maanantai 23. maaliskuuta 2015

Korkeakoulujen kehittämiseksi ehdotuksia

Kansainvälisen asiantuntijaryhmän tunnistamat kehittämistarpeet on listattu suosituksiksi, jotka käsittelevät seuraavia teemoja:

1. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen on täytettävä samat laatukriteerit
2. Opetuksen ja tutkimuksen laatu on tuotava ammattikorkeakoulujen toiminnan keskiöön – aluevaikuttavuus ei ole näistä erillinen ”tulostavoitteensa”
3. Korkeakoulujen ja korkeakoulusektorien yhteistyön esteet on purettava
4. Opintopolkuja on kehitettävä joustaviksi
5. Opetus- ja oppimismetodien modernisointia on vauhditettava
6. Kansainvälistymistä on vahvistettava ja
7. On tarpeen harkita mahdollisuuksia hyödyntää Kansallista koulutuksen arviointikeskusta (KARVI) enemmän järjestelmänkehittäjänä


Lue lisää:
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/higher_education.html?lang=en