tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen, MTK
4. "Perhemetsätalous on ainutlaatuista maailmassa" Kehittämisasiantuntija Lasse Lahtinen, MTK Asiantuntija Anssi Kainulainen, MTK
5. "Maaseudun menestys syntyy innovaatioista"
Aluepäällikkö Elina Vehkala, MSL
6. "Mikään rakkaus ei ole niin rehellistä kuin rakkaus ruokaan"
Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, MTK
7. "Oma kuva sanoin"
Kirjailija, kirjallisuusterapiaohjaaja Markku Hattula
11:45 Lounas
12:45 Suunnistus jatkuu
14:15 Kahvit
14:30 Suunnistus päättyy
19:45 Siirtyminen bussikuljetuksella ravintola Tonttulaan
20:00 Yhteinen illallinen Tonttulassa MTK-suunnistuksen palkintojen jako Aino Kurtti ja Koulutusryhmä
 
LAUANTAI 7.2.2015
8:00 Aamiainen
9:30 Lumikengillä huipulle MTK:n seitsemän pointtia – joukkueiden oivallusten tarkastelua
10:45 Tauko
11:00 Mitä on maatilayrittäjyys arktisissa olosuhteissa? Porotalous on tärkeä osa Lapin elinkeinoja
11:45 Biotalous nousevana megatrendinä
"Vuonna 2050 kaikki mikä voidaan tehdä bioraaka-aineista, myös tehdään niistä"
Tulevaisuustutkija Olli Hietanen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
12:30 Kiitossanat
Aino Kurtti Kaija Kinnunen Koulutusryhmä
Kiitosjoiku
13:00 Lounas
13:45 Yhteiskuljetus Rovaniemelle lähtee
Hyvää kotimatkaa!
 
 
Hinta:
Koulutus on osallistujalle maksuton (sisältäen ohjelman mukaiset ruokailut). Mikäli osallistuminen peruuntuu, on siitä ilmoitettava 23.1.2015 mennessä. Tämän jälkeen tehtävistä peruuntumisista velotamme 100 euroa aiheutuneista kuluista.
Osallistujat varaavat majoituksen itse Leviltä (ks. alla).
Majoituksen varaaminen:
Olemme varanneet majoituskiintiön Break Sokos hotel Leviltä. Sportti Startin osallistujat voivat varata majoituksen kiintiöhintaan: 1hh 90 eur/huone/vrk tai 2hh 105 eur/huone/vrk.
Huonevaraukset kiintiöstä tehdään myyntipalvelun kautta sähköpostilla sales.levi@sok.fi tai soittamalla +358 16 3215 555. Ilmoita varauksen yhteydessä osallistuvasi MTK:n Sporttistarttiin.
Peruutukset:
Esteen sattuessa peruutathan osallistumisesi viimeistään 23.1.2015.
Lisätiedot:
Koulutussuunnittelija Anna-Liisa Knuuti p. 020 413 2401 tai
Assistentti Helena Sarelahti p.020 413 2308
Ilmoittautuminen tapahtumaan päättyy 23.1.2015 klo 23:59.