perjantai 8. elokuuta 2008

Ammatillisten perustutkintojen arviointiasteikko muuttuu

Heinäkuussa on annettu Valtioneuvoston asetus ammatillisten perustutkintojen arviointiasteikon muutoksesta. Opiskelijan arviointi muuttuu viisiportaisesta kolmiportaiseksi. Muutos tulee voimaan jo nyt rakennusalan ja metsäalan ammatillisissa perustutkinnoissa. Muissa tutkinnoissa arvioidaan kolmiportaisesti 1.8.2009 eli vuoden päästä. Tällöinhän tulee voimaan myös maatalousalan, hevostalouden ja luonto- ja ympäristöalan uudistuneet tutkintojen perusteet. Silti myös puutarha-ala ottaa arviointiasteikon käyttöön, vaikka uudistetut perustutkinojen perusteet tulevat voimaan vasta 1.8.2010. Siirtymäaikana ja muutoinkin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tilanteissa käytetään tutkintojen perusteista löytyvää muuntoasteikkoa silloin kun se on tarpeen. Valtioneuvoston asetus kokonaisuudessaan.

maanantai 4. elokuuta 2008

Perustutkintoasetus toi muutoksia luonnonvara- ja ympäristöalan tutkintoihin

Kesän aikana saatiin uusi OPM:n uusi perustutkintoasetus. Ohessa linkki siihen kokonaisuudessaan. Suurimman muutokset tulivat luonto- ja ympäristöalaan.

Hevosala sai oman perustutkintonsa ja erkaantui maatalousalasta. Maatalousalaan vakiinnutettiin eläintenhoidon ja maatalousteknilogian koulutusohjelmat.

Ammatillisten perustutkintojen perusteet on tehty huomioiden rakenneuudistus.