keskiviikko 27. lokakuuta 2010

Luonto- ja maisemapalveluiden tapahtumia

Asumisviihtyvyyteen panostetaan Lentiirassa, 27.10.2010
Leader-rahoitteisessa Karun kaunis Lentiira -kehittämishankkeessa näkyvyyttä aukaistiin vesistöihin. Yhteistyössä Kainuun ELY-keskuksen kanssa ja Lentiiran kalastuskunnan toimesta Änättikoskelle rakennettiin nuotiopaikka, leveä puusilta ja kiviviisteitä.

Kuoriainen haastaa kyytön -seminaari 10.11.2010 Turussa, 27.10.2010
PerinneELO-ryhmän yhteistyössä Museoviraston, Metsähallituksen luontopalveluiden ja Järki-hankkeen kanssa järjestämä seminaari perinnemaisemista "Kuoriainen haastaa kyytön" pidetään 10.11.2010 Turussa (Turun Linna). Seminaarissa pohditaan etenkin perinnemaisemien inventoinnissa ja suunnittelussa ilmeneviä kysymyksiä ja mahdollisia ristiriitatilanteita.
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Yhteistyo/Tutkimusyhteistyo/Sivut/Ennallistamisenjaluonnonhoidonasiantuntijayhteistyo.aspx

Miten yhdistää maisemanhoito ja bioenergia?, 27.10.2010
Pohjois-Pohjanmaan alueella laaditaan maisemaselvityksiä niin, että maisemanhoito ja bioenergia tukevat toisiaan. Yksityiskohtaiset ja selkeät maisemakartat tarjoavat vinkkejä maanomistajille töiden toteutukseen. Selvityksiä tekevät Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa ja ProAgria Oulu/Maa- ja kotitalousnaiset ja oppilaitosyhteistyönä.
http://www.metsakeskus.fi/web/fin/metsakeskukset/Pohjois-Pohjanmaa/projektit/bioenergian_edellakavijat/Tiedotteet+ja+Materiaalit.htm

Yksityismetsien luonnonhoidon hankehaku, 27.10.2010
Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa haettavaksi määrärahat valtakunnallisiin hankkeisiin, joilla haetaan keinoja METSO-ohjelman ja Kansallinen metsäohjelma 2015:n toteutukseen talousmetsissä. Hankehaku päättyy 01.02.2011 klo 16.15.
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/metsat/metso/valtakunnalliset_hankkeet_2011.html

Hyvinvoiva kunta ja arkiliikunta -seminaari, 27.10.2010
Helsingissä ja suorana lähetyksenä kuudella paikkakunnalla pohditaan 9.11.2010 arkiliikuntaa tukevaa yhdyskuntasuunnittelua, pyöräilyn olosuhteiden edistämistä ja lähiviherympäristöjen kehittämistä.
http://www.kki.likes.fi/pages/content/ListNode.aspx?id=79

Sotkamon Tipasojan maisemanhoitosuunnitelma, 27.10.2010
Lähes 70 neliökilometrin metsäisen alueen suunnitelma antaa hyviä ehdotuksia yksittäisten kohteiden hoitamiseksi. Tärkein hoidettava alue on koulun ympäristö. Tipasoja on Vuojen Kaenuulainen kylä 2008.
http://www.kainuu.fi/kylat/index.php?mid=2_29_151&pre=2_29&frame=info&cm=enable

Puustoisten perinneympäristöjen hoitoa yksityismailla, 27.10.2010
SYKEn, Tapion ja Rannikon metsäkeskuksen hanke toteutti yhteistahojen kanssa seminaarit Keski-Suomessa ja Etelärannikolla. Tutustu esityksiin.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=25815&lan=fi

Vesien kunnostusta Pohjois-Suomessa, 27.10.2010
Vuonna 1984 aloitti nykyinen Vesweed Oy vesien kunnostuksen. Palveluihin kuuluvat kaislikon niitto ja keruu sekä matalien vesistöjen raivaus rannoilla, rantapenkoilla ja voimalinjojen alla. Yrityksen kehittämä, kelluva ja teloilla kulkeva Hamster-kone raivaa läpimitaltaan 25-senttistä puustoa.
http://www.vesweed.fi/

Kylämaisemat kuntoon Tampereella, 27.10.2010
Elokuisen tilaisuuden esitykset netissä.
http://www.kantriry.fi/uutiset.php?aid=169&k=58

tiistai 26. lokakuuta 2010

Uusiutuvan energiatulevaisuuden tekijät- Seminaari uusiutuvan energian alan yrityksille, kouluttajille, opiskelijoille ja päättäjille

 VTT järjestää 1.12.2010 Uusiutuvan energiatulevaisuuden tekijät -seminaarin.  Seminaariin kutsutaan uusiutuvan energian alan yritysten edustajia, kouluttajia, opettajia, opinto-ohjaajia, opiskelijoita ja päättäjiä. Tavoitteena on hahmottaa kuva Suomen tulevaisuuden haasteista riittävän osaavan työvoiman takaamisessa
uusiutuvan energian alan teollisuudelle. Seminaari järjestetään 1.12.2010 aamupäivällä Helsingin Messukeskuksessa pidettävien Studia- ja JobForum -messujen yhteydessä. Seminaari on osa uusiutuvien energioiden koulutuksen edistämiseen tähtäävää RES Compass EU-projektia. Seminaarin alkupuolisko koostuu puheenvuoroista, joissa kartoitetaan koulutustilannetta eri kanteilta, ja loppupuolisko on työpaja. Alun puheenvuorot ovat avoimia yleisölle ja seminaarin avaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen puheenvuoro. Työpajan tuloksena syntyy RES Compass -projektin käyttöön tiekartta tehokkaaseen, tasokkaaseen, tarpeenmukaiseen uusiutuvan energian koulutukseen vuonna 2020. Kiitoksena osallistumisesta osallistujat saavat koosteen työpajan tuloksista vapaasti käytettäväkseen.
Seminaari järjestetään Messukeskuksen kongressisiivessä huoneessa 204, toinen kerros.
Kongressisiipi sijaitsee Holiday Inn -hotellin yhteydessä. 

OHJELMA

9:00 Messut avataan
9:05 Tervetulotoivotus, pari sanaa RES Compass –projektista, Pekka Tuominen, Tutkija, rakennusten energiatehokkuus, VTT
9:15 Osaajat ja koulutus avain menestykseen uusiutuvan energian tulevaisuudessa, Mauri Pekkarinen, Elinkeinoministeri
9:40 Visio suomalaisesta uusiutuvan energian sektorista 2020, Karoliina Auvinen, Johtava asiantuntija, ekotehokkuus, Sitra
10:00 Uusiutuvan energian koulutuksen haasteet yritysten tarpeiden näkökulmasta, Harri Fränti, Lämpöpumppuasennus-kouluttaja, Amiedu
10:15 Kysymykset ja keskustelu
10:30 Tauko
10:45 Työpaja – Miten koulutusjärjestelmä vastaa haasteeseen? Tehokas, tasokas, tarpeenmukainen uusiutuvan energian koulutus 2020
12:30 Lopetus

1.12.2010 Uusiutuvan energiatulevaisuuden tekijät, Messukeskus, kongressisiipi, huone 204
Ilmoittautuminen Pekka Tuomiselle joko sähköpostitse (pekka.tuominen@vtt.fi) tai puhelimitse (040 734 5580) 1.11.2010 mennessä.

maanantai 25. lokakuuta 2010

Vesien suojeluun uusi oppikirja

Veseien suojeluun on ilmestynyt uusi oppikirja "Vesiensuojelun perusteet ja vesistöjen kunnostus".
Mitä tapahtuu, kun vesistöä muutetaan tai se rehevöityy? Millaista lainsäädäntöä ja teknisiä ratkaisuja löytyy vesiensuojeluun? Miten vesistöjä voidaan kunnostaa? Mm näihin kysymyksiin uusi oppikirja antaa vastaukset. Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti luonto- ja ympäristöalan ja kalatalouden ammatilliseen opetukseen, mutta se soveltuu kaikkien vesiympäristöstä kiinnostuneiden ihmisten käyttöön.

Kirjaa voi tilata Opetushallituksen verkkokaupasta:
www.oph.fi/verkkokauppa

keskiviikko 13. lokakuuta 2010

Uusia ammattitutkintojen perusteita käynnistetään

Tällä hetkellä uudistettavia tutkinnon perusteita ovat
Karjatalouden at
Viljelijän at
Seminologin at
Vihersisustajan at ja
Maaseudun kehittäjän eat.
Suurin osa projekteista päättyy kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Neuvottelut ovat meneillään seuraavista alkavista projekteista:
Ratsastuksen opettajan at
Hevosten valmentajan at ja
Floristin at. Projektit pyritään käynnistämään jo tämän vuoden aikana.

Tutkintojen uudistamista voi seurata ja kommentoida luonnonvara-alan wikissä:
http://luova.wikispaces.com/

maanantai 11. lokakuuta 2010

Taitaja 2011 semifinaaleihin ilmoittautuminen

Taitaja 2011 semifinaaliin ilmoittautuminen päättyy 30.10.2010.
Karsintoihin ilmoitetaan haluttu määrä (kuitenkin max. 3 opiskelijaa / oppilaitos) opiskelijoita:
Hevosenhoito -lajin Taitaja 2011 SEMIFINAALit järjestetään ti 25.1.2011

1) Harjun oppimiskeskuksessa, - kilpailunjohtaja Anna Haapio, Etelä-Suomi
2) Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, - kilpailunjohtaja Jaana Mäntylä, Itä-, Keski- ja Pohjois-Suomi

Ilmoittautuminen semifinaaleihin kestää lokakuun loppuun (30.10.2010 saakka). Semifinaalikoordinaattorina on Kati Korpi Harjun oppimiskeskuksesta, katri.korpi@harjunopk.fi , puhelin 044 887 606.
http://www.taitaja2011.fi/

perjantai 8. lokakuuta 2010

Viljelysuunnittelun ajankohtaispäivät 2.-3.11.2010 Tikkurila, Vantaa

VIELÄ EHTII!!! Tervetuloa kaikille viljelysuunnittelua ja muita kasvintuotannon asiantuntijapalveluita tekeville neuvojille, kasvinviljelyn opettajille ja muille alan asiantuntijoille suunnattuun Viljelysuunnittelun ajankohtaispäivään 2.-3.11.2010 Sokos Hotel Vantaaseen Tikkurilaan. Päivillä tarjotaan tietoa alan markkinanäkymistä, eri viljelykasvien viljelynäkymistä sekä uutta tietoa viljelytekniikasta, lajikkeista ja kasvinsuojelusta. Viestin lopussa päivien ohjelma. Koulutuspäivien hinta on 320 euroa + majoitus 1hh 116 euroa / 2hh 70 euroa + alv. Ilmoittautuminen 15.10. mennessä eila.peitsi@proagria.fi
Ilmoita samalla mahdollinen erityisruokavalio ja majoitustoiveesi.
Viljelysuunnittelun ajankohtaispäivät
Aika: 2.-3.11.2010
Paikka: Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila (Hertaksentie 2, Tikkurilan asema-aukio)
Järjestäjä: ProAgria Keskusten Liitto
Yhteyshenkilö: Sari Peltonen (sari.peltonen@proagria.fi), 020 747 2477

OHJELMA
Tiistai 2.11.
9.30 Kahvi
10.00 Kasvintuotannon tulokset 2010 – mitä ennakkotulokset kertovat, Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto
10.30 Viljakaupan tilanne, Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy
11.00 Teollisuuden viljan tarpeen täyttyminen, Minna Oravuo Raisio
11.30 Miten rypsiä riittää kotimaiseen tarpeeseen, Perttu Korolainen, Kankaisten öljykasvit
12.00 Luomun tarjonta ja kysyntä, valkuaisrehun riittävyys, Marja Suutarla ProAgria Kymenlaakso
12.30-13.30 Lounas
13.30 Öljypellavan viljely ja käyttö, Matti Mäkelä Elixi Oil Oy
14.00 Uusien valkuaiskasvien viljelytekniikka ja käyttö, Fred Stoddard Helsingin yliopisto
14.45 Viljelykierron vaikutukset satoon, Marjo Keskitalo MTT
15.30 -16.00 Kahvitauko
16.00 Energiatehokkuus viljelyssä, Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitto
16.30 Viljan myyntistrategiat – käsitteet ja käytännöt, Pekka Kärpänen HAMK
17.15 TilaTesti –tuloksia ja kokemuksia viime kesältä, Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto
-17.45

Keskiviikko 3.11.
8.30 Uudet lajikkeet viljan- ja rypsintuotannossa – hybridilajikkeet ja syysöljykasvit, Tapio Lahti Evira
9.30 Rukiin kotimainen tarve, Jarkko Arrajoki Fazer Mylly
10.00 Kokemuksia uusista lannoitteista, Patrik Erlund NSL
10.30 Hivenlannoituksen tarve ja merkitys viljoilla ja öljykasveilla, Arjo Kangas MTT
11.15 - 12.30 Lounas
12.30 Viljan tautitorjunnan strategiat, Pahkahomeen torjunta rypsillä – tehot ja kannattavuus, Peppi Laine MTT
13.15 Suorakylvö kasvinviljelytilan strategisena ratkaisuna, Eero Kovero ProAgria Häme
14.00 Kasvinsuojeluaineuutuudet viljalle, nurmille ja öljykasveille
Härkäpavun kasvinsuojelu , Basf, Bayer CropScience, Berner, Kesko, Syngenta
- 15.45 Tilaisuus päättyy, kahvit

Parhaat käytännöt 2010 -kilpailun voittajat julkistettiin

Parhaat käytännöt 2010 -kilpailun voittajat julkistettiin 7.10.2010 Helsingissä Vanhalla ylioppilastalolla järjestetyssä Maaseutugaalassa. Liki 200 kilpailuehdotuksen joukosta voittajiksi arvioitiin seuraavat hankkeet:
1) Vuoden Leader-hanke
LUTUNEN I, Luontoreitistöjen vetovoimaisuuden ja tuotteistamisen edellytysten kehittäminen hakemuksen vastaanottaja: Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry

2) Vuoden kehittämishanke
Ympäristöyrittäjyys kannattavaksi Pirkanmaalla hakemuksen vastaanottaja Pirkanmaan ELY-keskus

3) Vuoden maaseutuinvestointi
Venehotelli Inkoo

4) Vuoden maaseutuinnovaatio
IKI Air savupiippu

5) Vuoden ympäristöpanostus
Maaseudulle elinvoimaa monimuotoisuudesta, Maaemo hakemuksen vastaanottaja: Satakunnan ELY-keskus

6) Vuoden maaseuturahoittaja
Satakunnan ELY-keskus

Esittelyt niin Parhaat Käytännöt 2010 -kilpailun finalisteista kuin mittavasta joukosta muita hyviä esimerkkejä löytyvät Maaseutu.fi-sivustolta hyvien käytäntöjen -tietokannasta. Maaseudun kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, joka jatkuu juhlan jälkeen. Maaseudun kehittämistyön tuloksia nostetaan jälleen esiin Parhaat Käytännöt -kilpailuissa vuosina 2012 ja 2014.
http://www.maaseutu.fi/

torstai 7. lokakuuta 2010

Hevosen kengitykseen oppikirja valmisteilla

Hevosen kengitys on perusteellinen ja kuvitettu oppikirja hevostalousalan opintoihin, kengityssepän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen, eläinlääketieteen opiskelijoille, hevosten valmentajille ja hevosensa hyvinvoinnista kiinnostuneille hevosenomistajille. Kirjassa käsitellään monipuolisesti eri tehtävissä työskentelevien hevosten kengityksen erityispiirteitä, kengittämisen työmenetelmiä ja -välineitä, hevosen kavioiden rakennetta, hoitoa ja lääkintää, jalkojen asentovirheiden korjaamista kengityksellä sekä hevosen käsittelyä kengitystilanteessa. Lisäksi käsitellään kengitysseppien koulutusmahdollisuuksia, työergonomiaa ja työturvallisuutta. Kirja antaa vankat perustiedot kengittäjän ammattiin tähtääville.
Tekijät ovat alansa kokeneinta kaartia. He opettavat kengittämistä ja vastaanottavat näyttötutkintoja muun muassa Ypäjän hevosopistolla sekä kengittävät Yliopistollisessa hevossairaalassa, Hyvinkään hevossairaalassa, kansainvälisissä seppäkilpailuissa ja Suomessa järjestettävissä kansainvälisissä hevostapahtumissa.

keskiviikko 6. lokakuuta 2010

Sianlihantuotantoon oppikirja tekeillä

Sianlihantuotannon oppikirjaa valmistellaan parhaillaan. Kirja käsittelee laajasti asioita sian käyttäytymisestä, sikataloudesta Suomessa tänään ja tulevaisuudessa sekä minkälaista on olla sikatalousyrittäjänä. Lisäksi kirjassa on omat lukunsa sian ruokinnasta ja rehuista. Myös teuraskypyyden optimointia käsitellään sekä muita taloudellisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Oleellisena osana käsiteltäviä asioita on luonnollisesti sian hyvinvointia, hedelmällisyyttä ja terveydenhoitoa koskevat seikat. Myös sikalan tuotantoympäristöä käsitellään kattavasti.
Kirjoittajina ovat maan parhaat asiantuntijat. Kirja valmistuu ensi kevään aikana.

tiistai 5. lokakuuta 2010

BIOENERGIA JA PUUKULJETUSTEN TULEVAISUUS -seminaari

Seminaari on suunnattu kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksille, metsä- ja bioenergia-alan toimijoille, päätöksentekijöille ja muille asiasta kiinnostuneille.
Aika: 27.10.2010 klo 12.30 – 17.00
Paikka: Kulttuurikeskus (Marina Takalon katu 3), Kemi
Järjestäjät: Oulun yliopisto / taloustieteiden tiedekunta LOGNET –hanke ja Metsäteho Oy
Seminaarin puheenjohtajana toimii professori Jari Juga, Oulun yliopisto.
Ohjelma:
12.30 Avaus, Martti Kankaanranta, toimitusjohtaja, Länsi-Pohjan Yrittäjät ry
12.45 Energiapuun kuljetustarpeet vuoteen 2020 mennessä, Kalle Kärhä, erikoistutkija, MMT, KTM, Metsäteho Oy
13.15 Pohjois-Suomen puutavaralogistiikan muuttuvat tarpeet, metsäteollisuuden näkökulmasta, Hannu Kaattari, operaatiopäällikkö, Stora Enso Metsä
Keskustelua
13.45 Kahvitauko
14.15 Biodieseltuotannon raaka-aineiden hankintalogistiikka, Tapio Peltoniemi, projektipäällikkö, Metsäliitto/VAPO
14.45 Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus. Asko Poikela, tutkija, MMM, Metsäteho Oy
15.15 Metsähallitus toimeksiantajana bioenergiatoimituksissa, Jussi Kumpula, hankintajohtaja, Metsähallitus
15.45 Henkilöstön määrä ja osaamisen tarpeet tulevaisuuden puutavaralogistiikassa, Jouni Suoheimo, opetusneuvos, Opetushallitus
Kari Palojärvi, toiminnanjohtaja, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry., Kirsi Koskinen, projektipäällikkö, Lapin ELY-keskus, LOIMU-hanke
Keskustelua
16.45 Yhteenveto ja päätössanat
Seminaari on maksuton ja avoin kaikille. Tervetuloa!

Ilmoittautumiset 22.10.2010 mennessä: projektiassistentti Hanna Alila, puh. 040-530 8641, s-posti
etunimi.sukunimi@oulu.fi ja projektipäällikkö Aaro Tiilikainen, puh. 0400-584 581, s-posti, etunimi.sukunimi@oulu.fi

maanantai 4. lokakuuta 2010

Maisemasymposium Kansallismuseon auditoriossa 12.10. 2010 klo. 12-16

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki palkitsee Suomen parhaan maisemahankkeen Maisemasymposiumissa. Tilaisuudessa esitellään kilpailuun osallistuneita hankkeita ja käsitellään eurooppalaista maisemapolitiikkaa sekä maisemaa taiteen näkökulmasta.
Suomen paras maisemahanke -kilpailu käydään tänä vuonna toista kertaa. Kilpailun voittanut hanke lähetetään ehdolle Euroopan neuvoston maisemapalkinnon saajaksi. Euroopan neuvoston maisemapalkinto myönnettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2009.
Palkinto liittyy Eurooppalaiseen maisemayleissopimukseen, joka tuli Suomessa voimaan 1.4.2006. Se on ainoa yksinomaan maisemaa koskeva kansainvälinen sopimus. Sopimuksen on määrä edistää maiseman hoitoa, suojelua ja suunnittelua sekä alan kansainvälistä yhteistyötä.
Tilaisuuden järjestävät ympäristöministeriö ja Museovirasto.