tiistai 29. maaliskuuta 2016

Hyria aloittaa yt-neuvottelut vastatakseen toimintaympäristön nopeaan muutokseen

Hyria konserni käynnistää 4.4.2016 yt-neuvottelut tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Yt-neuvottelujen ensimmäinen vaihe kohdistetaan suureen osaan koulutusosastoista. Yt-neuvotteluiden toinen vaihe käynnistyy elokuussa, jolloin tarkastellaan myös muita kuin koulutuksen tulosalueita. Hyrian palveluksessa on 442 henkilöä.


Tuotannolliset ja taloudelliset perusteet johtuvat ensisijaisesti varautumisesta ammatillisen koulutuksen rahoituksen vähenemiseen. Julkisen rahoituksen leikkauksesta johtuva säästötavoite on Hyrian osalta lähivuosina arviolta kolme miljoonaa euroa. Säästöt tarkoittavat ensimmäisessä vaiheessa noin 50 henkilötyövuoden vähentämistä sekä muiden kustannuksien karsimista. Henkilöstövähennykset pyritään hoitamaan ensisijaisesti eläkejärjestelyjen ja määräaikaisten sopimusten päättymisten avulla. Ensimmäisen vaiheen yt-neuvottelut on määrä saada päätökseen 17.5.2016.


Lue lisää

keskiviikko 9. maaliskuuta 2016

Elintarvikeketjun kiertotalouspäivä (Vesiviisas kiertotalous -hanke)

Tilaisuuden tavoitteena on etsiä ratkaisuja elintarvikeketjun sivuvirtojen parempaan hyödyntämiseen alueella sekä pohtia toiminnan edellytyksiä ja esteitä. Paneelikeskustelussa etsitään vastauksia päivän aikana nousseisiin teemoihin ja kysymyksiin. Yritystorilla voit tutustua kiertotaloutta edistäviin ja hyödyntäviin yrityksiin. Tilaisuuden kohderyhmää ovat yritykset, kehittämis- ja asiantuntijaorganisaatiot, kuntien edustajat,
aluekehittäjät ja muut aiheesta kiinnostuneet.


http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/elintarvikeketjun-kiertotalouspaiva-vesiviisas-kiertotalous-hanke/