torstai 19. joulukuuta 2013

Rahoitusjärjestelmä muuttaa rahoituksen jakautumista

Jos nykyistä tulosrahoituksen osuutta muutettaisiin kolmesta prosentistä 30%:iin, muutokset olisivat koulutuksen järjestäjien rahoituksessa suuria. Vaihteluväli olisi -27% - +38%. Työllistävyyden vaikutus rahoituksen ohjauselementeistä olisi suurin.

Jos peruskoulutuksen rahoituksen peruste olisi suoritetuissa tutkinnoissa, rahoituksen muutos olisi -11%:sta +34%:iin. Suuriin koulutuksen järjestäjiin rahoituksen muutoksen vaikutus ei tässä kohden olisi kovin suuri.

Jos lisäkoulutuksen rahoitus perustuisi suoritettuihin tutkintojen määrään, rahoituksen muutos olisi suurin eli vaihtelisi -57%:sta 204:iin%.

 

Ei kommentteja: