perjantai 29. elokuuta 2014

Ilmoittaudu MTK:n verkkokurssille - tutustu ajankohtaisiin maatalouden ja metsäpolitiikan päivän polttaviin kysymyksiin

Järjestö uudistuu! Tutustu lisää:

Tavoite:

Koulutuksen tavoitteena on perehtyä järjestön toimintaan sekä lisätä kurssilaisten osaamista oman alansa tuotantotoiminnan kannattavuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 

Koulutuksen sisältö:

Koulutuksen aikana perehdytään MTK:n perustehtävään ja toiminnan rakenteisiin. Osallistujat pohtivat maaseutuyrittäjän verkostoitumisen merkitystä yritystoiminnan ja vaikuttamisen näkökulmasta sekä, miten nuorten kohtaaminen järjestössä otetaan huomioon. Lisäksi pohditaan maaseutuyrittäjän hyvinvoinnin merkitystä niin oman työn kuin luottamustehtävien hoitamisen kannalta. Kurssilla johdatellaan maatalouden ja/tai metsätalouden tulonmuodostuksen mekanismeihin sekä markkinavaikuttamiseen paikallisesti ja alueellisesti.

Koulutus järjestetään verkkokurssina 7.10.-10.11.2014. Ilmoittautumisen jälkeen osallistujat saavat MTK:n verkko-opistoon käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tarkat tiedot koulutuksen etenemisestä.

Ilmoittautuminen:
http://www.lyyti.in/MTK_1_Toimijana_jarjestossa_verkkokurssi_1242

OKM - Ehdotus ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen uudeksi rahoitusjärjestelmäksi

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamisen tarkoituksena on tukea ja tehostaa opiskelijoiden tutkinnon tai sen osan suorittamista, kannustaa koulutuksen järjestäjiä tulokselliseen ja tehokkaaseen toimintaan sekä edesauttaa työmarkkinoiden tarvitseman osaamisen kehittymistä. Kunkin koulutusmuodon (oppilaitosmuotoinen peruskoulutus, oppisopimusmuotoinen peruskoulutus, oppisopimusmuotoinen lisäkoulutus ja oppilaitosmuotoinen lisäkoulutus) kokonaisrahoitus määräytyisi valtion talousarviossa sille osoitetun kokonaismäärärahan puitteissa. Ammatillisessa peruskoulutuksessa kokonaisrahoitus muodostuisi valtionosuudesta ja kuntien rahoitusosuudesta. Tutkintoon tai osatutkintoon tähtäävässä koulutuksessa rahoitus muodostuisi työryhmän ehdotuksen mukaan kolmesta rahoituselementistä: perusrahoituksesta, suoritusrahoituksesta ja vaikuttavuusrahoituksesta, joiden prosenttiosuudet määriteltäisiin lainsäädännössä. Rahoitus jaettaisiin jokaisessa rahoituselementissä vielä tarkemmalle tasolle lainsäädännössä päätettävien määräytymisperusteiden mukaisesti. Pääosaa rahoitusosioista painotettaisiin koulutusalakohtaiset kustannuserot huomioivilla painokertoimilla. Lisäksi rahoituksen määräytymisessä otettaisiin huomioon erityisopiskelijat sekä vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat opiskelijat.OKM - Ehdotus ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen uudeksi rahoitusjärjestelmäksi

maanantai 18. elokuuta 2014

Tutkimus: Opettajat yksimielisiä sähköisten oppimateriaalien ja tietoteknisten laitteiden eduista, hyödyntäminen ontuu

Kasvatus metsässä -foorumi 18.-19.9. Oulussa


Kolmannen kerran järjestettävän Kasvatus metsässä -foorumin teemana on tänä vuonna Luovuus, innovaatiot ja metsä. Foorumissa Opetushallituksen yleissivistävän toimintayksikön johtaja Jorma Kauppinen puhuu aiheesta ”Metsäopetuksen mahdollisuudet uudistuvissa opetussuunnitelman perusteissa”. Parhaillaan valmisteilla olevat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet korostavat luokan ulkopuolella tapahtuvaa oppimista, yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja uusia työtapoja. Kasvatus metsässä -foorumi tarjoaa näiden tavoitteiden toteuttamiseen myös käytännön esimerkkejä, vinkkejä ja yhteistyökumppaneita.


 

perjantai 8. elokuuta 2014

OECD educationtoday: suomalaiskoululaiset ympäristötietoisimpia

OECD:n tutkimuksessa vain 19%:lla maailman koululaisista on riittävästi tarttunut koulussa ympäristötietoutta. Suomen koululaiset ovat selvityksen kirkasta kärkeä. Tasoa on silti varaa nostaa.OECD educationtoday: Think Green: education and environmental awareness...: by Tracey Burns and Roxanne Kovacs Directorate for Education and Skills The environment is a hot topic in the press and classrooms ...

Uudet koululaiset ja opiskelijat aloittavat lukuvuoden

Opetushallitus - Tiedotteet