torstai 23. tammikuuta 2014

Strateginen tutkimusneuvosto - uusi toimielin Akatemialakiin

Strateginen tutkimusneuvosto on uusi toimielin, joka vastaa aloitteiden tekemisestä valtioneuvostolle tutkimuksen keskeisistä teema-alueista ja painopisteistä vuosittain. Se myös päättää strategisen tutkimustoiminnan ohjelmarakenteesta valtioneuvoston teema-alueista ja painopisteitä koskevaan päätökseen perustuen. Strateginen tutkimusneuvosto päättää lisäksi tutkimushankkeiden valinnasta yhteiskunnallisen merkityksen, vaikuttavuuden ja tutkimuksen laadun perusteella. Se vastaa tutkimushankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista.

Stategisen tutkimusneuvoston nimittää VN ja siihen kuuluu pj ja kahdeksan jäsentä. Jäsenet nimitetään enintään kolmen vuoden määräajaksi ja enintään kolmen vuoden jatkokaudeksi.

Neuvostossa tulee olla tunnustettuja tutkijoita sekä tutkimuksen asiantuntijoita, jotka edustavat tukimuksen käyttäjiä. Jäsenillä tulee olla kokemusta laajoista hallinnon tai elinkeinoelämän tai työelämän muutoksen johtamisesta.

Uutta Akatemialakia esitteli keskustelutilaisuudessa lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi OKMstä.

Ei kommentteja: