torstai 9. tammikuuta 2014

Kuluttajien ja tuottajien näkemykset ruokaketjun vastuullisuudesta #maataloustieteenpäivät

Yli puolet tuottajista pitää tärkeänä käydä keskustelua ruoan tuotannon vastuullisuudesta kuluttajien kesken. Vastaavasti 20% kuluttajista pitää tätä vuoropuhelua tärkeänä.

Sekä tuottajat että kuluttajat pitivät eläinten hyvinvointia ja tuoteturvallisuutta vastuullisuuden tärkeimpänä ulottuvuutena. Tuottajat olivat myös sitä mieltä, että kuluttajilla ei ole riittävästi tietoa maataloustuotannon tavoista. Kotimaisuus nousi kuluttajille painavimpana tekijänä tehdessään vastuullisia valintoja ostaessaan.

Ruokaketjun vastuullisuudesta eniten ovat kiinnostuneet 50-60 vuotiaat naiset, jotka toimivat alempina toimihenkilöinä. Vastaavasti vähiten ruokaketjun vastuullisesta välittävä on tyypillisesti 35-45 mies, jolla on alhainen koulutustaso.

Tutkimustuloksia esitteli Laura Koistinen Mtt:sta.

Ei kommentteja: