keskiviikko 16. syyskuuta 2015

Strategisen tutkimuksen ensimmäiset ohjelmat käynnistyvät

Strategisen tutkimuksen ensimmäisten ohjelmien hankkeet on valittu. Ohjelmiin valitut konsortiot ovat laajoja: ne koostuvat yhteensä 119 tutkimusryhmästä. Noin puolet mukana olevista tutkijoista työskentelee yliopistoissa ja runsas kolmannes tutkimuslaitoksissa. Lähes kaikki konsortiot tekevät yhteistyötä yritysten kanssa. Konsortioiden rahoitukseen käytetään 52,5 miljoonaa euroa vuosina 2015–2017.

Strategisen tutkimuksen neuvosto päätti 14.9.2015 valita 16 konsortiota ensimmäisenä käynnistyviin strategisen tutkimuksen ohjelmiin. Konsortiot koostuvat yhteensä 119 tutkimusryhmästä (katso ohjelmiin valitut hankkeet). Konsortioiden tutkijoista 58 prosenttia työskentelee yliopistoissa ja 37 prosenttia tutkimuslaitoksissa.Mukana on henkilöstöä myös ammattikorkeakouluista ja monista järjestöistä. Vuoden 2015 strategisen tutkimuksen hakuihin jätettiin 130 hakemusta. Hakemuksissa oli mukana yhteensä lähes 800 tutkimusryhmää, ja haettu rahoitus oli yhteensä yli 410 miljoonaa euroa.
Strategisen tutkimuksen rahoituspäätö - Suomen Akatemia

Ei kommentteja: