sunnuntai 25. marraskuuta 2007

Luonnonvara: OPS-työryhmän tuottama arvoperusta

Luonnonvara: OPS-työryhmän tuottama arvoperusta

OPS-työryhmän tuottama arvoperusta

ARVOPERUSTA
Maatalousalan tehtävä on tuottaa puhtaita, terveellisiä ja turvallisia tuotteita sekä palveluja, jotka tyydyttävät kuluttajien, koko suomalaisen yhteiskunnan ja kansainvälistyvien markkinoiden tarpeita. Luonnonvarojen hyödyntämisessä korostuvat ympäristönäkökohdat ja ihmisten suhde luontoon. Tuotantoa ohjaavat kestävän kehityksen periaatteet, eettiset, ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat. Maaseudun ammattien arvoja ovat ihmisten, luonnon ja eläinten hyvinvointi sekä maaseudun elinvoimaisuus ja maaseudun kulttuurin edistäminen. Taloudellisesti kannattava maatalous luo edellytykset elämiseen maaseudulla ja kaupungeissa.

keskiviikko 7. marraskuuta 2007

Puutarha-alan ops-työ

Puutarha-alan opetussuunnitelmien päivitystyö alkaa ensi vuonna, mutta viestejä voi lähettää myös puutarha-alaán liittyen.

lauantai 3. marraskuuta 2007

Opetussuunnitelmatyön arvoperusta

Maatalous- ja ympärisötalan koulutustoimikunta valmistelee arvoperustan, johon maataous-, hevostalous- ja luonto- ja ympäristöalan toisen asteen koulutus perustuu.