torstai 19. joulukuuta 2013

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää väännetään edelleen

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää muutetaan siten, että maksetaan ensisijaisesti suorituksista ja tuloksista, ei opiskeluajasta. Rahoitusjärjestelmä palkitsee koulutuksen laadusta ja laasun parantamisesta.

Rahoituksen kehittämis- ja palvelutehtävän rahoitus siirretään ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitukseen.

Rahoitusjärjestelmän uudistaminen
- lyhentää opiskeluaikoja puolesta vuodesta vuoteen kohderyhmästä riippuen
- muuttaa päällekäisen koulutuksen järjestämisen taloudellisesti kannattamattomaksi ja tehostaa aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista
- ohjaa esim. aikuiset joilla on aikaisempaa osaamista, lyhyempiin koulutusvaihtoehtoihin
- ottaa huomioon eri kohderyhmien opetuksen ja ohjauksen tarpeen 

Ei kommentteja: