torstai 24. tammikuuta 2013

Energiapäivä Keski-Suomessa

Perinteistä Keski-Suomen Energiapäivää vietetään tiistaina 5.2.2013 Jyväskylässä Aalto-salilla ja vielä ehtii ilmoittautua mukaan.
Keski-Suomen Energiapäivän ohjelma:
http://www.kesto.fi/default.asp?sivuID=28849

Ilmoittautuminen 28.1.1.2013 mennessä:
http://service.acc.fi/_ACC/_components/ACSurvey/Kysymyslomake.asp?kyselyID=479

Tilaisuus on maksuton ja suunnattu energia-alan ammattilaisille. Energiapäivän järjestävät yhteistyössä Benet Oy:n hallinnoima Keski-Suomen Energiatoimisto, Jyväskylä Innovation Oy ja Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelman Energiateknologian klusteri. Ariterm Oy, Jyväskylän Energia Oy ja Lämpöykkönen Oy tukevat tapahtuman järjestämistä.
Ilmoittautumiset 28.1.2013 mennessä Energiatoimiston www-sivuilla osoitteessa tästä.
Lisätietoa myös osoitteessa www.kesto.fi

Koululaisyhteistyötä Päijät-Hämeessa

Hieno esimerkki koulujen suuntaan tehtävästä yhteistyöstä löytyy Päijät-Hämeestä. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten tietämystä nykyaikaisesta maa- ja metsätaloudesta ja sen merkityksestä maaseudulle sekä saada nuoret tuntemaan paremmin maaseudun mahdollisuudet työllistäjänä ja tulevana ammattina.

http://www.mhy.fi/paijathame/Kouluyhteistyo/fi_FI/Maaseutunuoret/

keskiviikko 23. tammikuuta 2013

Ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutusta kehitetään

Ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutuksen kehittämistyö on virinnyt työmarkkinoiden, työelämän ja korkeakoulukentän muutoksista. Keskeisiä näistä ovat korkeakoulutettujen määrän kasvu, lisääntyvä asiantuntijuuden ja sen kehittämisen tarve, koulutusjärjestelmän tarkoituksenmukaisen toiminnan edistäminen, työurien pidentäminen sekä työmarkkinoiden ja työelämän kehittämiseen liittyvät tavoitteet.

OKM:n asettama työryhmä on työn tässä vaiheessa päätynyt seuraaviin kiteytyksiin:
 • Erikoistumiskoulutukset perustuvat työelämässä tarvittavan asiantuntijuuden ja sen kehittämisen tarpeeseen
 • Erikoistumiskoulutuksissa erikoistutaan
 • Erikoistumiskoulutukset perustuvat ja niillä on tiivis yhteys korkeakoulujen tieteelliseen toimintaan tai tutkimus- ja kehittämistoimintaan
 • Erikoistumiskoulutukset ovat uusi osa korkeakoulujen koulutustarjontaa tai
  Erikoistumiskoulutukset ovat uusi osa korkeakoulujen tutkintoa täydentävää koulutusta
 • Erikoistumiskoulutukset vastaavat uusin osaamistarpeisiin ja luovat uutta osaamista
 • Erikoistumiskoulutukset ovat osaamisperustaisia
 • Erikoistumiskoulutukset vastaavat valtakunnallisesti merkittäviin ja tulevaisuuteen suuntautuviin tarpeisiin
 • <콼ɧ>
  Työ on vielä kovin kesken ja oman profiilin hakemisessa on vielä monia avoimia kysymyksiä.
  </콼ɧ>

  tiistai 15. tammikuuta 2013

  Maatalousalan oppimistulosten arviointi valmistuu

  Maatalousalan ammatillisen peruskoulutuksen oppimistulosten arviointi on valmisteilla. Tuloksia käsitellään 14.2.2013 Opetushallituksen järjestämässä tilaisuudessa.

  Opetushallitus on arvioinut maatalousalan perustutkinnon oppimistuloksia vuosina 2009–2012. Arvioinnissa oppimistulostieto on koottu ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamis- ja arviointikäytännöistä. Arviointiin on sisältynyt myös koulutuksen järjestäjien itsearviointi, näyttösuunnitelmien ja näytön kuvausten analyysit sekä otantaperusteiset arviointikäynnit.


  Opetushallitus järjestää arvioinnin tulosten analysointitilaisuuden koulutuksen järjestäjille ja työelämän edustajille. Tilaisuuden tavoitteena on yhdessä analysoida ja tulkita tuloksia ja tuoda ne osaksi arvioinnin johtopäätöksiä. Arvioinnin tulokset julkaistaan loppuraportissa keväällä 2013.

  torstai 10. tammikuuta 2013

  VInkkejä maaseutuammattien esittelyyn

  Hyvä esimerkki ja käytännössä toimiva malli maaseudun ammattien tunnetuksi tulemisesta löytyy sivustosta:
  http://www.maaseutuammattiin.fi/

  Sivustolla on mukavassa muodossa käytännön työkaluja esimerkiksi oppilaitosyhteistyöhön. Myös valmiita malleja ja jo koettuja tapahtumia löytyy sivuston vihkosesta:
  http://www.maaseutuammattiin.fi/resources/public/MSO_uskotaiala_netti.pdf

  perjantai 4. tammikuuta 2013

  Vilkas yhdistysten vuosi 2013

  MTK koulutus tarjoaa yhdistyksille yksipäiväisiä koulutuspäiviä tulevana vuonna yhteensä 30 kpl. Noin 15 tilaisuutta järjestetään keväällä ja toiset 15 koulutuspäivää syksyllä. Koulutuspäivän on tarkoitus tavoittaa tuottajayhdistysten johtokunnat ja metsänhoitoyhdistysten hallitukset ja valtuustojen jäsenet. Tavoitteena on kirkastaa yhdistyksen perustehtävää niin, että johtokunnan, hallituksen ja valtuustojen jäsenet saavat työkaluja yhdistysten vireää toimintaa varten.

  Kevään yhdistysten valmennuspäivät jatkavat yhdistysten vuoden teemoja siitä mihin tammikuun aloitustilaisuuksissa on päädytty. Pääteemoina jäsensuhteen hoito, paikallinen edunvalvontatyö ja hallinnon tehtävät.
  Valmennuspäivien tarjotut ajankohdat keväällä;
  11.2. MTK Kaakkois-Suomi / MO Järvi-Suomi / MO Etelä-Suomi
  12.2. MTK Uusimaa / MO Etelä-Suomi / MO Rannikko
  18.2. MTK Etelä-Pohjanmaa / MO Länsi-Suomi / MO Rannikko
  19.2. MTK Keski-Pohjanmaa / MO Länsi-Suomi / MO Rannikko
  25.2. MTK Pohjois-Karjala / MO Pohjois-Karjala
  26.2. MTK Pohjois-Savo / MO Järvi-Suomi
  28.2. MTK Varsinais-Suomi / MO Länsi-Suomi
  1.3. MTK Satakunta / MO Länsi-Suomi
  4.3. MTK Häme / MO Etelä-Suomi
  5.3. MTK Pirkanmaa / MO Länsi-Suomi
  7.3. MTK Keski-Suomi / MO Järvi-Suomi
  8.3. MTK Etelä-Savo / MO Järvi-Suomi
  11.3. MTK Pohjois-Suomi / MO Pohjois-Suomi
  15.3. MTK Lappi / MO Pohjois-Suomi
  12.3. ja 14.3. varapäivät

  Kestävä luonnonvaratalous

  Opetushallitus aloittaa osaamisselvityksen, jossa kartoitetaan, mitä osaamista kestävän luonnonvaratalouden osaaminen edellyttää ja mitä osaamisvaatimuksia se tuo luonnonvara-alan tutkintoihin.
  Kartoituksen etenemistä voi seurata sitä varten avatussa blogissa. Blogi antaa mahdollisuuden kommentoida ja ottaa kantaa hankkeen eri vaiheissa.

  http://kestavaluonnonvaratalous.blogspot.fi/

  torstai 3. tammikuuta 2013

  Aloituspaikkojen leikkausehdotukset luonnonvara-alalla

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt koulutuksen järjestäjille aloituspaikkoja koskevan ohjauskirjeen viime vuoden puolella. Nyt oppilaitoksissa pohditaan kuumeisesti, miten esimerkiksi aloituspaikkojen leikkauksiin tulisi suhtautua. Luonnonvara- ja ympäristöalan oppilaitoksista useat ovat saaneet toiminnan kannalta haasteellisia leikkausehdotuksia. Näistä monet kohdistuvat aikuiskoulutukseen. Luonnonvara- ja ympäristöalalla ammatti- ja erikoistutkintojen määrä on moninainen, koska ala vaatii hyvin monenlaista ammatillista erikoisosaamista. Ammatillisen lisäkoulutuksen tutkintojen suorittajamäärät ovat enimmillään kymmeniä, kun se monilla muilla aloilla on satoja. Silti näitä luonnonvara-alan osaajia tarvitaan jatkossakin.

  Samaan aikaan nuorten yhteiskuntakuun toteuttamiseksi jaettiin lisää aloituspaikkoja alueille, joilla peruskoulun päättäneet eivät olleet saaneet koulutuspaikkaa. Suhteellisesti eniten koulutuksen ulkopuolelle jääneitä perusopetuksen päättäneitä hakijoita oli Päijät-Hämeessä (27 %), Kainuussa (19,7 %) ja Uudellamaalla (17,9 %); vähiten Pohjanmaalla (0,3 %), Etelä-Pohjanmaalla (4,2 %), Satakunnassa (7,6 %) ja Pohjois-Karjalassa (7,7 %). Lukumäärällisesti eniten keväällä perusopetuksen päättäneitä ulkopuolelle jääneitä hakijoita oli Uudellamaalla (1 170), Pohjois-Pohjanmaalla (419), Päijät-Hämeessä (348) ja Pirkanmaalla (329). Suurin osa 1700 paikasta kohdennettiin pääkaupunkiseudulle (1170).

  Luonnonvara-alan oppilaitoksissa on useimmiten yhteiset opettajaresurssit sekä nuorten opetukseseen että aikuiskoulutukseen. Niinpä vähennykset aikuiskouluksen paikoissa saattavat merkitä opetuksen uudelleen miettimistä koko oppilaitoksessa, kun opettajaresurssit vähenevät myös nuorten koulutuksen puolelta.
  keskiviikko 2. tammikuuta 2013

  Videoita maatiloilta virtuaalikylässä

  Virtuaalikylästä löytyvät kaikki Suomen luonnonvara-alan ammattiopistot. Sivuille tuotetaan jatkuvasti kiinnostavaa ja hyödyllistä alan asiaa. Opiskelijat tuottavat itse opettajien ohjaamina esimerkiksi valokuvia, videoita ja kirjoittavat blogeja.

  Tässä esimerkkinä Ahlmanin opiskelijoiden tuottamia videoita:

  http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=20&videot&kansio=56