torstai 21. huhtikuuta 2016

Ruokaketjun ja vähittäiskaupan tulevaisuuden osaamistarpeet -seminaari 3.5.2016


Opetushallitus toteutti vuonna 2015 ruokaketjun ja vähittäiskaupan ennakointihankkeet. Ennakointihankkeiden tulokset koskevat niin ammatillista kuin korkeakoulutustakin.

Hankkeiden tuloksista järjestetään erilliset seminaarit  Opetushallituksessa (Hakaniemenranta 6, Helsinki) tiistaina 3.5.2016:

 

Aamupäivällä klo 10.30 – 12.30 ruokaketjun osaamistarpeet tulevaisuudessa, ohjelma LIITE 1

ilmoittautuminen tämän linkin kautta https://www.webropolsurveys.com/S/29081480140E9F3E.par  

 

Iltapäivällä klo 13.00 – 16.00 vähittäiskaupan osaamistarpeet tulevaisuudessa, ohjelma LIITE 2

ilmoittautuminen tämän linkin kautta https://www.webropolsurveys.com/S/24B81D996D3929DE.par  

 

Vähittäiskaupan ennakointihankkeen tuloksista julkaistu osaamistarveraportti löytyy Opetushallituksen sivuilta  http://www.oph.fi/julkaisut/2016/vahittaiskaupan_osaamistarveraportti

Ruokaketjun osaamistarveraportti julkaistaan lähiaikoina.

 

Voit ilmoittautua joko aamupäivän tai iltapäivän osuuteen tai molempiin. Kumpaankin tilaisuuteen mahtuu 150 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Ilmoittautuminen päättyy 28.4. tai sitten kun osallistujamäärä on tullut täyteen.

Tilaisuuksien välissä klo 12.30-13.00 on lounastauko (omakustanteinen).

 

Tilaisuus on maksuton. Osallistujat vastaavat itse matka- ja ateriakustannuksistaan.

 

Mikäli haluatte seurata tilaisuuksia webcastin välityksellä, ilmoittautukaa myös siinä  tapauksessa oheisten linkkien kautta, niin lähetämme teille webcast-linkin lähempänä tilaisuutta.


keskiviikko 20. huhtikuuta 2016

Ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja tutkintomäärät kasvussa

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2015 ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli lähes 130 000 opiskelijaa ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa noin 10 000 opiskelijaa. Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 23 800 ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja 2 400. Sekä opiskelija- että tutkintomäärät kasvoivat hieman edellisvuoteen verrattuna.


Lue lisää

maanantai 18. huhtikuuta 2016

Suomen kunnissa perusopetuksen oppilaat eivät ole opetuksen saavutettavuudessa tasa-arvoisessa asemassa ja kuntien väliset erot ovat suuria

Peruspalvelujen arvioinnissa 2013–2015  käy ilmi, että kaupunkimaisissa kunnissa keskimäärin seitsemällä prosentilla, taajaan asutuissa kunnissa 17 prosentilla ja maaseutumaisissa kunnissa 33 prosentilla peruskoululaisista koulu on yli viiden kilometrin päässä kotoa. Kuntien välillä on suuria eroja ja vaihteluväli alaluokkien osalta oli 0–84 prosenttia ja yläluokkien osalta 0–88 prosenttia.

Juuri julkaistun peruspalvelujen arviointi 2015 -raportin tuloksista selviää, että peruskoulujen väheneminen on alkanut näkyä perusopetuksen saavutettavuuden heikkenemisenä verrattuna vuosiin 2011 ja 2013. Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka moni peruskoulun oppilas asuu enintään viiden kilometrin säteellä koulusta ja kuinka monella etäisyys koulusta on yli viisi kilometriä. Vuonna 2015 keskimäärin 91 prosentilla 1–6 luokkalaisista ja 79 prosentilla 7–9 luokkalaisista peruskoulu oli enintään viiden kilometrin etäisyydellä kotoa. Väkirikkaissa ja tiheästi asutuissa kunnissa hyvä saavutettavuus nostaa valtakunnallista saavutettavuusarvoa niin, että tilanne näyttää kokonaisuutena kohtuulliselta.
Suurten kuntakohtaisten erojen vuoksi perusopetuksen oppilaat eivät kuitenkaan ole opetuksen saavutettavuuden näkökulmasta tasa-arvoisessa asemassa. Maaseutumaisissa kunnissa saavutettavuus on heikoin. Mitä pienempinä aluekokonaisuuksina saavutettavuutta tarkastellaan, sitä selvemmin alueet eroavat toisistaan ja sitä enemmän saavutettavuus poikkeaa keskiarvosta.
Peruskoululaisista reilu viidennes on koulukuljetuksessa. Kuljetettavien osuus on jonkin verran vähentynyt aikaisempiin vuosiin verrattuna.


Lue lisää

maanantai 11. huhtikuuta 2016

MTK palkitsee ansioituneita työssäoppimispaikkoja

Jo perinteen mukaisesti MTK palkitsee yhteistyössä alan ammattiopistojen kanssa niitä maaseutuyrityksiä, jotka ovat esimerkillään opettaneet ja ohjanneet maatalousalan ammattiopistoissa opiskelevia nuoria omissa yrityksissään. Palkitseminen tehdään MTK-liittojen kevätkokouksien yhteydessä.
Työssäoppiminen on keskeinen osa ammattiin kouluttautumista. Työssäoppimispaikkoina toimivat pääasiassa maaseutuyritykset, esimerkiksi maatilat, konekorjaamot tai urakointiyritykset riippuen siitä, mihin maaseudun ammattiin tai tuotantosuuntaan opiskelija haluaa erikoistua.
Työssäoppimisen merkitys korostuu entisestään lähitulevaisuudessa, kun sen määrää halutaan lisätä opiskelun aikana. Parhaillaan suunnitellussa uudistuksessa työpaikoilla tullaan osoittamaan kaikki se ammattitaito, mitä tutkinnon perusteissa vaaditaan.
Nuori aikuinen tarvitsee ohjausta ja rohkaisua tullessaan harjaatumaan tulevaan ammattiin. Maaseutuyrittäjän ammatti on nykyään monipuolinen ja vaativa, niinpä nuoren on saatava tilaisuus osallistua mahdollisimman monipuolisesti erilaisiin työtehtäviin.
Parhaimmillaan työpaikkaohjaaja on kannustava, kärsivällinen ja positiivisessa hengessä nuoren kasvua tukeva. Avoin ja rehti ilmapiiri rakentaa luottamukselliset suhteet. Työpaikkaohjaaja on myös alansa rautainen ammattilainen, kokenut, mutta halukas kehittymään ammatissaan edelleen.

Palkittavat vuonna 2016

 • Mykkälän tila, Tornio
 • Lahtelan tila, Karttula
 • Roikolan tila, Saarijärvi
 • Uusitalon tila, Haapavesi
 • Mikkolan tila, Salo/ Halikko
 • Bisan tila, Vantaa
 • Ratsastuskoulu Kartanon Talli Oy, Hämeenkyrö
 • Lapaton tila, Savitaipale
 • Ruoholan tila, Rauma
 • Mansikka-ahon maitotila, Joensuu
 • Takalan Talli, Veteli    
 • Koskenvarren Highlander, Alajärvi
 • Aulangon Ratsastuskoulu,Hämeenlinna