torstai 19. joulukuuta 2013

Toimilupasiementäminen osaksi tutkintojärjestelmää

Tilalla tapahtuvan siementäminen lupamenettelyä muutetaan siten, että vanha tuntimääräinen kurssijärjestelmä poistuu. Lupaa kurssin järjestämiselle ei enää haeta MMM:stä.

Tuntimääriin perustuva kurssisuunnitelman korvaa ammattitaitovaatimusten määrittely. Tämä tutkinnon osa tulee osaksi Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin tutkintoa. Samalla, kun tilasiementäminen tulee osaksi tutkintojärjestelmää, siihen tulee valtion rahoitus ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisestä.

Ns toimilupakurssit korvautuvat valmistavalla koulutuksella, josta ei ole määräyksiä. Samalla poistuu vaatimus, että tilalla tapahtuvan siementämisen ammattitaito täytyy viiden vuoden välein todentaa.

Luvan tilalla tapahtuvaan siementämiseen saa, kun on osoittanut ammattitaitonsa omalla tilalla työskennellen. Luvan voi saada myös tilalla työskentelevä työntekijä. Tällöin hän osoittaa ammattitaitoansa siementämällä eläimiä sillä tilalla, johon hän on työsuhteessa.

Vanhat toimiluvat säilyvät. Uudet tutkintovaatimukset koskevat uusia tilalla tapahtuvaa tilasiementämistä.

Tutkinnon osan viimeistely on vielä meneillään. Opetushallitus vahvistaa tutkinnon osan osaksi tutkintojärjestelmää, kun työ on valmistunut.

Ei kommentteja: