torstai 21. marraskuuta 2013

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan neuvottelukunta kokoontui

Juha Gröhn kertoi opiskelijoiden osaamismuutoksesta 60-luvulta nykypäivään. Bioalan kannalta opiskelijat tulevat kykyisin kaupungeista ja erilaisilla osaamispääomalla kuin ennen.

Gröhn korosti biotalouden näkökulmaa entiseen agraaritalouteen verrattuna. Osaajien liikkuvuus on myös otettava huomioon. Biotieteet ovat yhteinen nimittäjä ruuantuotannosta ihmisen hyvinvointiin, painotti Juha Gröhn.

Osaamisportfolioon tarvitaan alasta riippumattomia alueita, kuten markkinointi, juridiikka tai taloushallinto. Näitä osaajia kuitenkin koulutetaan monissa tiedekunnissa. Ruokaprosessin kokonaisuus on oltava maatalous-metsätieteellisen opetuksen ydintä.

Suurten yrityksen rekrytoinnissa on KTM ja DI tutkinnoilla tulevat ovat lisääntyneet suhteessa MMM. Myös AMK-tutkinnon suorittaneita on paljon heidän käytännönläheisemmän otteen vuoksi. Heitä suuret elintarvikeyhtiöt käyttävät heidän uran alkuvaiheessa ryhmänjohtotehtäviin. Gröhn kuitenkin huomauttaa, että AMKien ja yliopiston ei tule kilpailla keskenään.

Elintarviteollisuuden yleisjohdon tehtävissä viikkiläisten osuus on vähentynyt, kertoi Gröhn. Koulutuspohjan merkitys vähenee yleisjohdon tehtävissä. KTM tutkinto on yleinen. Substanssiosaamisen ymmärtämisellä on kuitenkin merkitystä. Viikkiläiset "jämähtävät" helposti asiantunijatehtäviin Gröhnin mielestä, vaikka tiedekunnan tuottama ja tarjoama koulutus on hänen mielestä kohdallaan.

Gröhn suosittaa tervettä osaajien vaihtoa tiedekunnan ja teollisuuden välillä molemminpuolisen hyödyn saamiseksi.

 

Ei kommentteja: