keskiviikko 20. marraskuuta 2013

Matkalla Luonnonvarakeskukseen

 Projektinjohtaja Hannu Raitio esitteli Luonnonvarakeskuksen perustamishankkeen tilannetta. Valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti ja hallituksen esitys Luonnonvarakeskusta koskevaksi lainsäädännöksi on lähetetty lausuntokierrokselle.

Strategia on valmistunut ja tutkimusagenda on valmisteilla.

Asiakkuus- ja palvelustrategia on valmistunut, brändistrategia on valmisteilla sekä yhteinen asiakastyytyväisyyskysely on tulossa keväällä 2014.

Luonnonvarakeskuksen rakenteellinen toimintamalli on valmistunut ja organisaatiorakenteen täsmentäminen ja työjärjestyksen valmistelu on käynnissä.

Hanke ei ole ainoastaan kolmen tutkimuslaitoksen fuusio, vaan MMM:n hallinnonalalta tähän kokonaisuuteen liittyy TIKE:n toiminnot tilastopalveluiden parantamiseksi.

Ei kommentteja: