torstai 21. marraskuuta 2013

Ammtillisten tutkintojen kehittäminen etenee

Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen on vaiheessa, jossa ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen lakiluonnoksia hiotaan.

Työryhmä teki vielä joitain muutoksia, joista eräs koski näyttötutkintojen tutkintojen muodostumista. Nykymuotoilu oli, että jokaisella tutkinnolla tulisi olla vähintään yksi pakollinen osa ja yksi valinnainen osa. Työryhmä teki muutoksen, jossa tämä koskee tutkintoa TAI osaamisalaa. Tämä takaa tutkintojen laajemman yhteen kokoamisen tulevaisuudessa ja säilyttää työelämälähtöisen lähetymistavan.