keskiviikko 24. helmikuuta 2016

Hyria järjestää kuljetuksen opiskelijoille jos Lahti-Riihimäki raideliikenteen vuoroja leikataan

VR on ilmoittanut vähentävänsä Lahti-Riihimäki-raideliikenteen vuoroja, muutoksen myötä junavuorot puolittuvat nykyisestään. Supistukset osuvat sellaisiin kellonaikoihin, jolloin junat ovat tärkeitä koulujen opiskelijoille. Aikataulumuutokset astuvat voimaan 27.3.2016. Junavuorojen lakkautuksen taustalla on, että liikenne- ja viestintäministeriö päätti syksyllä 2015 vähentää VR:ltä ostamaansa liikennettä säästösyistä.
Aivan varmaa vuorojen katoaminen ei kuitenkaan ole: leikkaukset ovat aiheuttaneet kritiikkiä ja laajaa vastarintaa. VR:n neuvotteli 16.2. asiasta Päijät-Hämeen maakuntaliiton sekä radanvarsikuntien kanssa ja lupasi selvittää alustavasti hintaa lisäliikenteelle, johon tarvittaisiin toinen junayksikkö. Samalla kartoitetaan mahdollisuutta, jossa kunnat osallistuisivat junaliikenteen hoitamiseen. Ratkaisun saamisessa avain on liikenneministeriöllä, jossa asia on nyt tutkittavana.


Hyrian opiskelijat kuljetetaan tarvittaessa bussikyydillä
Erityisesti vuorojen lakkauttaminen hankaloittaisi Kärkölästä ja Hausjärveltä tulevien Hyrian opiskelijoiden elämää. Hyrian oppilaitoksissa opiskelee 157 nuorta, jotka tulevat kyseisiltä paikkakunnilta. Useat heistä ovat riippuvaisia junayhteyksistä. Korvaavaa linja-autoliikennettä ei Lahti-Riihimäki välillä ole.
Hyria selvittää parhaillaan miten kuljetukset on järkevintä hoitaa tämän kevään osalta, mikäli junavuorot katoavat. ”Opiskelijat tulevat pääsemään Hyrian oppilaitoksiin myös Kärkölästä ja Hausjärveltä junavuoroista huolimatta,” lupaa Hyrian ammattiopiston rehtori Eile Särssi. ”Jos junavuorojen vähennys toteutuu, järjestämme tämän kevään kuljetukset todennäköisesti busseilla. Mikäli muuta ratkaisua ei ole, sopeutamme myös ensi syksynä lähiopetuksen lukujärjestyksiä niin, että opiskelijoiden kulkeminen onnistuu,” jatkaa Särssi.

tiistai 2. helmikuuta 2016

Opetusalan kärkihankkeita odotetaan edelleen

Kärkihankkeiden toteutuksen konkretiaa ei ole vielä tapahtunut, totesi johtaja Terhi Päivärinta Kuntaliitosta sivistystoimen talous- ja rahoituspäivillä.