keskiviikko 23. syyskuuta 2015

Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksen haku vuodelle 2016

Työ- ja elinkeinoministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ilmoittavat haettavaksi määrärahat valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin vuodelle 2016.

Hakuaika päättyy perjantaina 30.10.2015.


Rahoituksen yleistavoitteet

Määrärahoilla rahoitetaan maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 toteuttamista tukevia tutkimus- ja kehittämishankkeita.

  • Hankkeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. Puhtaita kehittämishankkeita ei pääsääntöisesti rahoiteta. 
  • Hankkeiden tulee tuottaa uusia avauksia ja uutta näkökulmaa. 
  • Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia ja valtakunnallisesti maaseutupoliittisesti merkittäviä. Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita.


Työ- ja elinkeinoministeriö - Rahoituksen hakeminen

Ei kommentteja: