maanantai 18. huhtikuuta 2016

Suomen kunnissa perusopetuksen oppilaat eivät ole opetuksen saavutettavuudessa tasa-arvoisessa asemassa ja kuntien väliset erot ovat suuria

Peruspalvelujen arvioinnissa 2013–2015  käy ilmi, että kaupunkimaisissa kunnissa keskimäärin seitsemällä prosentilla, taajaan asutuissa kunnissa 17 prosentilla ja maaseutumaisissa kunnissa 33 prosentilla peruskoululaisista koulu on yli viiden kilometrin päässä kotoa. Kuntien välillä on suuria eroja ja vaihteluväli alaluokkien osalta oli 0–84 prosenttia ja yläluokkien osalta 0–88 prosenttia.

Juuri julkaistun peruspalvelujen arviointi 2015 -raportin tuloksista selviää, että peruskoulujen väheneminen on alkanut näkyä perusopetuksen saavutettavuuden heikkenemisenä verrattuna vuosiin 2011 ja 2013. Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka moni peruskoulun oppilas asuu enintään viiden kilometrin säteellä koulusta ja kuinka monella etäisyys koulusta on yli viisi kilometriä. Vuonna 2015 keskimäärin 91 prosentilla 1–6 luokkalaisista ja 79 prosentilla 7–9 luokkalaisista peruskoulu oli enintään viiden kilometrin etäisyydellä kotoa. Väkirikkaissa ja tiheästi asutuissa kunnissa hyvä saavutettavuus nostaa valtakunnallista saavutettavuusarvoa niin, että tilanne näyttää kokonaisuutena kohtuulliselta.
Suurten kuntakohtaisten erojen vuoksi perusopetuksen oppilaat eivät kuitenkaan ole opetuksen saavutettavuuden näkökulmasta tasa-arvoisessa asemassa. Maaseutumaisissa kunnissa saavutettavuus on heikoin. Mitä pienempinä aluekokonaisuuksina saavutettavuutta tarkastellaan, sitä selvemmin alueet eroavat toisistaan ja sitä enemmän saavutettavuus poikkeaa keskiarvosta.
Peruskoululaisista reilu viidennes on koulukuljetuksessa. Kuljetettavien osuus on jonkin verran vähentynyt aikaisempiin vuosiin verrattuna.


Lue lisää

Ei kommentteja: