perjantai 22. marraskuuta 2013

Monityönantajaista oppisopimusta kehitetään

Opetushallituksen työryhmä kuuli tänään järjestöjen edustajia hankkeessa, jossa kehitetään monityönantajaista oppisopimuskoulutusta.

Keskustelutilaisuudessa tuli ilmi oppisopimuskoulutuksen melko vähäinen käyttö, mutta myös sen taipuminen jo tänä päivänä monenlaiseen toteutusmalliin.

Keskustelussa ilmeni myös haasteita liittyen mm yhteisten pelisääntöjen luomiseen, eri näkökohtiin työnantajan ja työntekijän motivaatiosta ja sitoutumisesta sekä erityisesti pulaan moniosaajista, johon monityönantajainen oppisopimuskoulutus voisi vastata.

Järjestön edustajat peräänkuuluttivat työryhmältä nykyisten hyvien ja joustavien käytäntöjen kuvaamista. Ehdotukset tulisivat olla entistä yksinkertaisempia toteuttamistavaltaan, jotta liikaa byrokratiaa voitaisiin karsia. Toisaalta kehittämisehdotusten ei saisi nykytilanteessa lisätä kustannuksia, jotta ne olisivat toteuttamiskelpoisia myös käytännössä.

Ei kommentteja: