torstai 9. tammikuuta 2014

Opetussektori unohtui kuluttajien ja tuottajien vuorovaikutuksen lisääjänä #maataloustieteenpäivät

PTT:n tutkija Tapani Yrjölä esitteli herättelevien sloganien kautta, miten kuluttajien ja tuottajien keskinäistä vuorovaikutusta voisi lisätä.
Sloganit olivat:
- Maatilat helpommin kohtaamispaikoiksi
- Lisää suoramyyntiä ilman välikäsiä
- Kaupat kohtaamispaikoiksi
- Julkinen keskustelu moniääniseksi
- Vetoapua vastuulliseen kuluttamiseen
- Ruoantuotanto tutuksi - karjankasvatuksesta lastenkasvatukseen
- Aitoa vuoropuhelua kaupan ja kuluttajien välille
- Sysäyksiä tuottajien ja kuluttajien aktivoimiseksi toistensa kohtaamiseen
- Tuottajille apua toiminnan kehittämiseen

Kunkin toimenpiteen yhteydessä esitettiin lukuisa joukko toimijoita, jotka edistävät ko asiaa. Kertaakaan esitettyjen sloganien yhteydessä ei noussut esiin opetussektorin ja opetusmaatilojen rooli vuoropuhelun edistäjänä. Opetusmaatilat kuitenkin ovat jo pitkään tehneet ko työtä ja niillä on merkittävä rooli eri maakunnissa toimia ikkunana maatilan toimintaan sellaisillekin ryhmille, jotka eivät helposti maatilayrityksiin pääse tutustumaan.
Yrjölä totesikin, että opetusmaatilojen rooli oli unohtunut ko hankkeen toimenpiteiden edistäjiä tai toimijoita mietittäessä.

Ei kommentteja: