tiistai 17. toukokuuta 2016

Kutsu Metsäkoulutus ry:n perustamiskokoukseen!

Metsäalan koulutuksen kehittämisessä otetaan metsäalan organisaatioiden, koulutuksen järjestäjien sekä opiskelijajärjestöjen yhteistyön uusi askel. Helsingissä perustetaan 18.5.2016 yhdistys Metsäkoulutus ry, jonka kautta haetaan uutta voimaa edistää metsäkoulutusta osana koko biotaloutta. Perustettavaa yhdistystä on valmisteltu Metsämiesten Säätiön rahoituksella noin vuoden ajan. 

Perustamiskokous on tarkoitettu organisaatioille ja yhteisöille, jotka lähtevät yhdistyksen jäseniksi tai haluavat liittyä siihen myöhemmin mukaan. Yhdistyksen toiminnan kautta luodaan yhteinen ja oikeustoimikelpoinen perusta tulevien vuosien metsäkoulutuksen kehittämistoimenpiteille. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Opetushallitus (OPH) näkevät uuden yhdistyksen erittäin tärkeäksi metsäopetuksen kehittämistoimenpiteeksi. OKM lähtee tukemaan yhdistyksen toiminnan käynnistämistä vuosien 2016 – 2017 aikana. OKM: virkamiesjohdosta perustamiskokoukseen ovat ilmoittautuneet ylijohtaja Mika Tammilehto, opetusneuvos Jukka Lehtinen ja ylitarkastaja Tarmo Mykkänen.

 Metsäkoulutus ry:n jäseniksi ovat tulossa mm. Metsäteollisuus ry, alan keskeiset metsätyönantajat ja toimijat. Lisäksi yhdistyksen jäseneksi on päättänyt liittyä Metsämiesten Säätiö, joka myöntää vuosittain apurahoja erilaisiin kehittämishankkeisiin kaikkiaan noin 1,5 milj. €. Säätiö on päättänyt ohjata koulutuksen kehittämisrahoitukset pääsääntöisesti perustettavan yhdistyksen kautta.


Metsäkoulutus ry:n perustamiskokous
Aika: Keskiviikko 18.5.2016 klo 13.00 – 16.00
Paikka: Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki
Ohjelma: Tulokahvit klo 13.00 -13.30
                          Tilaisuuden avaus OKM:n puheenvuoro
                          Perustamiskokous
                          Tiedotustilaisuus klo 16.00 

Ilmoittautumiset pyydetään tekemään 13.5.2016 mennessä valmistelutyöryhmän puheenjohtajalle karl-erik.hasa@sakky.fi Häneltä voi kysyä lisätietoja asiasta myös puhelimitse 044-7584120. Yhteisöjen edustajia pyydetään esittämään valtakirjat viimeistään kokouksen alussa; kuitenkin mieluiten toimittamaan ne jo etukäteen karl-erik.hasa@sakky.fi

tiistai 3. toukokuuta 2016

Yliopistojen rahoitusmalli uudistuu

Valtioneuvosto hyväksyi 29.4. opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen esittämän mallin, jolla jaetaan valtion perusrahoitus yliopistoille vuodesta 2017 alkaen. Uudistettu rahoitusmalli katsoo entistä enemmän tulevaisuuteen, antaa yliopistoille lisää mahdollisuuksia omien vahvuuksiensa korostamiseen ja tukee korkeakoulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Mallissa koulutuksen perusteella myönnetään rahoituksesta 39 %, tutkimuksen perusteella 33 % sekä muiden koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteiden perusteella 28 %.


Rahoitusmallin perusteella yliopistoille jaetaan noin 1,6 miljardia euroa vuosittain. Hallituksen nyt toteuttamat rahoitusmallin muutokset tukevat erityisesti yliopistojen strategista kehittämistä. Malliin sisältyy laskennallisten kriteerien ohella strategisen rahoituksen osuus, joka on jatkossa 12 % kokonaisrahoituksesta aiemman 10 % sijaan. Strategisen rahoituksen kasvattamisella vahvistetaan tulevaisuusorientaatiota ja tuetaan yliopistoissa nyt tehtävää kehittämistyötä, jonka vaikutukset laskennallisissa indikaattoreissa näkyvät vasta vuosien päästä.


Strategista rahoitusta myönnetään yliopistoille näiden ehdottamien ja yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovittavien toimenpiteiden perusteella. Rahoituksen perusteita ovat työelämään siirtymisen nopeuttaminen, tutkimus- ja oppimisympäristöjen kehittäminen ja osaamisen hyödyntäminen, korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vaikuttavuuden vahvistaminen, alue- ja alakohtaisten osaamiskeskittymien luominen sekä rakenteiden ja toimintatapojen uudistaminen.

Uuden rahoitusmallin laskennallisissa kriteereissä painotetaan aiempaa enemmän opiskelijoiden työllistymistä. Vuodesta 2019 alkaen mallissa on tarkoitus siirtyä ottamaan huomioon laadullinen työllistyminen. Myös strategisen rahoituksen avulla tuetaan yliopistojen toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on edistää opiskelijoiden nopeampaa siirtymistä työelämään.
Rahoitusmallissa siirrytään käyttämään tieteellisten julkaisujen laskennassa tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta vahvemmin korostavia kertoimia. Hankittu kilpailtu tutkimusrahoitus sekä kotimaasta että ulkomailta ovat edelleen osana rahoitusperusteita.


Yliopistojen rahoitusmallin uudistus pohjautuu opetus- ja kulttuuriministeriön, yliopistojen ja Suomen Akatemian yhteisen työryhmän esitykseen ja laajaan lausuntopalautteeseen. Mallin pohjalta käydään toukokuussa yliopistojen ja ministeriön väliset sopimusneuvottelut. Rahoitusmallin kriteerit kertovat, millä perusteella rahaa myönnetään; yliopistot itse päättävät rahoituksen kohdentamisesta.
Rahoitusmallikaavio