keskiviikko 10. marraskuuta 2010

Opetusmaatilojen TilaTestin väliarviointia ja jatkotoimenpiteitä

Osana opetusmaatilojen kehittämistä maaseutuoppilaitokset ovat kehittäneet TilaTesti toimintaa yhteistyössä Mtt:n ja ProAgrian kanssa . Ensimmäisen vuoden pilottikokemukset ovat olleet pääosin hyviä.


Toiminnasta on myös julkaistu useita lehtiartikkeleita. Opetusmaatilojen rooli tutkimuksen ja neuvonnan kohtaamispaikkana täyttää tältä osin sille kohdistuneet odotukset. Toimintaa on päätetty jatkaa ja kehittää eteenpäin. Tämä lisää entisestään opetusmaatilojen ja koulutuksen arvostusta. Keskustelussa on ollut myös opetuspuutarhojen saaminen mukaan tähän toimintaan.

Parhaiten pilottiprojekteista toimi säilörehun korjuuaikapalvelun kehittämisen työryhmä:
Tulokset näkyvät Virtuaalikylän linkistä:
http://www.virtuaali.info/tilatesti/index.php?oa_id=2&pid=10
http://www.virtuaali.info/tilatesti/index.php?oa_id=2&pid=3&sivu_id=9
Myös tautihavaintojen tulokset ovat näkyvillä Virtuaalikylässä:
http://www.virtuaali.info/tilatesti/index.php?oa_id=1&pid=8

Kokemukset olivat pääosin myös hyviä. Ne opetusmaatilat, jotka lähtivät mukaan toimintaan, paneutuivat asiaan ja yhteydenpito toimi. Neljä oppilaitosta kahdeksasta raportoi kokeen edistymisestä sovitun mukaisesti. Haasteena onkin vielä parempi sitoutuminen, niin että tulokset ovat nähtävissä reaaliaikaisesti Virtuaalikylässä. Tämä oli juuri tautihavainto-osion idea.

Valkuaisryhmä oli haasteellisin, sillä se oli eniten sään armoilla, eikä suunnitelmat kaikilta osin toteutuneet. Tulokset olivat kuitenkin niin rohkaisevia, että tätäkin toimintaa jatketaan ehdottomasti eteenpäin.
http://www.virtuaali.info/tilatesti/index.php?oa_id=3&pid=11

Parhaillaan arvioidaan mennyttä kesää ja suunnittelemassa uutta. Asian tiimoilta järjestetään yhteinen työkokous myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Mukaan mahtuu vielä uusia ja innokkaita opetusyksiköitä.

Ei kommentteja: