maanantai 26. lokakuuta 2015

Tulevaisuuden yrittäjyysyhteiskunta esillä maaseutuopettajien yrittäjyyspäivässä

Pasi Mäkinen Suomen Yrittäjistä kertoi, että tulevaisuuden yrittäjyysyhteiskunnassa nousevat esiin hajautuvat arvoketjut, teknologia ei ole ongelma vaan asiakastarpeet/ilmiöt, panostaminen osaamiseen, julkiset hankinnat, hiilijalanjälki/kotimaisen suosiminen sekä että yrittäjyys ei ole ajasta tai paikasta kiinni ja työelämän joustot.

perjantai 23. lokakuuta 2015

Uusi robottinavetta Kauhajoen opetusmaatilalle, biokaasulaitoksen rakentaminen alkaa


Suupohjan ammatti-instituutin uuden opetusmaatilan robottinavetan avajaispäivää vietetään keskiviikkona 28.10.2015 klo 10-17.

 

Eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen pitää avauspuheen klo 10.30

 

Puheenvuoro myös Suupohjan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston puheenjohtaja Erkki Nevanperällä.

 

 
Navetan jatkoksi rakennetaan myös uusi biokaasulaitos.

perjantai 16. lokakuuta 2015

Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria! Yrittäjyyskoulutuspäivä opettajille Oulussa 7.12.2015


TULEVAISUUDEN MAATALOUSYRITTÄJYYS

Oulun seudun ammattiopisto (OSAO) Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos

Miltä näyttää tulevaisuuden maatalousyrittäjyys? Kuinka tuetaan nuoria tulevaisuuden maatalous-yrittäjyyteen, yrittäjänä tai työntekijänä?

Tervetuloa maatalousoppilaitosten opettajille suunnattuun yrittäjyysvalmennukseen 7.12.2015 Oulun seudun ammattiopistoon Muhokselle. Päivä tarjoaa näkökulmia, työkaluja ja verkostoja yrittäjyysosaamisen kehittämiseen maatalousoppilaitoksissa.

 

 Ilmoittaudu mukaan 30.11.2015 mennessä:


 

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt

Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on

tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä.

8.30-9.00 Aamukahvi

9.00-9.30 Tulevaisuuden maatalousyrittäjyys, Maatalousyrittäjyys tulevaisuudessa, Sirpa Törmikoski, MTK

9.30-11.30 Klinikkatyöskentely liiketoimintaosaamisen teemoista

Asiantuntijayrittäjien pitämät klinikat ajankohtaisista maatalousyrittäjyyden teemoista:

Johtajuus, Atso Ala-Kopsala, Ylitalon Tila

Maatalousyrittäjästä jatkojalostajaksi ja suoramyyjäksi? - Vinkkejä oman tarinan

löytämiseen ja sen markkinointiin ja myyntiin, Tuula Kukkola –Räinä, Viskaalin tila

Green care –yrittäjyys, Pertti Reiman, Tmi Terapia Pre- Rehab

11.30-12.30 Lounas

12.30-14.15 Maatalousyrittäjyys osuuskunta- tai osakeyhtiömuotoisena ja pelillinen soveltaminen opetuksessa

Jukka Suvitie, toimitusjohtaja, Pellervo-Instituutin johtamiskoulu

14.15-14.30 Iltapäiväkahvi

14.30-16.00 YES Pedagogiikkapaja

Kuinka tuetaan nuorten valmiuksia tulevaisuuden maatalousyrittäjyyteen?

Konkreettisia työkaluja yrittäjyyspedagogiikkaan.

Juha-Matti Turpeinen, YES Pohjois-Pohjanmaa

Päätössanat, Kirsti Joki-Tokola, Oulun seudun ammattiopisto

tiistai 13. lokakuuta 2015

Maatalousalan opettajille tietoa liiketoimintaosaamisesta


Maatalousalan opettajat saavat oppia ajankohtaisista liiketoimintaosaamisen teemoista 26.10. pidettävässä koulutuksessa Tampereella. Joulukuussa koulutus toteutetaan myös Muhoksella ja Kaarinassa. Koulutus on mahdollista, kiitos lääkintöneuvos Sakari Alhopuron miljoonalahjoituksen.

Koulutuspäivän aikana opettajat tutustuvat yrittäjien johdolla ajankohtaisiin liiketoimintaosaamisen teemoihin sekä saavat työkaluja yrittäjyyden edistämiseksi omassa opetuksessaan. Päivän aikana kuullaan myös opetuksen pelillistämisestä.

Opettajien yrittäjyyskoulutus toteutetaan yhteistyössä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n ja YES ry:n kanssa

Koulutus on osa Suomen Yrittäjien toteuttamaa hanketta opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Hanke toteutetaan lääkintöneuvos Sakari Alhopuron tekemän miljoonan euron lahjoituksen avulla. Alhopuro teki lahjoituksen, koska hän koki, että Suomi tarvitsee nyt kipeästi uusia yrityksiä ja työpaikkoja.

 

Tulevaisuutemme kannalta on tärkeää, että nuorilla on valmiudet ja halu ryhtyä yrittäjäksi. Kouluopetus on niiden luomisessa avainasemassa, Alhopuro perusteli lahjoitusta keväällä.

Maatalousala elää jatkuvassa muutoksessa, jossa yrittäjyysosaaminen korostuu.

 

Maatalousalan opettajat ovat avainasemassa, miten nopeasti he reagoivat alan muutoksiin. Eturivin maataloustuottajat ovat alansa pioneereja, jotka uskaltavat kokeilla uutta ja hakea mallia – usein myös ulkomailta, MTK:n koulutusjohtaja Susanna Tauriainen sanoo.

Nyt tarjolla oleva koulutuspäivä avaa uusia näkökulmia joko sosiaalisen median, hoivamaatalouden, lähiruuantuotannon tai innovatiivisten ratkaisujen hyödyntämisestä käytännön maatalouden liiketoiminnassa. Tavoitteena on innostaa opettajia opetustyön vaativassa arjessa.

 

Valtakunnallinen hanke kestää kolme vuotta. Koulutukset tavoittavat yli 7000 lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajaa ja opettajaksi opiskelevaa sekä opettajien kouluttajaa eri puolilla Suomea.

 

Opettajien koulutukset aloitettiin keväällä Helsingistä. Niihin on osallistunut jo yli 300 opettajaa, opettajankouluttaja, rehtoria ja oppilaitosten johtoa. Alkaneet koulutukset jatkuvat, ja suunnitteilla on uusia valmennuksia eri puolelle Suomea.

 

Lisätiedot:
Päivi Ojala, p. 040 582 2368,
paivi.ojala@yrittajat.fi

Maatalousalan tutkintoja kehitetään - tulossa uusi maatalousalan erikoisammattitutkinto

torstai 8. lokakuuta 2015

AMK-opettajille oma yrittäjyysmittaristo

Opettajan yrittäjyysmittaristo on Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) kehitetty yrittäjyyden edistämisen itsearvioitityökalu. Se on jatkoa aiemmin LUT:ssa kehitetylle yrittäjyyskasvatuksen mittaristojen sarjalle, johon kuuluvat omat arviointityökalunsa kaikille kouluasteille peruskoulusta ammattikouluun ja lukioon sekä opettajankoulutukseen.


 Opettajan yrittäjyysmittaristo julkaistaan virallisesti tiistaina 6.10. Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämän Korkeakoulusta yrittäjäksi -seminaarin yhteydessä Helsingissä. Mittaristo löytyy osoitteesta www.lut.fi/yrittajyysmittaristo.

tiistai 6. lokakuuta 2015

Ministeri Grahn-Laasonen kannusti uuden oppimiseen

Aikuisten osaamistulosten julkistamistilaisuudessa ministeri Grahn-Laasonen korosti digitaitojen tärkeyttä. Tähän haastaa yhä monimutkistuvat työelämätaidot. Ministeri toi esiin myös perustaitojen tärkeyttä aikuisväestössä.Onko kärkihankkeiden valmistelu siiloutunut

OKM järjestää korkeakouluille #kkyrittäjyys seminaarin ja MMM miettii yhtä aikaa toisaalla #biotalous asioiden edistämistä omassa seminaarissaan. Kannattaisiko voimat ja ajattelu viimein yhdistää.

Yrittäjyyden ja yrittäjämäisen asenteen tukeminen suomalaisissa korkeakouluissa selvitettiin

Selvityksen keskeinen tulos on se, että ammattikorkeakoulut ovat yliopistoja edellä yrittäjyyden tukemisessa. Kuten em. LUT:in selvityksessäkin todetaan, erot korkeakoulujen välillä yrittäjyyden edistämisessä ovat huomattavia ja vaihtelua on paljon. Kyselyn pohjalta muodostettiin luokitus, jossa korkeakoulut jaettiin sektoreittain kahteen luokkaan toimiensa mukaisesti: yrittäjämäinen yliopisto ja yrittäjyyttä tukeva yliopisto sekä yrittäjämäinen ammattikorkeakoulu ja yrittäjyyttä tukeva ammattikorkeakoulu. Luokat kertovat monipuolisesti eri tavoista tukea yrittäjyyttä ja auttavat ministeriötä seuraamaan yrittäjyyttä tukevien toimien edistymistä korkeakouluissa. 


Lue lisää =>

Pallo on korkeakouluilla yrittäjyyden edistämisessä

Kosusen mukaan yrittäjyys ei ole vielä riittävän vahvasti esillä korkeakoulukentässä. Myös korkeakoulujen tulisi lisätä keskinäistä yhteistyötä toisen asteen yhteistyötä unohtamatta.


Sidosryhmiltä odotetaan uusia aloitteita korkeakoulu- ja yritysyhteistyön lisäämiseksi. #OKM fasilitoi nyt käynnistyvää pitkäkestoista prosessia #kkyrittäjä

Korkeakoulusta yrittäjäksi halutaan vahvistaa

Tapio Kosunen avasi seminaarin todeten, että hallitusohjelmassa on useita toimenpiteitä yrittäjyyden edistämiseksi. Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä halutaan tiivistää innovaatiotoiminnan parantamiseksi ja osaamiskeskittymien luomiseksi. Korkeakouluja kannustetaan yritysyhteistyöhön ja tätä toimintaa halutaan tukea. #OKM stä #kkyrittäjätorstai 1. lokakuuta 2015

Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria

Miljoona yrittäjyyskipinää

TULEVAISUUDEN MAATALOUSYRITTÄJYYS18.12.2015 klo 8.30-16.00

Ammattiopisto Livia, Tuorlan toimipaikka,

Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö (Kaarina)

Miltä näyttää tulevaisuuden maatalousyrittäjyys?

Kuinka tuen nuoria tulevaisuuden maatalousyrittäjyyteen, yrittäjänä tai työntekijänä?

Tervetuloa maatalousoppilaitosten opettajille suunnattuun yrittäjyysvalmennukseen 18.12.2015

Ammattiopisto Liviaan. Päivä tarjoaa näkökulmia, työkaluja ja verkostoja

yrittäjyysosaamisen kehittämiseen maatalousoppilaitoksissa.
Ilmoittaudu mukaan 4.12.2015 mennessä:

https://www.webropolsurveys.com/S/0F5C531D868B3A40.par


8.30-9.00 Aamukahvi
9.00-9.30 Tulevaisuuden maatalousyrittäjyys

Tervetuloa!, Ilkka Harkkila, Ammattiopisto Livia
Tulevaisuuden yrittäjyysyhteiskunta, Tarja Oikarinen, Varsinais-Suomen Yrittäjät / Disne Oy
Maatalousyrittäjyys tulevaisuudessa, Paavo Myllymäki, MTK


9.30-11.30 Klinikkatyöskentely liiketoimintaosaamisen teemoista


Asiantuntijayrittäjien pitämät klinikat ajankohtaisista maatalousyrittäjyyden teemoista:
Lähiruokayrittäjyys, Kimmo Remes, Lähipuoti Remes Oy
Green care -yrittäjyys, Keijo Viertoma, Toiska Perhehoito
Sosiaalinen media maatalousyrittäjyydessä, Tommi Pastell, Trival Oy

11.30-12.30 Lounas
Oppimisympäristöt ja pedagogiikka mahdollistajina
12.30-14.15 Maatalousyrittäjyys osuuskunta- tai osakeyhtiömuotoisena
ja pelillinen soveltaminen opetuksessa
Jukka Suvitie, toimitusjohtaja, Pellervo-Instituutin johtamiskoulu

14.15-14.30 Iltapäiväkahvi


14.30-16.00 YES Pedagogiikkapaja

Kuinka tuetaan nuorten valmiuksia tulevaisuuden maatalousyrittäjyyteen?
Konkreettisia työkaluja yrittäjyyspedagogiikkaan.
Johanna Vainio, YES Varsinais-Suomi, Varsinais-Suomen Yrittäjät