maanantai 3. marraskuuta 2014

Lukiokoulutuksen uudistus etenee - vähemmällä enemmän?

Uudistus perustuu hallituksen rakennepoliittisen ohjelman täytäntöönpanoon. Samaan aikaa on meneillään isoja koulutuspoliittisia uudistuksia (mm rahoituslaki). Taustalla on julkisen talouden kestävyysvaje, joka pakottaa tekemään uusia ratkaisuja.

4.12.2014 annetaan jo HE. Eduskunnan pitäisi päättää kevätkaudella voimaantulosta. Uudet järjestämisluvat ja rahoitus olisivat voimassa 1.1.2017.

Vaikka taloudelliset resurssit vähenevät kaikilta koulutustasoilta, pyritään vahvempiin koulutuksen järjestäjiin.

Lukiokoulutuksessa ei koulutuksen järjestäjien määrä vähentynyt (283 kpl). Lukiossa opiskelee 101167 opiskelijaa tällä hetkellä.

Oppilaitoksia yhteensä 422 kpl. Suhteellisen paljon on pieniä lukioita. Esimerkiksi  100-299 opiskelijan lukioita on 142 kpl.

Suurin haaste on saavutettavuuden turvaaminen, ja koulutuksellinen tasa-arvo. Valmistelussa on yritetty ottaa huomioon lukiokoulutuksen erityispiirteet. Samalla kuitenkin tavoitellaan parempaa opiskelijoiden saamaa opetustarjontaa ja joustavien opintopolkujen toteuttamista.

Enää ei makseta siitä että opiskelija on läsnä, vaan siitä kuinka paljon tulee suorituksia. Sopiiko suoritekeskeisyys näin vahvasti koulutukseen?

Ei kommentteja: